Professor Peter Jørgensen (1899-1970)

Prof. Peter Jørgensen

Født 1899 i Sønder Vollum (Süder-Wollum) i Brede Sogn ved Løgumkloster. Død 1970 i København.
Efter realskolegang i Tønder kom han i 1917 på gymnasiet i Heide i Ditmarsken i Holsten, men med udsigt til genforeningen med Danmark (1920) rejste han i foråret 1919 til Fredericia og blev nysproglig student herfra i 1920.
Cand. mag. 1927, hovedfag: tysk, bifag: dansk, engelsk.
1948 professor i tysk filologi, 1958-69 professor i germansk filologi ved Københavns Universitet.
Beskæftigede sig med nedertysk (plattysk) og nordfrisisk.
Som hovedværket betragtes hans Tysk Grammatik I-III (1953-64).
Indsamlede fra 1930'erne materiale til Sydslesvigs Stednavne sammen med Anders Bjerrum og Kristian Hald og stod for det nordfrisiske område; men kun en del af bind 2 dækkende det nordfrisiske fastland er udkommet posthumt. Manuskriptdele befinder sig på Institut for Stednavneforskning, KU.

Mindeord over Peter Jørgensen af prof., dr.phil. L. L. Hammerich i Politiken 22. november 1970:
Peter Jørgensen hører til de fremragende danske nordslesvigere, som ved genforeningen i 1920 fik naturlig mulighed for åndelig udfoldelse inden for Danmarks grænser til berigelse for dansk forskning og kultur. Lad mig blot inden for en snæver horisont nævne mænd som brødrene Fuglsang-Damgaard (biskoppen og seminarieforstanderen), Troels Fink (professor og generalkonsul), Karl Bock (rektoren i Nakskov), Anders Bjerrum (navneforskeren).
Peter Jørgensen var landmandssøn fra Løgumkloster og havde gået i gymnasium i Heide i Holsten, men kom allerede inden genforeningen til Fredericia, så han kunne blive student i 1920. Han valgte tysk som hovedfag ved Københavns Universitet og gjorde sig hurtigt gældende: han blev undervisningsassistent i 1931 og steg herefter i graderne, til han blev professor i tysk sprog 1954. Afgørende var nok, at det væsentligt blev overdraget ham at løfte arven efter de to fremragende germanister Herman Møller (død 1923) og Chr. Sarauw (død 1925): han udgav med uselvisk omhu deres efterladte arbejder om frisisk og nedertysk – de to felter af germanistikken, som han selv særlig behandlede, bl. a. som udgiver af de Gamle Danske Landskabsloves nedertyske tekster.
Peter Jørgensen var en fremragende lærer for studenterne, og ud af hans universitetsarbejde voksede gennem årene hans hovedværk, den tre bind store Tysk Grammatik, der også er udkommet på engelsk og vel simpelthen må karakteriseres som nutidens bedste. Han fortjente fuldtud den æredoktorgrad, som Københavns Universitet gav ham i 1969.
Den sikre forsker, det vennesæle ægte menneske vil blive savnet vidt og bredt.

Litteratur: Dansk Biografisk Leksikon. 1980.