G. A. von Varendorf
De topografiske militærkort er udarbejdet
i tidsrummet 1789-1796.
Varendorf.
Akvarel på Nehmten slot.
 
 
Varendorfs kort fra Lentföhrden i Holsten.

Gustaf Adolf von Varendorf (1743-1812)

Prins Carl af Hessen foranledigede major v. Varendorf, der havde medvirket ved opmålinger i Norge, til at forestå en opmåling af Holsten og en del af Lauenborg. Der blev udarbejdet 68 korblade i målestok 1:26.293 og fem oversigtskort i 1:105.172. Arbejdet var afsluttet i 1796.
Som følge af landboreformens gennemgribende ændring af landbrugets struktur omkring 1800 blev de varendorfske kort snart forældede. Kronprins Frederik, den senere kong Fr. 6., beordrede derfor i 1804 oberst Jacob Ludwig Binzer (1746-1811) til at forestå nyopmålinger i Østholsten, som havde størst betydning for militæret.

De 68 kortblade kan købes i et nyt oplag forstørret til 1:25.000 fra Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein, Kiel.

Litteratur:
P. G. Henriksen: Hærkort i Danmark og nabolandene gennem tiderne. Geodætisk Institut, København 1971.
Hans-Jürgen Kahlfuß: Landesaufnahme und Flurvermessung in den Herzogtümern Schleswig, Holstein und Lauenburg vor 1864. Beiträge zur Geschichte der Kartographie Nordalbingiens. Karl Wachholtz Verlag, Neumünster 1969. 225 Seiten.
Ovenstående er en bearbejdning af doktordisputatsen:
Die Landesaufnahmen in den Herzogtümern Schleswig und Holstein in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Beiträge zur Geschichte der Kartographie Nordalbingiens. Inaugural - Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Hohen Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vorgelegt von Hans-Jürgen Kahlfuß (*1936), Kiel 1964. 2 Bd., 551 S.
Spritstencilleret disputatskopi i Kort & Matrikelstyrelsens bibliotek.

Om Binzer (1746-1811), se: Dansk Biografisk Leksikon.