Sydslesvig 1953 1:200.000 af kaptajn Hector Boeck. Reproduceret på Geodætisk Institut, København 1950, nyt oplag 1953. Tegnet af kartograf Karl Jungsted, GI.
Standardkortet i de danske foreninger i Sydslesvig.