Jens Peter Trap

(1810-85)
Trap-familien ca. 1850 dansk embedsmand og topograf; kabinetssekretær 1856-84.
Trap udgav »Statistisk-Topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark« 1-5 (1858-60) samt to bind om Sønderjylland (1861-64). Senere nye udgaver af Traps Danmark, senest 1953-72 i 31 bind.
Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig ved J. P. Trap (1864) er gengivet i fotografisk optryk i 1975 i 3 bind, hvoraf det tredje er en mappe med kortbilag.
Litteratur: Dansk Biografisk Leksikon.


Berggreen tegnede kort for bl.a. Trap.