Theodor Gliemanns slesvigske amtskort

Nr.OmrådeÅrHent
18.1Ribe Amt, nordlige del, eller:
de syv herreder: Vester, Øster, Skads, Gjørding, Malt, Slaugs, Andst.
182712 MB
18.2Ribe Amt, søndre del, som indbefatter:
Riberhuus Birk, Lo Herred, Vesterland Føhr og Amrom Birk, Møgeltønder Birk og Ballum Birk (Grevskabet Schackenborg)
182710 MB
19Haderslev Amt
Herrederne Haderslev, Tystrup, Gram, Hvidding, Nør Rangstrup, Frøs, Kalslund; samt dele af Ribe amt
182812 MB
20Tønder Amt,
Staden Tønder, Herrederne Tønder, Høyer, Slux, Kar, Lundtoft, lensfogderier i Viding og Boking Herreder, Sylt [Sild] og Østerland-Føhr.
182810 MB
21Apenrade og Lygumkloster Amter
samt Staden Apenrade [Åbenrå]; Amtet omfatter Sønder Rangstrup Herred, Ries H. og Warnitz [Varnæs] Birk, samt Cancelliegodset Høkeberg
18295 MB
22Sønderborg og Nordborg Amter,
Augustenborg o.a. godser og grevskaber
18257 MB
23Flensborg Amt,
Staden Flensborg, Wies Herred, Uggel, Husby, Munkbrarup (Glycksburgske District) og Nie Herred.
18287 MB
24Husum og Bredstedt Amter,
Landskaberne Eidersted og Norstrand m.v.
182910 MB
25Gottorf Amt,
Staden Schleswig, dele af Svansen og Angel m.v.
18297 MB
26Hütten Amt og Landskabet Stapelholm.
Friedrichsstadt, Eckernførde, Friedrichsort, Dänisch Wohld etc.
18297 MB
27Fehmern Amt og Landskab
samt Staden Burg
18293 MB

Th. Gliemanns slesvigske amtskort findes nu også i en bog, der især skal nævnes for sine tekster, der er forfattet af tre faghistorikere. For kortenes vedkommende overgår bogens gengivelser ikke de udgaver, der kan hentes fra ovenstående arkiv, som oven i købet har den fordel, at de kan skaleres efter behov. De ovenfor indskannede kort er fra andre originaler end dem, der er brugt til bogen. Men den interesserede kortbruger bør købe bogen for at få historien om kortene.

Erik Nørr, Carsten Porskrog Rasmussen & Gerret Liebing Schlaber: Theodor Gliemanns amtskort over hertugdømmet Slesvig — Die schleswigschen Amtskarten des Theodor Gliemann - Historisk Samfund for Sønderjylland - Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins - Dansk Historisk Fællesråd — Aabenraa / Apenrade 2008. Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 100. ISSN 0109-9264. ISBN 978-87-7406-108-3.


Se også andre historiske kort over Sønderjylland / Slesvig.