Schleswigsche Ortsnamen — Nord- og sydslesvigske stednavne
Dansk - Deutsch - Frasch

Felter i stednavnedatabasen – Felder der Ortsnamendatenbank

Ved et stednavn vises kun felter med indhold. (Nur ausgefüllte Felder werden angezeigt.)

Lbnr
Løbenummer = Eintragungsnummer.
Unikt for et navn. Ved flere forekomster har samme sted flere navne. Lbnr er 'unique key' - men der kan være fejl, så jeg beder om 'Rücksprache'...!

Dansk
Dänische Form.
Officiel dansk form, såvidt det er muligt, ellers bedste tilnærmelse. For Nordslesvigs (Sønderjyllands Amts) vedkommende er det former fra Kort & Matrikelstyrelsen (tidl. Geodætisk Institut), og for Sydslesvigs vedkommende er det primært former fra autoritative kort fra den periode, hvor Danmark gik til Ejderen. Men det primære formål er at formidle, hvilken form det enkelte stednavn har på de enkelte historiske kort, og det står først i senere spalter.

Deutsch
Officiel tysk form, såvidt det er muligt, ellers bedste tilnærmelse.
For Sydslesvigs vekommende er det de former, der findes på 'Amtliche topographische Karten' i nutiden, og i fortiden er det formerne fra PLA1880, og det gælder Nordslesvig i den udstrækning der ikke er brugt den tyske form, der er oplyst af Stednavneudvalget i 1919.

Frasch
Nordfrisisk lokal form.
Örtliche nordfrisische Form (in der jeweiligen friesischen Mundart), sofern bekannt. -- Friesisch ist meine schwächste Seite, so Ergänzungen sind herzlich willkommen. - Frisisk, så vidt muligt dialekten dér hvor stednavnet er beliggende. Det nordfrisiske institut og den nordfrisiske forening har været behjælpelig med en del allerede; men der mangler også en del. Visse former er anført hos dr. Laur.

Plattysk
Plattysk form. Plattdeutsche Form. In vielen Fällen nach Dr. Laur. Unvollständig, lückenhaft.

Sdrjysk
Angivelse af dialektbaseret udtale på sønderjysk. Dänisch-schleswigsche Mundartaussprache des Ortsnamen. In vielen Fällen nach Dr. Laur. Andre kilder: Johs. Kok m.fl., især Bjerrum og Hald.

Boeck1953
Kaptajn Hector Boecks kort 1950, 2. udgave 1953, den sydslesvigske de facto-standard i 1900-tallet.
Se: Boeck og historiske kort

S1933
Grænseforeningens kort fra 1933.
Se: 1933 og historiske kort

Rosendal1918
Højskoleforstander Rosendals kort fra tiden omkring første verdenskrig; 1912, 1918.
Se: Rosendal og historiske kort

Papirco1912
Kort fra Papirkompagniet A/S, ca. 1910-20, formentlig 1912.
Se: Papirco og historiske kort

PLA1880
Karte der Preußischen Landesaufnahme 1878-1882
Autoritativ. Offizielle Belegquelle der Zeit.
Se: PLA og historiske kort

GSK1858
Generalstabskort 1857-58
Autoritativ. Offizielle Belegquelle der Zeit.
Se: GSK1857-58 og historiske kort

VSK1836
Videnskabernes Selskabs Kort 1836
Autoritativ. Offizielle Belegquelle der Zeit.
Se: VSK1836 og historiske kort

Trap1864
TRAP, J. P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. I-III. 1864.
Usus-Standard.
Se: Jens Peter Trap.

Schroeder1854
Johannes von Schröder: Topographie des Herzogthums Schleswig. 2. Auflage. 1854.
Usus-Standard.
Auch erhältlich als photographischer Nachdruck von 1984 durch Verlag Bernd Schramm, Kiel, ISBN 3-921361-29-X
S.: Johs. v. Schröder.

Sydslstedn
I få tilfælde (men det kan blive flere) angivelse af formen i: Sydslesvigs Stednavne, jfr. SS - men da dette værk er lettilgængeligt, satser jeg på mere utilgængelige kort først.

WLaur
Ausnahmsweise wird hier eine von Herrn Dr. Laur belegte Form wiedergegeben, aber Dr. Wolfgang Laur ist keine primäre Quelle. Se: Dr. W. Laur

Sogn
Dän. Bezeichnung für Gemeinde; betrifft Nordschleswig in der Gegenwart und geschichtlich ganz Schleswig.
Dansk sogn, uden at gå nærmere ind på den omstændighed, at kirkesogn og matrikelsogn er blevet to forskellige ting, men dog stadig i almindelighed sammenfaldende.

Kommune
Her angives tilhørsforholdet til danske kommuner i henhold til kommunalreformen af 1970. Dies Feld bezieht sich auf die Lage in der betreffende jetzigen dänischen Kommune.

Gemeinde
Gælder for Sydslesvig og betegner mindste administrative område, hvortil pågældende stednavn hører. Gemeindezugehörigkeit des Ortsnamens.

Amt
I nuværende tysk betydning: et kommunefællesskab som mellemled mellem Gemeinde (sogn, kommune) og Kreis (amt). Bruges her i denne betydning. Hier: Gemeindeverband. Das dänische Wort 'amt' = deutsch 'Kreis'; die historische Angabe dazu steht im Feld 'GlAmt'. Das heutige Nordschleswig umfaßt nur einen Kreis, Sønderjyllands Amt; diese Angabe steht im Felde 'Kreis'. For Nordslesvigs vedkommende er alt nu stort set Sønderjyllands Amt (dvs. når vi ser bort fra mindre områder, der hørte til hertugdømmet, men som prøjserne ikke fik med), og denne oplysning findes i feltet Kreis.
Enkelte steder i manuskriptudgaven kan feltet være brugt til at anføre tidligere dansk amt; men i almindelighed er feltet brugt til og skal i fremtiden bruges til at anføre 'Amt' i den nutidige tyske betydning, og denne oplysning er overført efter Dr. Wolfgang Laur: Historisches Ortsnamenlexikon von Schleswig-Holstein, 2. Auflage 1992.

GlAmt
De gamle amter som i begyndelsen af 20. årh. Kreisbezeichnungen zum Anfang des 20. Jahrh. und zwar: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder, Flensborg By, Flensborg Amt, Slesvig, Egernførde, Husum, Ejdersted, Rendsborg.

Kreis
De nuværende tyske amter eller Sønderjyllands Amt for Nordslesvigs vedkommende. Der er flg. muligheder: Flensborg By, Slesvig-Flensborg Amt, Nordfrislands Amt, Rendsborg-Egernførde Amt samt Sønderjyllands Amt / Nordslesvig.

Sted
Lokalgeografisk forklaring. Informelle Ortsangabe.

Landschaft
Et godt tysk ord for benævnt område, landskab. Et godt eksempel kunne være Sundeved (Sundewitt) - selv om den nøjagtige fastlæggelse af vestgrænsen kan være et studium for sig; og den har også ændret sig gennem tiden.

Northing
Geodætisk beliggenhedskoordinat efter ED50

Easting
Geodætisk beliggenhedskoordinat efter ED50

Kommentar
Note
Sonstiges

Aktivitetshusets kort

Bus, Zug, Kirche, B Kindergarten, Fo Gemeinschaftshaus, Fr Freizeitheim, Kita, M Museum, S Schule, U Jugendinternatschule

Anregungen sind herzlich willkommen!