Sydslesvig 1:320.000
Bilag i: Sydslesvig I, udgivet af Grænseforeningen ved Gunnar Knudsen og Knud Kretzschmer. C. A. Reitzels Forlag, KÝbenhavn 1933.