Kort over den nordvestlige Deel af Hertugdömmet Holsteen under der Kongelige Viidenskabernes Societets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prövet Reduceret og Tegnet af T: Bugge og C: F: v. Wilster 1819