Topograf Johannes von Schröder

(1793-1862)

Slesvig-Holstensk officer og topograf.
»Topographie des Herzogthums Schleswig«, 1854
Stod i forbindelse med Geerz og Schumacher og efterfulgtes af Biernatzki og H. Oldekop.

Se: Dansk Biografisk Leksikon