Kort over Tønder og Lugumcloster Amter, Haderslebhuus Apenrade Flensborg og Bredsted Amter udi Hertugdømmet Schleswig, under Det Kongelige Videnskabernes Societets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prövet. Reduceret og tegnet af Thomas Bugge (1740-1815) og F. Wilster Aar 1805. Stukket af G. N. Angelo.