Udvalgte historiske Slesvig-kort
1950, 1953
Sydslesvig 1953
1:200.000 af kaptajn Hector Boeck.
Reproduceret på Geodætisk Institut, København 1950, nyt oplag 1953.
Tegnet af kartograf Karl Jungsted, GI.
Standardkortet i de danske foreninger i Sydslesvig.
Se udsnit.
Hele kortet 15,7 MB, 8304 × 7445 pixels. NB Lang download-tid*).
1943
Oversigtskort over Sönderjylland 1943
Hector Boeck / K. Jungsted
Se udsnit eller hele kortet i lav opløsning: 219 KB.
Hele kortet 1,4 MB, 3531 × 5247 pixels.
1933
Sydslesvig
1:320.000
Bilag i: Sydslesvig I, udgivet af Grænseforeningen ved Gunnar Knudsen og Knud Kretzschmer. C. A. Reitzels Forlag, København 1933.
Se udsnit.
Hele kortet 10,6 MB, 8274 × 6559 pixels. NB Lang download-tid*).
1912
Hertugdømmet Slesvig / Sønderjylland
1:260.000 udgivet af A/S Papirkompagniet
ca. 1912.
Se udsnit.
Hele kortet 14,7 MB, 6623 × 7768 pixels. NB Lang download-tid*).
1912, 1918
Rosendals Sønderjylland
1:320.000

Højskoleforstander Hans Rosendal (1839-1921)
H. Rosendal: Træk af Danskhedens Historie i Sønderjylland, II. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme.
Se udsnit.
Hele kortet 9,3 MB, 4790 × 5417 pixels. NB Lang download-tid*).
1878-80 (82)
Preußische Landesaufnahme (PLA)

Se et udsnit.
121 kortblade dækker Slesvig mellem Kongeåen og Ejderen. Genoptryk af kortene fås fra Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein, Kiel.
1857-58
Generalstabskort 1857-58 over Slesvig (GSK)
6 kortblade I-VI

Disse kort var til rådighed i krigen 1864. Recognosceringen blev ledet af Edvard Klingsey.
Se udsnit.
Disse og andre ældre danskudgivne kort kan enten købes i genoptryk gennem Nordisk Korthandel eller i indskannede digitale udgaver fra Arkivet i KMS.
1845
A. Schreiber: Schleswig 1845
Das Herzogthum Schleswig, entworfen und gezeichnet von A. Schreiber
Kiel bei J. A. Cetti, 1845.
Foldet kort opklæbet i 15 felter (5x3).
Se andet udsnit.
1836 (VSK1836)
Sönderjylland - Slesvig - 1836
Kobberstik: Sönderjylland eller Hertugdömmet Slesvig. Udfört efter de af det kongelige Videnskabernes Selskab foranstaltede trigonometriske og geographiske Opmaalinger af Artillericapitain O. N. Olsen. Stukket af H. C. Klingsey. Udgivet af Selskabet 1836.
Det var dette kort, der var til rådighed under den slesvigske 3-års krig 1848-50; det kort soldaterne havde til deres rådighed.
Se udsnit.
1829
Gliemanns amtskort
Theodor Gliemann (1793-1828): Diverse amtskort, heraf 11 kort fra hertugdømmet Slesvig; det viste eksempel er: Hütten Amt og Landskabet Stapelholm.
Se udsnit fra Flensborg.
1819
Vestlige Sydslesvig og NV-Holsten 1819 (VSK1819)
Kobberstik: Kort over den nordvestlige Deel af Hertugdömmet Holsteen under der Kongelige Viidenskabernes Societets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prövet Reduceret og Tegnet af T: Bugge og C: F: v. Wilster 1819
Se udsnit.
1805
Vestlige Mellemslesvig 1805 (VSK1805)
Kobberstik: Kort over Tønder og Lugumcloster Amter, Haderslebhuus Apenrade Flensborg og Bredsted Amter udi Hertugdømmet Schleswig, under Det Kongelige Videnskabernes Societets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prövet. Reduceret og tegnet af T. Bugge og F. Wilster Aar 1805. Stukket af G. N. Angelo.
Se udsnit.
1783-1825
Videnskabernes Selskabs Kort (VSK)
Kobberstik: Danmark (1762-1821) og Slesvig »under det Kongelige Viidenskabernes Societets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prövet«.
Vedstående udsnit er fra et kort tegnet af Hans Skanke i 1783 i målestok 1:118.212 (dvs. ca. 1.120.000, betinget af omsætningsforholdet til alen).
Se udsnit i større gengivelse.
Efter 1864
Kort 1864 (efter VSK)
Kaart over den sydlige Del af Slesvig med Angivelse af Dannevirke- og Dybböl-Stillingen i 1864 paa Grundlag af Videnskabernes Selskabs Opmaalinger.
Se udsnit i større gengivelse.
Se hele kortet i 3 kortblade, hvert fordelt på 6 indskanninger.
1880
Schleswig-Holstein
Udsnit fra: Dänemark und die dänischen Kolonien - Preußische Provinz Schleswig-Holstein - Im Maaßstabe von 1:1.500.000 von A. Petermann.
Se større gengivelse.

*) Hentning af store kort kræver en kraftig ny computer med meget RAM. Det anbefales at vælge 'gem som'/'save as' og vente med visning, til kortet er lagret lokalt. Kun til personlig brug. – Endnu er ikke alle computere og internetforbindelser gode nok til at kunne håndtere store kort; men så må man prøve med bedre udstyr eller vente.