Anders Bjerrum, 1935

Prof. Anders Bjerrum

1903-1984.
Dialektforsker, sproghistoriker, professor i dansk sprog 1964-73.
I 1930'erne startede han indsamlingen af materiale til det stort anlagte værk Sydslesvigs Stednavne, som blev påbegyndt udgivet i 1948 sammen med Peter Jørgensen og Kristian Hald. Samtidig foretog han optegnelser af Fjolde-dialekten nordøst for Husum, idet han havde lange samtaler med Catharina Carstensen, gamle Stinne, som var den sidste, der talte denne gamle sønderjyske dialekt i Bjerndrup / Bjerrup i Fjolde sogn (på tysk: Viöl). Det førte til en afhandling: Fjoldemaalets Lydsystem (1944) samt Ordbog over Fjoldemålet 1-2 (1974) i samarbejde med hustruen, lektor Marie Bjerrum.
Se: artikler.

Litteratur:
Den danske Encyklopædi.
Kraks Blå Bog.


Catharina Carstensen
Stinne foran huset i Bjerrup