Theodor Gliemann

(1793-1828).
Topografisk forfatter og korttegner.
Johan Georg Theodor Gliemann var født 12.06.1793 i Oldenburg som søn af Johann Andreas Gliemann og hustru Anne Dorthea Elisabeth, f. Carlsen. Han kom efter faderens død i pleje i København, blev student 1812, cand. jur. 1816, voluntør i rentekammeret 1820, fuldmægtig i det holsten-lauenburgske renteskriverkontor 1824.
Allerede som ganske ung interesserede han sig levende for korttegning, og med årene udviklede han denne evne til stor fuldkommenhed. Han har tegnet kort over alle amter i kongeriget og hertugdømmet Slesvig, og det er først og fremmest disse amtskort, Theodor Gliemann huskes for.
Th. Gliemann døde kun 35 år gammel den 28.07.1828, da hans søn endnu var spæd (Theobald Alexander Gliemann, 24.03.1828–16.01.1876, død i Thisted, hvor han var postmester). Hustruen Frederikke Cathrine, f. Fiedler (27.04.1804-16.01.1877) blev senere gift Grove.

Gliemanns amtskort over Slesvig kan ses her:
Slesvigske amtskort.

Litteratur: