Rosendals Sønderjylland
1:320.000
Højskoleforstander Hans Rosendal (1839-1921)
H. Rosendal: Træk af Danskhedens Historie i Sønderjylland, II. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme.