Hertugdømmet Slesvig / Sønderjylland 1:260.000 udgivet af A/S Papirkompagniet mellem 1910 og 1920.
Jeg modtager gerne yderligere oplysninger til belysning af nøjagtigt udgivelsesår og nærmere identifikation af Papirkompagniet.
Er der nogen, der har et bedre eksemplar end det lasede, jeg har fået skannet ind, og hvor overkanten delvis mangler?
Evt. henvendelse til slesvignavne@rostra.dk.
Et meget tilsvarende kort i bogform er kommet mig i hænde:
Kort over Danmark og Sønderjylland inddelt i 38 Sektioner (hver Sektion i 6 Kvadrater) med geografisk-statistiske Oplysninger ved Alex. Schumacher samt Stedfortegnelse.
Uden år, uden sted, men iflg. Kgl. Bibl.: [1912] [København].