Slesvigske stednavne: Omfang

Af trykte oversigter er følgende medtaget:
Af de under databasefelter nævnte kort er følgende færdiginddateret til databasen for navnestoffets vedkommende:

Videre inddatering afventer...