KAART over den sydlige Del af SLESVIG med Angivelse af Dannevirke- og Dybböl-Stillingen i 1864
Paa Grundlag af Videnskabernes Selskabs Opmaalinger
Tre planer indscannet i hver 6 dele.
Det ser ud til, at der mangler et plan 4?

Plan 1

Plan 2

Plan 3