Major Franz Geerz
1864

Kortudsnit fra Rendsborg i kartograf F. Geerz's streg

Kartograf Franz Geerz

Den tyske kartograf Franz Julius Heinrich Geerz, født 1816 i Slesvig By, død 1888 i Berlin, studerede geografi og geognosi, inden han i 1842 blev udnævnt til vejkonduktør (Wegeconducteur) for Slesvig og Holsten 1844-48, og han kastede sig nu over en større kartografisk virksomhed. Han var major (Oberquartiermeister) i den slesvig-holstenske arme og senere generalmajor i den prøjsiske arme.
Han var meget ideologisk farvet i sit standpunkt som danskfjendtlig slesvig-holstener. I 1838 udgav han et sprogkort, der skulle vise grænselinjerne mellem dansk, tysk og frisisk; men kortet er tendentiøst og fejlagtigt ifølge videnskabelige belæg. I et skrift fra 1851 angriber han også de oprindeligt danske stednavne og postulerer, at de skulle have været tyske, og at eksempelvis landsbyen Haby skulle være af tysk oprindelse, selv om videnskaben i øvrigt på såvel dansk som tysk side anerkender, at stednavne på -by er af dansk oprindelse. (Dette skrift er oversat af P. G. Henriksen fra Geodætisk Institut).
I 1845 udgav Geerz et stort kort over Holsten og Lauenborg, der ville have gjort ham fallit, hvis ikke han var blevet understøttet med penge fra bl.a. Christian VIII. og Heinrich du Plat.
Geerz attacheredes den prøjsiske generalstabs kartografiske afdeling og ledede fra 1865 de topografiske opmålinger i hertugdømmerne. Han var chef for den kartografiske afdeling i Preußische Landesaufnahme, der forestod udarbejdelsen af målebordsbladene i målestok 1:25.000 i perioden ca. 1878-82.
Geerz's efterladte papirer findes på Universitetsbiblioteket i Kiel.
Her angives:
Geerz, Franz Heinrich Julius (1815-1888) Kartograph, Oberquartiermeister der schleswig-holsteinischen Armee, Generalmajor der preußischen Armee; Materialsammlungen, Notizen und Korrespondenzen zu seiner Tätigkeit als Wegeconducteur 1844-1848, desgleichen zur Topographie, Geographie und Statistik der Herzogtümer; Manuskripte, Dokumente und Briefe aus seinem Dienst in der schleswig-holsteinischen Armee und im preußischen Generalstab; 94 Faszikel in 9 Konvoluten;
Verzeichnis
Geerz gilt als Schleswig-Holsteins bedeutendster Kartograph. Unter seinen zahlreichen Kartenwerken ragt die Generalkarte für die Herzogtümer heraus, die im Erscheinungsjahr 1858 im Herzogtum verboten wurde. Neben den kartographischen Materialien in seinem Nachlass verdienen die unveröffentlichten Dokumente zur Geschichte des schleswig-holsteinischen Krieges besondere Beachtung.

Nogle af Geerz's kort kan købes i nye oplag fra Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein, Kiel.

Litteratur: Dansk Biografisk Leksikon 1935; Salmonsens store ill. Konversationsleksikon. — Gerd Stolz: Eine Spezialität im Kartenfach (»Schleswig-Holstein«, 3/79).
Dansk Biografisk Leksikon, 1891.