Litteratur til slesvigske stednavne

Her angives den væsentligste litteratur af hvad jeg er bekendt med.Sydslesvigs Stednavne
ved Anders Bjerrum (1903-84), Kristian Hald (1904-85) og Peter Jørgensen (1899-1970)
I det foreløbige forord fra 1948 anføres, at værket efter planen skal omfatte følgende bind:
IDe frisiske øer
IIDet frisiske fastland
IIIEjdersted
IVDen nordlige del af midtlandet
VDen sydlige del af midtlandet med Slesvig
VILandet mellem Dannevirke og Ejder
VIINordangel med Flensborg
VIIISydangel
IXSvans og Dänischwohld
XEfterled
XIAlmindelig indledning, kildefortegnelse, lydbeskrivelse m.m.
XIIRegistre
Da forfatterne blev optaget af andet (de blev alle professorer), er værket aldrig blevet afsluttet, og i mellemtiden er forfatterne døde. Der er således aldrig udkommet andet end følgende bøger/bind:
Bind 2.1Das Friesische Festland, Wiedinghardev. †Peter JørgensenKbh. 1979.
Bind 4.1Kær Herredv. Anders BjerrumKbh. 1979.
Bind 4.2.1Vis Herred 1v. Anders BjerrumKbh. 1983.
Bind 4.2.2Vis Herred 2v. Anders BjerrumKbh. 1984.
Bind 4.3Ugle Herred samt Joldelund og Fjolde sognev. Anders BjerrumKbh. 1986.
Bind 7.1Nordangel. Husby Herredv. Kristian HaldKbh. 1948.
Bind 7.2.1Nordangel. Nyherred 1v. Kristian HaldKbh. 1966.
Bind 7.2.2Nordangel. Nyherred 2v. Kristian HaldKbh. 1979.
Indledning og registre til bind 2, 4 og 7.Kbh. 1993.

Se: Anders Bjerrum, Kristian Hald, Peter Jørgensen.Wolfgang Laur: Historisches Ortsnamenlexikon von Schleswig-Holstein
2., völlig veränderte und erweiterte Auflage, Karl Wachholtz Verlag, Neumünster 1992.
Veröffentlichungen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs Nr. 28. ISBN 3-529-02726-X
Wolfgang Laur.Johannes Steenstrup: De sønderjydske Stednavnes Vidnesbyrd om Folkets Nationalitet og Historie.
Haandbog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie, Kbh. 1901, S. 60-71 m. 1 Kort.
Johs. Steenstrup (1844-1935).Joh. Langfeldt: Beiträge zur Erklärung schleswigscher Ortsnamen.
Die Heimat Jhg. 11, 1901, S. 156-159, 182-183, 203-204; Jhg. 12, 1902, S. 42-44, 113-115, 194; Jhg. 13, 1903, S. 183-186.P. G. Henriksen: Hærkort i Danmark og nabolande – gennem tiderne
Geodætisk Institut, København 1971. Duplikeret. 71 sider.
P. G. Henriksen.Bo Bramsen: Gamle Danmarkskort. En historisk oversigt med bibliografiske noter for perioden 1570-1770. (1. udgave 1952) 4. udgave Politikens Antikvariat København 1997.J. P. Trap: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig.
København 1864. (682 + 35 S. M. 70 Tvl.)
I. P. Trap.Johannes von Schröder: Topographie des Herzogthums Schleswig.
Oldenburg in Holstein 1854. (Neudruck 1984 Verlag Bernd Schramm, Kiel, ISBN 3-921361-29-X)
J. v. Schröder.
© 2003 Historisk Samfund for Arns HerredGerret Liebing Schlaber: Hertugdømmet Slesvigs forvaltning. Administrative strukturer og retspleje mellem Ejderen og Kongeåen ca. 1460-1864. Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Flensborg 2007.

Gerret Liebing Schlaber: Administrative tilhørsforhold mellem Ejderen og Kongeåen indtil 2007. Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Flensborg 2007.