Sönderjylland eller Hertugdömmet Slesvig. Udfört efter de af det kongelige Videnskabernes Selskab foranstaltede trigonometriske og geographiske Opmaalinger af Artillericapitain O. N. Olsen. Stukket af H. C. Klingsey. Udgivet af Selskabet 1836.