Sydslesvigske stednavne

 

I dette foreløbige udvalg indgår bl.a. stednavne overført fra den nord- og mellemslesvigske liste (1919), men i modsætning til, hvad jeg gjorde i listen for Nordslesvig, har jeg her ingen intensioner om at lade de overførte posters oprindelige udformning forblive gennemskuelig. Alle overførte poster kan findes i listen fra 1919, og man kan her verificere den oprindelige udformning.

Jeg er i gang med at overføre oplysninger fra diverse kilder. Som eksempel kan jeg anføre, at jeg har brugt Dansk Skoleforening for Sydslesvigs adresseliste på Internet omfattende stednavne, hvor der er dansk skole og/eller børnehave, og tilsvarende andre kilder vil blive benyttet.

En af de muligheder, jeg har benyttet for at angive, hvilket sted der er tale om, er at angive postnummeret.

Denne liste over sydslesvigske stednavne skal indtil videre betragtes som et manuskript, som jeg vil arbejde videre på, når jeg finder tid til det. I første omgang er jeg startet med at studere kort over vadehavsområdet, og navnestof fra de fleste halliger er allerede repræsenteret. Men netop for Vestslesvigs vedkommende finder jeg det vigtigt at kunne angive tre stednavneformer: dansk, tysk og frisisk. Dette arbejder jeg på for tiden.

Jeg anser det for mit eget ansvar at vurdere kildernes pålidelighed. I nogle tilfælde kan det føre til, at jeg springer en belagt form over, fordi jeg betragter den som en fejl. I andre tilfælde videregives en form kortfattet uden yderligere kommentarer, hvis den er belagt gennem flere samstemmende kilder og vurderes som indiskutabel. Hvis en kilde menes at være vægtig, men afvigende, måske historisk, agter jeg at anføre de relevante kommentarer.

Indtil videre er praksis, at danske navne er uden parentes, tyske navne står i runde ( ), og nordfrisiske navne står i skarpe [ ]. Hvor jeg har fundet behov for parentetiske bemærkninger, har jeg brugt { } (»væltet Tuborg«-parenteser).

De fleste frisiske stednavne, angivet i skarpe [ ], stammer fra kortregisteret »Nordfriesland – Nordfriislon« mit den friesischen Ortsnamen bearbeitet von Reimer  Kay Holander und V. Tams Jörgensen. Herausgegeben vom Nordfriisk  Instituut, Bredstedt / Bräist, 2., verbesserte Auflage 1973. Register. ISBN 3-88007-037-7. En fotokopi heraf var Adeline Petersen fra Nordfriisk Instituut så venlig at sende.

For frisisk gælder efter den nugældende retskrivning, at enkeltskrevet vokal udtales kort, og dobbeltskrevet vokal udtales lang. En apostrof angiver udblødning (Erweichung) af den foregående vokal, f.eks. i Lön' (land).  I forbindelse med den enkelte stavemåde må det tages i betragtning, at nordfrisisk er opdelt i flere dialekter.

En række stednavne står lige for tiden som pladsholdere på kun ét sprog, indtil jeg finder mere indhold eller sletter pågældende lemma (der er midlertidigt røget nogle holstenske navne med fra www.genealogienetz.de/reg/SCN/ortsliste vedr. Rendsborg-Egernførde Amt, hvor noget ligger i Sydslesvig og noget i Holsten). Det er som sagt et kladdeskrift.

Alfabetiseringen er dansk, også af tyske og frisiske former (Die alphabetische Einordnung folgt dänischen Regeln, und zwar: a, ..., x, y, ü, z, æ, ä, ø, ö, å).

Kommentarer til dette igangværende manuskript er velkomne.

Hans Christophersen

E-mail: hc@rostra.dk

 

(Aad), (Amrum Odde) [Ood] {den nordlige odde på Amrum; måske dansk: Amrum Odde???}.

(Aalhoop). Rendsborg-Egernførde.

Abelland (Appelland), se: Grøde-Abelland.

(Abro). Slesvig-Flensborg.

(Abrofeld). Slesvig-Flensborg.

(Achsenkamp). Rendsborg-Egernførde.

(Achterfeld). Rendsborg-Egernførde.

(Achterkamp). Rendsborg-Egernførde.

(Achtrup), se: Agtrup.

(Achtrupfeld). (Kreis Nordfriesland).

(Achterwehr). Rendsborg-Egernførde.

(Ackebroe). Nordfrisland.

(Ackerende). (Abbau) jfr. http://www.genealogienetz.de/reg/SCN/ortsliste/A.html  Slesvig-Flensborg.

(Ackerende). Bebyggelse (Häusergruppe). Slesvig-Flensborg.

(Ackern) [de Eekere]. Område i Horsbøl ejerlav. Nordfrisland.

(Ackersmoor). Slesvig-Flensborg.

(Ackerum). Før. Nordfrisland.

(Ackerumhof) [Äkrem] på Før nord for Midlum.

(Ackerum Vogelkoje) [Äkrem Kui]. Før.

(Addebüll) [Aadebel]. Del af Bordelum. Nordfrisland

Adelby, S.  (Adelby). Nu del af Storflensborg / Flensborg by.

Adelbylund (Adelbylund). Ved Flensborg.

(Adenbüllerkoog). Nordfrisland.

(Adewadthof). Nordfrisland.

(Affegünt). Slesvig-Flensborg.

(Affegünt), i (Gemeinde Ulsnis), Slesvig-Flensborg.

Agtrup, K, P, Postrute fra Agtrup St.  (Achtrup) [Åktoorp]. Postnr. 25917. Sydtønder Amt, nuværende Nordfrislands Amt. Se også: (Achtrupfeld).

Agtrup Station, P, J, Flensborg-Nibøl. (Achtrup Bahnhof). Sydtønder Amt.

(Ahlbrandshof). Nordfrisland.

(Ahlefeld). Rendsborg-Egernførde.

(Ahndel). Nordfrisland.

(Ahneby). Slesvig-Flensborg.

(Ahnebyheck). Slesvig-Flensborg.

(Ahnebylund). Slesvig-Flensborg.

(Ahrensberg). Rendsborg-Egernførde.

(Ahrenshöft) [Oornshaud]. Bebyggelse i Husum Amt. Postnr. 25853.

(Ahrenshöfter Marsch) [Oornshauner Määrsch].

(Ahrensröh). Nordfrisland.

(Ahrenstedt). Rendsborg-Egernførde.

(Ahrenstedt). I (Gemeinde Rickert). Rendsborg-Egernførde.

(Ahrenviöl), se: Arenfjolde.

(Ahrenviölfeld), 20 km fra Nordsøen, 250 indbyggere, selvstændig Gemeinde fra 1/12-1934. Nordfrisland.{måske dansk: Arenfjoldemark???}. Se: Arenfjolde.

[Aidem], se: Ejdum.

(Akeby). Slesvig-Flensborg.

Albuen {nordlige del af øen Sild} (Ellenbogen) [Alemböög]. Nordfrisland.

– (Ellenbogenspitze) [Alemböögspünt].

- (Westellenbogen).

Alkersum, K, P, Postrute fra Vik. (Alkersum) [Aalkersem]. På øen Før.

Almdorp (Almdorf) [Aalmtoorp]. Husum Amt. Nordfrisland.

Almdorp Marsk (Almdorfer Marsch) [Aalmtoorper Määrsch]. Husum Amt.

(Alsen). Rendsborg-Egernførde.

(Alsenhof). Nordfrisland.

(Alt Bennebek). Slesvig-Flensborg.

(Alt Duvenstedt). Rendsborg-Egernførde. Se: Gammel Duvensted.

(Alt Mühlendorfer Weg). Rendsborg-Egernførde.

(Altaugustenkoog). Nordfrisland.

(Altbockhorst). Rendsborg-Egernførde.

(Altböternhöfen). Rendsborg-Egernførde.

(Altbülk). Rendsborg-Egernførde.

(Alte Kirche). Nordfrisland.

(Alte Mühle). Slesvig-Flensborg.

(Altemeede). Nordfrisland.

(Altendeich) [Uuldik], ved (Langenhorner Koog). Nordfrisland.

(Altendeich). Follervig, Ejdersted, Nordfrisland.

(Altendeich). Velt, Ejdersted, Nordfrisland.

(Altendorf). Nordfrisland.

(Altenhof) ved Egernførde. Rendsborg-Egernførde.

(Altenholz). Rendsborg-Egernførde.

(Altenjahn). Rendsborg-Egernførde.

(Altenkattbek). Rendsborg-Egernførde.

(Altenmoor). Rendsborg-Egernførde.

(Alter Burgwall) [Borig].

(Alterkoog). Nordfrisland.

(Alter Sielzug) [Uuil Tooch] {in alter Rechschreibung: [Uilj Tooch]}. Nykirke ejerlav.

(Alter Sterdebüller Koog) [Steerdebeler Uule Kuuch].

(Altewarft). Nordfrisland.

(Altgardingdeich). Nordfrisland.

(Altholzkrug). Slesvig-Flensborg.

(Althorsbüll). Nordfrisland. Se: Horsbøl.

(Altilewitt). Rendsborg-Egernførde.

(Altmeierhof). Nordfrisland.

(Altmühl). (Gemeinde Geltoft) Slesvig-Flensborg.

(Altmühl). (Gemeinde Selk) Slesvig-Flensborg.

(Altmühlendorf). Rendsborg-Egernførde.

(Altmüllersvieh). Rendsborg-Egernførde.

(Altneukoog). Nordfrisland.

(Altneukoogsbühr). Nordfrisland.

(Altneukrug). Slesvig-Flensborg.

(Altona). Slesvig-Flensborg.

(Altrehberg). Slesvig-Flensborg.

(Altseegaard). Slesvig-Flensborg.

(Alttolkschuby). Slesvig-Flensborg.

(Altwittenbek). Rendsborg-Egernførde.

Amalienborg (Amalienburg), ved Arnæs, Rendsborg-Egernførde Amt. Aktivitetshusets kort 1997.

(Amalienhof). Rendsborg-Egernførde.

(Am Bistensee). Rendsborg-Egernførde.

(Amen). Slesvig-Flensborg.

(Am Kreuz). Nordfrisland.

(Am Neuenwege). Nordfrisland.

(Am Pfahl). Nordfrisland.

Amrum, K, Skt.  Klemens S. (Amrum) [Oomram]. Vadehavsø sydvest for Før.

Amrum Dyb (Amrumtief) [Oomram Jip] på amrumfrisisk og [Öömring Jip] på føringfrisisk, se også: Fartrap Dyb.

(Amrum Odde), se: (Aad).

(Am See). Rendsborg-Egernførde.

(Amtmannsecke). Nordfrisland.

(An der Arlau). Nordfrisland. Se også: Arlå.

(An der Chaussee). Nordfrisland.

(An der Chaussee). Rendsborg-Egernførde.

(An der Eisenbahn). Rendsborg-Egernførde.

(An der Quelle). Slesvig-Flensborg.

Andersenhuset (Andersenhaus) [Andersenhüs] i Klokris. Fl.A. 12/10-2000.

Angel (Angeln), området mellem Slien og Flensborg Fjord.

(Anna-Sophienhof). Nordfrisland.

(Annenhof). Nordfrisland.

(Annenhof). Rendsborg-Egernførde.

(Annenhofkaten). Rendsborg-Egernførde.

(Annental). Rendsborg-Egernførde.

(Annettenhof). Frisland.

(Annettenhöh). Slesvig-Flensborg.

(Appelberg). Slesvig-Flensborg.

(Archangel). (Kreis Rendsborg-Eckernförde).

(Archsum), se: Arksum.

(Archs-Wehle) [Ärichsem Wial], [Arichsem Wial].

Arenfjolde (Ahrenviöl), nord for Ørsted mellem Husum og Slesvig. Postnr. 25885. {Aktivitetshusets kort 1997}. Husum Amt. {Se også: Fjolde og: (Ahrenviölfeld)}.

(Arenholz). Slesvig-Flensborg.

(Arenholzfeld). Slesvig-Flensborg.

Arksum, K, P, Postrute fra Vesterland. (Archsum) [Ärichsem], [Arichsem]. På øen Sild.

(Arl). Nordfrisland.

(Arlau), se: Arlå.

Arlevad (Arlewatt) [Alwat]. Bebyggelse i Husum Amt.

(Arlewattfeld). Nordfrisland.

(Arlewatthof). Nordfrisland.

(Arlfeld). Nordfrisland.

Arlå (Arlau) [Arluu], å mellem Olderup og Fjolde.

Arlå Sluse (Arlauschleuse). Nordfrisland.

(Armenstift). Rendsborg-Egernførde.

Arnæs (Arnis), postnr. 24399, i nærheden af Kappel ved Østersøen, nord for Slien. Gottorp Amt.

(Arpsdorf). Rendsborg-Egernførde.

(Arrild). Slesvig-Flensborg.

(Arup). Slesvig-Flensborg.

(Aschau). Rendsborg-Egernførde.

(Aschaumoor). Rendsborg-Egernførde.

(Aschberg). Rendsborg-Egernførde.

(Ascheffel), se: Askfelt.

(Aschenberg), Rendsborg-Egernførde.

Askfelt (Ascheffel), postnr. 24358. Egernførde Amt. Sydvest for Egernførde.

(Aspe). Rendsborg-Egernførde.

Asserballeskov, K, Asserballe S. (Atzerballigholz).

(Atzbüll). Slesvig-Flensborg.

(Aubrück). Slesvig-Flensborg.

(Auf der Aue). Slesvig-Flensborg.

(Augaard). Slesvig-Flensborg.

(Augaardholz). Slesvig-Flensborg.

(Augenberg). Rendsborg-Egernførde.

(Augsburg). Nordfrisland.

(Augustenburg). Slesvig-Flensborg.

(Augustenkoog). Nordfrisland.

(Aukamp). Rendsborg-Egernførde.

(Aukrug). Rendsborg-Egernførde.

(Ausacker). Slesvig-Flensborg.

(Ausackerholz). Slesvig-Flensborg.

(Ausackerwesterholz). Slesvig-Flensborg.

(Austerlitz). Rendsborg-Egernførde.

(Autrum). Nordfrisland.

Aventoft (Aventoft), se: Avntoft.

Avntoft, Dansk Skoleforening, Aktivitetshusets kort 1997, Flensborg Avis og Rosendal skriver: Aventoft, K, S, P, Postrute fra Tønder. (Aventoft) [Oowentoft]. Viding Herred, Sydtønder Amt. Avntoft er formen hos Stednavneudvalget 1919.

Avntoft Sø (Aventofter See) [Oowentoft Säie].

(Axendorf), ved (Kotzenbüll), Ejdersted, Nordfrisland.

(Axendorf), ved (Oldenswort), Ejdersted, Nordfrisland.

 

(Baaktal) [Baakdääl]. Nordfrisland.

(Backensholz). Nordfrisland.

(Backenshörn). Nordfrisland.

(Backenswarft) [Bakensweerf]. På Hoge (Hallig Hooge).

(Badenkoog). Nordfrisland.

(Baggelan). Slesvig-Flensborg Amt.

(Baggerwald). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bahnenswarft) [Bounsweerw]. Nordfrisland.

(Bahnhofsweg). Rendsborg-Egernførde.

Ballum (Ballum) [Balem].

(Balm). Slesvig-Flensborg Amt.

(Balzburg). Rendsborg-Egernførde.

(Bandixwarft). Nordfrisland.

(Banners). Rendsborg-Egernførde.

(Banrade). Rendsborg-Egernførde.

Barderup, K, J, P, Flensborg-Slesvig. (Barderup). Slesvig-Flensborg.

(Barderupfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Barg). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bargen). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bargfeld). Rendsborg-Egernførde.

(Bargfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bargstall). Rendsborg-Egernførde.

Bargum (Bargum) [Beergem]. Husum Amt. Se: Øst-Bargum og: Vester Bargum.

(Bargumberg). Nordfrisland.

(Bargumdeich). Nordfrisland.

(Barkelsby). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Barkhorn). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Barkhorn). Slesvig-Flensborg Amt.

(Barlohe). Rendsborg-Egernførde.

(Barneckermoor). Nordfrisland.

(Barredamm). Slesvig-Flensborg Amt.

(Barris). Rendsborg-Egernførde.

(Barslund). Slesvig-Flensborg Amt.

(Basdorf). Rendsborg-Egernførde.

(Basrott). Slesvig-Flensborg Amt.

(Baßland). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bast). Rendsborg-Egernførde.

(Bastenberg). Rendsborg-Egernførde.

(Batterie). Nordfrisland.

(Batz). Rendsborg-Egernførde.

(Baumgarten). Rendsborg-Egernførde.

(Baumhof). Slesvig-Flensborg Amt.

(Baustrup). Slesvig-Flensborg Amt.

(Beckhuus). Nordfrisland.

(Bedstedt). Slesvig-Flensborg Amt.

(Beekholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Behrendorf) postnr. 25860. Ved Husum. Nordfrisland.

(Behrendorffeld). Nordfrisland.

(Behrensbrook). Rendsborg-Egernførde.

(Beilhüh). Nordfrisland.

(Beim Armenhaus). Rendsborg-Egernførde.

(Beim Siel) [bai e Sil]. Bebyggelse i Nykirke Sogn, Viding Herred, nord for Bevertoft, undertiden kaldt (Bevertoftsiel); (Siel) = digesluse; på sønderjysk: ve e si·l.

(Bekamp). Rendsborg-Egernførde.

(Beldorf). Rendsborg-Egernførde.

(Belfort). Rendsborg-Egernførde.

(Belgrad). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bellig). Slesvig-Flensborg Amt.

Benninghusen (Benninghusum) [Bäninghüsem]. Bebyggelse i Sydtønder Amt. Nordfrisland.

(Berbekshof). Nordfrisland.

(Berend). Slesvig-Flensborg Amt.

(Berendholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Berendlund). Slesvig-Flensborg Amt.

(Berendstamm). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bergenhusen). Slesvig-Flensborg Amt.

(Beringstedt). Rendsborg-Egernførde.

Bever (Bever) [e Bääwer]. Viding Herred, Sydtønder Amt. Nordfrisland.

(Beveroe). Slesvig-Flensborg Amt.

Bevertoft (Bevertoft) [Bäärtoft]. Nykirke Sogn, Viding Herred. Nordfrisland. På dansk generalstabskort 1858: Bævertoft.

Bevertoft Kog, Bævertoft Kog (Bevertoftkoog) [Bäärtoftkuuch]. Område og bebyggelse vest for Bevertoft. Nordfrisland.

(Bevertoftsiel), se: (Beim Siel).

(Bicken). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bicken). (Gemeinde Rabenkirchen-Faulück). Ved Ravnkær mellem Sdr. Brarup og Kappel. Slesvig-Flensborg Amt.

(Bienebek). Rendsborg-Egernførde.

(Bienebekermühle). Rendsborg-Egernførde.

(Billmoor). Slesvig-Flensborg Amt.

(Billwatt). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bilschau). Slesvig-Flensborg Amt.

(Birk). Slesvig-Flensborg Amt.

(Birkenhof). Rendsborg-Egernførde.

(Birkenmoor). Rendsborg-Egernførde.

(Birkensee). Rendsborg-Egernførde.

(Birkwang). Slesvig-Flensborg Amt.

(Birristoft). Slesvig-Flensborg Amt.

(Birzhaft). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bistensee). Rendsborg-Egernførde.

(Bistenseemühle). Rendsborg-Egernførde.

Bistoft (Bistoft), ved Store Solt. Slesvig-Flensborg Amt. {Aktivitetshusets kort 1997}.

(Bistoftholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Blackesdieck). Slesvig-Flensborg Amt.

(Blasberg). Slesvig-Flensborg Amt.

(Blauereihe). Nordfrisland.

(Blechkate). Rendsborg-Egernførde.

(Bleicherfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Blick). Slesvig-Flensborg Amt.

(Blidsel) [Blisel]. Nordfrisland.

(Blidselbucht) [Bliselbocht]. Nordfrisland.

(Blinge). Nordfrisland.

(Blockhaus). Nordfrisland.

(Blocksberg), se: Bloksbjerg.

(Blocksdorf). Rendsborg-Egernførde.

(Blockshagen). Rendsborg-Egernførde.

(Blockshof). Nordfrisland.

Bloksbjerg, J, P, Nibøl-Dagebøl, Postrute fra Dagebøl. (Blocksberg) [Bloksbärj]. Ved Klægsøkog (Kleiseerkoog). Nordfrisland.

(Blumenhof). Nordfrisland.

(Blumenkoog) [Bluumenkuuch]. Nordfrisland.

(Blumental). Rendsborg-Egernførde.

(Blumental). Slesvig-Flensborg Amt.

(Blöken). Rendsborg-Egernførde.

(Bobeck). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bockholm). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bockholmwik). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bockholz). Rendsborg-Egernførde.

(Bockhöft). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bockmühle). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bockshörn). Nordfrisland.

(Bocksrüde). Rendsborg-Egernførde.

(Bohle). Nordfrisland.

(Bohmarn). Nordfrisland.

(Bohmland). Nordfrisland.

(Bohmstedt) [Bååmst]. Nordfrisland.

(Bohmstedter Marsch) [Bååmstinger Määrsch]. Nordfrisland.

(Bohmstedtfeld) [Bååmstinger Feel]. Nordfrisland.

(Bohnenhallig). Nordfrisland.

(Bohnenland). Nordfrisland.

(Bohnert). Rendsborg-Egernførde.

(Bohnertfeld). Rendsborg-Egernførde.

(Boholm). Rendsborg-Egernførde.

(Boholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Boholzau). Slesvig-Flensborg Amt.

(Boholzfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Boikenwarft). Nordfrisland.

(Bojum). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bokel). Ved Rendsborg. Rendsborg-Egernførde.

(Bokelerfeld). Rendsborg-Egernførde.

(Bokelholm). Rendsborg-Egernførde.

(Bokelhop). Rendsborg-Egernførde.

Bokholm, K, Munkbrarup S.  (Bockholm).

(Boklund). Rendsborg-Egernførde.

(Boknis). Slesvig-Flensborg Amt.

Boldiksum, K, P, Postrute fra Vik. (Boldixum) [Bualigsem]. På øen Før.

Boldiksum Fuglekøje (Boldixumer Vogelkoje) [Bualigsem Kui].

{Bolhus} (Bollhaus) [Bulhüs]. Vadgård, Sydtønder Amt. Nordfrisland.

(Bollhuserteich). (Gemeinde Blumenthal). Rendsborg-Egernførde.

(Bollhuserteich). (Gemeinde Schierensee). Rendsborg-Egernførde.

Bollingsted (Bollingstedt), syd for Eggebæk. Slesvig Amt. {Aktivitetshusets kort 1997}.

Bollingstedlund (Bollingstedtlund). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bollingwarft). Nordfrisland.

(Boltoft). Slesvig-Flensborg Amt.

(Boltoftheck). Slesvig-Flensborg Amt.

Bombøl (Bombüll) [Buumel], Klangsbøl Sogn, Viding Herred, Sydtønder Amt, Nordfrisland. — (Groß Bombüll) [Grot Buumel].

(Bommerlund). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bondebrück). Slesvig-Flensborg Amt.

Bondelum (Bondelum)  [Bonlem]. Landsby i Husum Amt. Nordfrisland.

(Bondelumfeld). Nordfrisland.

Bondesgård (Bundesgaard) [Buinesguurd], {tidl. fris. retskrivn.: [Boinjesguurd] eller: [Bonjesguurd]}, sydøst for Nykirke, Sydtønder Amt. Generalstabskort 1858 og Trap: Bondesgaarde.

Bondesgård Sø (Bundesgaarder See), (Gotteskoogsee), [Buinesguurdsäie] {tidl. fris. retskrivn.: [Boinjesguurdsäie]}, [Gotskuuchsäie]. Nykirke Sogn, Viding Herred.

(Bongsiel) [Bongsil]. Bebyggelse i Husum Amt. Nordfrisland.

(Bongsieler Kanal) [Bongsiler Kanool].

(Bonsberg). Slesvig-Flensborg Amt.

(Booknis). Rendsborg-Egernførde.

(Bootführerdeich). Nordfrisland.

(Borby), se: Borreby.

Bordelum (Bordelum) [Boorlem], bebyggelse nordvest for Bredsted, Husum Amt. – (Oster Bordelum) [Aaster Boorlem]. (Wester Bordelum) [Weester Boorlem].

(Bordelumfeld) [Boorlemfäil].

(Bordelumkirche). Nordfrisland.

Bordelum Kog (Bordelumer Koog) [Boorlemer Kuuch].

(Bordelumsiel). Nordfrisland.

(Bordesholm). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Boren). Slesvig-Flensborg Amt.

(Borenmoor). Slesvig-Flensborg Amt.

Borg, J, Dedsbøl S, Nibøl-Dagebøl (Burg) [e Borj], ved Faretoft.

(Borgdorf-Seedorf). Rendsborg-Egernførde.

(Borghorst). Rendsborg-Egernførde.

(Borghorsterhütten). Rendsborg-Egernførde.

(Borghorstermühle). Rendsborg-Egernførde.

(Borghorstersiedlung). Rendsborg-Egernførde.

(Borgstedt). Ved Rendsborg Rendsborg-Egernførde.

(Borgstedtfelde). Rendsborg-Egernførde.

Borgsum, K, P, Postrute fra Vik. (Borgsum) [Borigsem].  På øen Før.

Borgsum Fuglekøje (Borgsumer Vogelkoje) [Borigsem Kui].

(Borgwedel). Slesvig-Flensborg Amt.

(Borgwedelfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

 [Borig], se: (Alter Burgwall).

(Born). Rendsborg-Egernførde.

(Bornbek). Rendsborg-Egernførde.

(Bornholt). Rendsborg-Egernførde.

(Bornholt). (Forsthaus) Rendsborg-Egernførde.

(Bornhorst). Rendsborg-Egernførde.

Borreby (Borby), postdistr.: D-24340 Eckernförde-Borby. Egernførde Amt.

(Borrishaag). Slesvig-Flensborg Amt.

Borsbøl (Borsbüll) [Buursbel]. Husum Amt.

(Borsbüllfeld). Nordfrisland.

(Borsthusen). Nordfrisland.

(Bortkayr). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bosbüll) [Bousbel]. Sydtønder Amt.

(Bosbüllfeld). Nordfrisland.

(Bosiek). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bossee). Rendsborg-Egernførde.

(Bottschlott) [Butschluut], bebyggelse, Sydtønder Amt.

(Bottschlotterkoog) [Butschluuter Kuuch]. Sydtønder Amt.

(Bottschlotter See) [Butschluuter Siie]. Sydtønder Amt.

(Bovenau). Rendsborg-Egernførde.

Boversted, K, Ladelund S. (Boverstedt). Sydtønder Amt.

(Boverstedtfeldt). Nordfrisland.

(Boxlund) [Bokslün], landsby, Husum Amt. Nordfrisland.

(Boxlundfeld). Nordfrisland.

(Boysenfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

Brarup, K, S. (Braderup). På Aktivitetshusets kort 1997: Brarup  mellem Sønder Løgum og Risum, også på Rosendals kort, Kær Herred, Sydtønder Amt.

Braderup {mellem Kampen og Munkmarsk på Sild} (Braderup) [Brääderep].

Braderup (Braderup) [Braarep], [Brüüdjtoorp], i Kær Herred, Sydtønder Amt. Se: Brarup (er det ikke det samme?).

(Braderupfeld). Nordfrisland.

(Braderupmühle). Nordfrisland.

(Brah). Slesvig-Flensborg Amt.

(Brahmkamp). Rendsborg-Egernførde.

(Brammer). Rendsborg-Egernførde.

(Brammerau). Rendsborg-Egernførde.

(Brammerhöh). Rendsborg-Egernførde.

(Brammermoor). Rendsborg-Egernførde.

Bramsted (Bramstedt), øst for Ladelund. Sydtønder Amt.

(Bramstedtfeld). Nordfrisland.

Bramstedlund (Bramstedtlund), postnr. 25926. Øst for Ladelund. Sydtønder Amt. Nordfrisland.

(Branden). Rendsborg-Egernførde.

(Brandenburg). Nordfrisland.

(Brandenhorst). Rendsborg-Egernførde.

(Brandkuhle). Rendsborg-Egernførde.

(Brandsbek). Rendsborg-Egernførde.

(Brarupholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Braunberg). Nordfrisland.

(Breau). Slesvig-Flensborg Amt.

(Brebel), se: Bredbøl.

(Brebelhof). Slesvig-Flensborg Amt.

(Brebelholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Brebelmoor). Slesvig-Flensborg Amt.

(Brebelscheide). Slesvig-Flensborg Amt.

Bredbøl (Brebel). Lidt vest for Sønder Brarup. Gottorp/Slesvig Amt, nu: Slesvig-Flensborg Amt. Angel.

(Bredegatt). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bredemaas). Rendsborg-Egernførde.

(Bredenbek). Ved Rendsborg.

(Bredenbekermoor). Rendsborg-Egernførde.

(Bredland). Rendsborg-Egernførde.

Bredsted (Bredstedt) [Bräist],  postnr. 25821. I Vestslesvig nord for Husum i Husum Amt.

(Bredstedter Koog), (Bredstedterkoog) [Bräistinger Kuuch]. Nordfrisland.

(Breede). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bregengaard). Slesvig-Flensborg Amt.

(Brehmhöft). Nordfrisland.

(Breiholz). Rendsborg-Egernførde.

(Breiholzfähre). Rendsborg-Egernførde.

(Brekendorf). Rendsborg-Egernførde.

(Brekenrühe). Slesvig-Flensborg Amt.

(Breklingfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Breklingmoor). Slesvig-Flensborg Amt.

(Brekling-Nübel). Slesvig-Flensborg Amt.

Breklum (Breklum) [Brääklem], syd for Bredsted, Husum Amt. Nordfrisland.

(Breklumfeld). Nordfrisland.

Breklum Kog (Breklumer Koog), (Breklumerkoog) [Brääklemer Kuuch]. Nordfrisland.

(Bremgaard). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bremholm). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bremsburg). Nordfrisland.

(Bremsburg). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bremsdieck). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bremsholm). Nordfrisland.

(Bremswatt). Slesvig-Flensborg Amt.

(Brendhörn). Nordfrisland.

Brendstoft, Lystønde, Flensborg Fjord. (Brennstoft).

(Brendtewarft). Nordfrisland.

(Brening). Slesvig-Flensborg Amt.

(Brinjahe). Rendsborg-Egernførde.

(Brodersby). Ved Slesvig. Slesvig-Flensborg Amt.

Brodersby (Brodersby), postnr. 24837. Egernførde Amt, Svans.

(Brodersbyermühle). Egernførde Amt, Svans.

Broderskog (Broderskoog) [Broorskuuch]. Avntoft Sogn. Nordfrisland.

(Broderswarft) [Brouersweerw]. Nordfrisland.

(Brodlos). Slesvig-Flensborg Amt.

(Broholm). Rendsborg-Egernførde.

(Brommelund). Nordfrisland.

(Brook). Nordfrisland.

(Brookfeld). Nordfrisland.

Brovej (Broweg) [Bruwäi]. Bebyggelse i Sydtønder Amt. Nordfrisland.

(Brumohr). Slesvig-Flensborg Amt.

(Brunnenbek). Rendsborg-Egernførde.

(Brunsbüll). Slesvig-Flensborg Amt.

(Brunsbüllund). Slesvig-Flensborg Amt.

(Brunsholm). Slesvig-Flensborg Amt.

(Brunsholmhof). Slesvig-Flensborg Amt.

Brunsoddes Kog (Brunottenkoog) [Bruunodenkuuch]. Rodenæs Sogn, Sydtønder Amt.

(Brunsrade). Rendsborg-Egernførde.

(Brusmark). Slesvig-Flensborg Amt.

(Brux). Rendsborg-Egernførde.

(Brückenhaus). Nordfrisland.

(Brösum). Nordfrisland.

(Brösumsiel). Nordfrisland.

(Buburg). Rendsborg-Egernførde.

(Buchholz). Rendsborg-Egernførde.

(Bucken). Rendsborg-Egernførde.

(Buckhagen). Slesvig-Flensborg Amt.

(Buddelhoch). Slesvig-Flensborg Amt.

(Budwedt). Rendsborg-Egernførde.

(Buerweg). Nordfrisland.

(Buhrhorst). Rendsborg-Egernførde.

(Buhs). Slesvig-Flensborg Amt.

(Buhskoppel). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bullenbek). Rendsborg-Egernførde.

(Bullenberg). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bultvieh). Rendsborg-Egernførde.

(Bundesgaard), se: Bondesgård.

(Bundeslund). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bunsbüllstraße). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bupheverkoog). Nordfrisland.

(Burg), se: Borg.

(Burgtal) [Borigdääl].

(Busch). Slesvig-Flensborg Amt.

(Buschau). Slesvig-Flensborg Amt.

(Buschholm). Slesvig-Flensborg Amt.

(Buschkate). Rendsborg-Egernførde.

(Buschkoppel). Slesvig-Flensborg Amt.

(Busdorf). Slesvig-Flensborg Amt.

(Busholm). Slesvig-Flensborg Amt.

Bustrupdam  - Slesvig By.

(Buttermilchskrug). Nordfrisland.

(Buttersbüll). Nordfrisland.

(Butwehl) [Bütweel], hallig ved Langenæs.

(Büchenau). Rendsborg-Egernførde.

(Bücherott). Slesvig-Flensborg Amt.

(Büchertkolonie). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bückberg). Slesvig-Flensborg Amt.

Bydelsdorf (Büdelsdorf), postnr. 24782. Ved Rendsborg. Rendsborg-Egernførde Amt.

(Bülkerhuck). Rendsborg-Egernførde.

(Bülker Leuchtturm). (Kreis Rendsburg Eckernförde).

(Büllemoos). Slesvig-Flensborg Amt.

(Büllsbüll), se: Bølsbøl.

(Bünderies). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bünge). Slesvig-Flensborg Amt.

(Büngerberg). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bünsdorf). Rendsborg-Egernførde.

(Bünzen). Rendsborg-Egernførde.

(Bünzerfeld). Rendsborg-Egernførde.

(Büschau). Slesvig-Flensborg Amt.

(Büsche). Slesvig-Flensborg Amt.

(Büsenteich). Rendsborg-Egernførde.

(Büßholz). Rendsborg-Egernførde.

(Büstorf). Rendsborg-Egernførde.

(Büttel). Nordfrisland.

(Büttel). (Gemeinde Koldenbüttel). Nordfrisland.

(Büttel). (Gemeinde Witzwort). Nordfrisland.

(Büttjebüll) [Bötjebel], landsby i Husum Amt. Nordfrisland.

(Büttjebüllfeld) [Bötjebelfäil]. Nordfrisland.

(Büttjebüllund). Nordfrisland.

(Bärenshöft). Hørup, Nørre Haksted Sogn, Slesvig-Flensborg Amt.

(Bärenshöft). Skovlund Sogn, Vis Herred.

Bævertoft, se: Bevertoft.

(Böel), se: Bøl.

(Böelkamp). Slesvig-Flensborg Amt.

(Böel-Möllmark). Slesvig-Flensborg Amt.

(Böelnorderfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Böelschuby). Slesvig-Flensborg Amt.

(Böelschubyhof). Slesvig-Flensborg Amt.

(Böelschubymühle). Slesvig-Flensborg Amt.

(Böelstamm). Slesvig-Flensborg Amt.

(Böelulegraff). Slesvig-Flensborg Amt.

(Böelwesterfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bögelhuus). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bögelhuusfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Böglum). Nordfrisland.

Bøglund (Böklund), postnr. 24860. Gottorp Amt. Sydvest for Strukstrup, nordvest for Tolk. Angel. Aktivitetshusets kort 1997 har: Bøgelund. Se også: (Böklundfeld).

Bøgslund, K,  Medelby S. (Böxlund). Sydtønder Amt. {Böxlund, Kreis Schleswig-Flensburg, det samme?, se: www.genealogienetz.de/reg/SCN/ortsliste/Bo.html}.

Bøgslund~, se også: (Böxlund~).

(Böhl-Süderhöft). Nordfrisland. {(Böhl) ved Skt. Peter, Ejdersted????}

(Böhlingshörn). Nordfrisland.

(Böhmerwald). Rendsborg-Egernførde.

(Böhnhusen). Rendsborg-Egernførde.

(Böhnhuserholz). Rendsborg-Egernførde.

(Böhnreben). Rendsborg-Egernførde.

(Böhnrüh). Rendsborg-Egernførde.

(Böken). Rendsborg-Egernførde.

(Bökerfeld). Rendsborg-Egernførde.

Bøking Herred (Bökingharde) [Böökinghiird]. Sydtønder Amt ved Nibøl.

(Böklund), se: Bøglund.

(Böklundfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bökwatt). Slesvig-Flensborg Amt.

Bøl (Böel), postnr. 24401. Nordøst for Sønder Brarup i Strukstrup Herred. Angel. Gottorp Amt, nu: Slesvig-Flensborg Amt. {Se også: (Böel~)}.

(Böllermaas). Rendsborg-Egernførde.

Bølsbøl, K, Læk S. (Büllsbüll) [Bälsbel]. Sydtønder Amt. Nordfrisland.

Bølsbøl Gods, K, Læk S. (Büllsbüll Gutsbezirk).

(Böndergaard). Slesvig-Flensborg Amt.

(Bönstrup). Slesvig-Flensborg Amt.

(Börentwedt). Rendsborg-Egernførde.

(Börm). Rendsborg-Egernførde.

(Börm). Slesvig-Flensborg Amt.

(Börmerkoog). Slesvig-Flensborg Amt.

(Börsby). Slesvig-Flensborg Amt.

(Börse). Nordfrisland.

(Bösby). Rendsborg-Egernførde.

(Bösbyfeld). Rendsborg-Egernførde.

(Bötzkamp). Rendsborg-Egernførde.

(Böxlund), se: Bøgslund.

(Böxlundfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

Bøvlum, K, Sønder-Løgum S. (Böglum). Sydtønder Amt.

 

(Carstenshallig). Nordfrisland.

(Carstenshof). Nordfrisland.

(Cecilienkoog). Nordfrisland.

(Charlottenhof). Rendsborg-Egernførde.

(Christelhoi). Slesvig-Flensborg Amt.

Christian-Albrechts Kog, K, Dedsbøl, Nibøl og Emmelsbøl S. ( -Koog) [Krisen-Albrechen-Kuuch]. Derudover: (Alter Christian-Albrechts-Koog) [Üülje Krisen-Albrechen-Kuuch]; (Neuer Christian-Albrechts-Koog) [Naie Krisen-Albrechen-Kuuch]. Sydtønder Amt.

(Christiansburg). Nordfrisland.

(Christiansburg). Slesvig-Flensborg Amt.

(Christiansfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Christiansglück). Nordfrisland.

(Christianshof). Slesvig-Flensborg Amt.

(Christiansholm). Rendsborg-Egernførde.

(Christianshöh). Rendsborg-Egernførde.

Christianslyst (Christianslust), ved Notfeld syd for Sdr. Brarup. Angel. Her ligger en dansk kursusejendom.

(Christiansruh). Rendsborg-Egernførde.

(Christianswarft). Nordfrisland.

(Christinenfeld). Nordfrisland.

(Christinenhof). Nordfrisland.

(Christinenhöh). Slesvig-Flensborg Amt.

(Christinenruh). Slesvig-Flensborg Amt.

(Christinental). Slesvig-Flensborg Amt.

 

Dagebøl, S, J, P, Nibøl-Dagebøl. (Dagebüll) [Doogebel]. Nordfrisland.

(Dagebülldamm) [Doogebeldoom]. Nordfrisland.

Dagebøl Havn, J, P, Nibøl-Dagebøl, Postrute til Vik. (Dagebüll Hafen), (Dagebüllhafen) [Doogebelhuuwen]. Nordfrisland.

Dagebøl Kirke, J, Nibøl-Dagebøl. (Dagebüll Kirche), (Dagebüllkirche). Nordfrisland.

Dagebøl Kog, K, Dagebøl S. (Dagebüllerkoog).

Daler, K, S, J, P, Frederiksstad-Højer. (Dahler, Dahler-Osterby).

(Dallacker). Slesvig-Flensborg Amt.

(Damendorf). Rendsborg-Egernførde.

(Damendorfermoor). Rendsborg-Egernførde.

Damholm (Dammholm), postnr. 24875. Gottorp Amt.

(Damm). Nordfrisland.

(Damm). Rendsborg-Egernførde.

(Dammbüll). Nordfrisland.

(Dammhall). Slesvig-Flensborg.

(Dammholm), se: Damholm.

(Dammhusum). Nordfrisland.

(Dammstedt). Rendsborg-Egernførde.

(Dammstedt). Slesvig-Flensborg.

(Dammstedtfeld). Slesvig-Flensborg.

(Damp). Rendsborg-Egernførde.

Danevirkegården {indeholder Museet ved Danevirke i Slesvig}.

Dannevirke, Danevirke (Dannewerk), postnr. 24867. Gottorp Amt. {Aktivitetshusets kort 1997 har: Danevirke. Fl.A. 5/10-2000: Dannevirke. Lademanns Leksikon har begge former}.

(Darrigbüllkoog). Nordfrisland.

(Davidshof). Ejdersted. Nordfrisland.

(Deckerkate). Slesvig-Flensborg.

(Deckerkrug). Slesvig-Flensborg.

Dedsbøl, K, S, J, P, Nibøl-Dagebøl, Postrute fra Nibøl. (Deezbüll) [Deesbel]. Nordfrisland.

Dedsbøl Dige (Deezbüll Deich) [Deesbeldik]. Nordfrisland.

(Deezbülleck). Nordfrisland

Dedsbøl (Tricht), J, Nibøl-Dagebøl. (Deezbüll (Tricht)). Nordfrisland.

(Degel) [Däägel]. Nordfrisland.

(Dehnhöft). Rendsborg-Egernførde.

(Deichschlott) [Diksluut]. Nordfrisland.

(Deichshörn). Nordfrisland.

(Deljekoog). Nordfrisland.

(Dellbrück). Rendsborg-Egernförde.

(Dengelsberg). Rendsborg-Egernförde.

(Dennholm). Slesvig-Flensborg.

De nordre Byer, K, Sild. (Norddörfer). (Sylt). Nordfrisland.

(Desmerciereskoog). Nordfrisland.

(Deutsch-Nienhof). Rendsborg-Egernförde. {se også: (Dänisch-Nienhof)}.

(Dickedämmung). Slesvig-Flensborg.

(Dickendörn). Rendsborg-Egernförde.

Didersbøl (Diedersbüll) [Tiirsbel], Horsbøl Sogn. Nordfrisland.

Didersbøl Mark (Diedersbüllfeld) [Tiirsbelmårke], Horsbøl Sogn. Nordfrisland.

(Dieckshof). Rendsborg-Egernförde.

(Diedersbüll), se: Didersbøl.

(Diedrichswarft). Nordfrisland.

(Diekhusen). Nordfrisland.

(Dieksrade). Rendsborg-Egernförde.

(Diernschau). Slesvig-Flensborg.

Digested (Dickstedt), (Dieksted), Avntoft Sogn.

(Dikjen-Deel) [Dikjen'dääl]. Nordfrisland.

[Ding], se: Enge.

(Dingelby). Rendsborg-Egernførde.

(Dingsbüll). Nordfrisland.

(Dingstock). Rendsborg-Egernførde.

(Dingwatt). Slesvig-Flensborg.

(Dirckshof). Nordfrisland.

(Dixrade). Rendsborg-Egernførde.

(Dockkoog). Nordfrisland.

(Dollerup). Slesvig-Flensborg.

(Dollerupholz). Slesvig-Flensborg.

(Dollerupmoor). Slesvig-Flensborg.

(Dollrott). Slesvig-Flensborg.

(Dollrottfeld). Slesvig-Flensborg.

(Dollrottholz). Slesvig-Flensborg.

(Dollrottwatt). Slesvig-Flensborg.

(Domstag). Slesvig-Flensborg.

(Dornhöh). Slesvig-Flensborg.

(Dorotheenhof). Nordfrisland.

(Dorotheenhof). Rendsborg-Egernførde.

(Dosenmoor). Rendsborg-Egernførde.

(Dosenrade). Rendsborg-Egernførde.

Drage (Drage), postnr. 25878. Husum Amt. Sydøst for Frederiksstad.

(Dragermoor). Nordfrisland.

(Drandersumkoog). Nordfrisland.

(Drasberg). Rendsborg-Egernførde.

(Dravendahl). Nordfrisland.

(Drecht). Slesvig-Flensborg.

(Dreckrüh). Rendsborg-Egernførde.

(Drei). Slesvig-Flensborg.

(Dreiangel). Slesvig-Flensborg.

(Dreieckskoog). Klangsbøl. Nordfrisland.

(Dreieckskoog). Rodenæs. Nordfrisland.

(Dreifeld). Slesvig-Flensborg.

(Dreihardereck) [Träihiirdsaaker]. Nordfrisland.

(Dreilandenkoog). Nordfrisland.

(Dreilinden). Rendsborg-Egernførde.

(Dreisacker). Slesvig-Flensborg.

(Dreishöh). Slesvig-Flensborg.

(Dreisprung). Nordfrisland.

(Dreizehn). Slesvig-Flensborg.

Drelsdorp (Drelsdorf) [Trölstrup], øst for Breklum ved Bredsted.

(Drelsdorf Norderfeld), (Drelsdorfnorderfeld) [Trölstrup Noorderfeel]. Drelsdorp, Nordfrisland.

(Drelsdorf  Osterfeld), (Drelsdorfosterfeld) [Trölstrup Ååsterfeel]. Drelsdorp, Nordfrisland.

(Drengberg). Rendsborg-Egernførde.

(Drift). Hatsted, Nordfrisland.

(Drift). Hatsted Marsk. Nordfrisland.

(Drült). Slesvig-Flensborg.

Duborg (Duburg), i Flensborg.

(Duisberg). Slesvig-Flensborg.

(Dukenteich). Rendsborg-Egernførde.

Dunsum, K, Skt.  Laurentius S, Før. (Dunsum) [Dunsem]. — (Groß-Dunsum) [Grat Dunsem]. – (Klein-Dunsum) [Letj Dunsem].

(Duten). Rendsborg-Egernførde.

(Duten). (Gemeinde Alt Duvenstedt). Rendsborg-Egernførde.

(Duxmoor). Rendsborg-Egernførde.

(Dyenswarft). Nordfrisland.

(Düne) [de Halem]. På Helgoland.

(Düneborg). Slesvig-Flensborg.

(Dürwade). Rendsborg-Egernførde.

(Düstholz). Slesvig-Flensborg.

(Düstnishy). Slesvig-Flensborg.

(Düttebüll). Slesvig-Flensborg.

(Düttebüllschmiede). Slesvig-Flensborg.

(Düttnis). Slesvig-Flensborg.

(Dänischenhagen), Egernførde Amt.

(Dänisch-Nienhof). Nordfrisland.

(Dänisch-Nienhof). Rendsborg-Egernförde Amt.

(Dänischwohld), se: Jernved.

(Dätgen). Rendsborg-Egernførde.

(Dörphof). Rendsborg-Egernførde.

(Dörpstedt). Rendsborg-Egernførde.

(Dörpstedt). Slesvig-Flensborg.

(Dörpum), se: Torpum.

(Döttgebüll). Nordfrisland.

 

Ebbevej (Wattenweg). Vådområde mellem Nord-Amrum og Vest-Før i vadehavet.

Ebøl (Ebbüll) [Äbel]. Emmelsbøl Sogn, Viding Herred, Sydtønder Amt.

(Ebüll) [Iibel], landsby i Husum Amt.

(Ebüllfeld). Nordfrisland.

(Eckeberg). Slesvig-Flensborg.

(Eckenhöh). Slesvig-Flensborg.

(Eckerkoppel). Rendsborg-Egernførde.

(Eckernförde), se: Egernførde.

(Eckernholm). Rendsborg-Egernførde.

(Eckhof). Nordfrisland.

(Eckhof). Rendsborg-Egernførde.

(Eckhof). Slesvig-Flensborg.

(Eckholz). Rendsborg-Egernførde.

(Eckstock). Nordfrisland.

(Edamshar). Nordfrisland.

(Efkebüll) [Äfkebel], landsby i Husum Amt.

Egenæs (Ekenis), Angel, ved Sdr. Brarup. På Boecks kort.

Egenæslund (Ekenislund), i Angel ved Egenæs øst for Sdr. Brarup.

Egenæsmark (Ekenisfeld), i Angel ved Egenæs øst for Sdr. Brarup.

Egernførde (Eckernförde), postnr. 24340.

Egernførde Fjord.

Eggebæk, S, P, Postrute fra Eggebæk Station. (Eggebek). Postnr. 24852. Flensborg Amt.

Eggebæk Station, J, P, Flensborg,- Slesvig. (Eggebek Bahnhof).

(Eggenswarft). Nordfrisland.

(Eggenwarft). Nordfrisland.

(Eggershof). Rendsborg-Egernførde.

(Ehlersdorf). Rendsborg-Egernførde.

(Ehndorf). Rendsborg-Egernførde.

(Ehndorfermoor). Rendsborg-Egernførde.

(Ehst). Nordfrisland.

(Ehsterkoog). Nordfrisland.

(Ehstersiel). Nordfrisland.

(Eiberg) [Oibäärch]. Nordfrisland.

(Eichelhof). Nordfrisland.

(Eichkoppel). Rendsborg-Egernførde.

(Eichtal). Rendsborg-Egernførde.

(Eichtal). Slesvig-Flensborg.

(Eickholt). Rendsborg-Egernførde.

(Eider), se: Ejderen.

(Eiderbrücke). Nordfrisland.

(Eiderdeich). Nordfrisland.

(Eiderheim). Rendsborg-Egernførde.

(Eiderhöhe). Rendsborg-Egernførde.

(Eiderhufe). Rendsborg-Egernførde.

(Eiderkamp). Rendsborg-Egernførde.

(Eiderkaten). Rendsborg-Egernførde.

(Eigenwill). Slesvig-Flensborg.

Ejderen (Eider), flod mellem Slesvig og Holsten.

Ejderdæmningen (Eider-Sperrwerk), syd for Ejdersted ved Follervig.

Ejdersted (Eiderstedt), halvø mellem Husum og Ejderen.

Ejdum Fuglekøje, J, Vesterland-Hørnurn. (Eidum Vogelkoje) [Aidem Kui].

Ejdum Dyb, Eidum Dyb (Eidumtief) [Aidem Diip]. Farvand øst for Sydsild.

(Ekeberg). Slesvig-Flensborg.

(Ekebergkrug). Slesvig-Flensborg.

(Ekebergkrug). (Gemeinde Ülsby). Slesvig-Flensborg.

(Ekebergsee). Slesvig-Flensborg.

(Ekel). Slesvig-Flensborg.

(Ekenis). Slesvig-Flensborg. Se: Egenæs.

(Ekenisfeld). Slesvig-Flensborg. Se: Egenæsmark.

(Ekenislund). Slesvig-Flensborg. Se: Egenæslund.

(Ekhöft). Rendsborg-Egernførde.

(Eksal). Rendsborg-Egernførde.

(Elemenning) [Eelemäning]. Nordfrisland.

(Elenenhof). Nordfrisland.

Elisabeth-Sophie Kog (Elisabeth-Sophien-Koog), på Nordstrand.

(Elisendorf). Rendsborg-Egernførde.

(Elisenhof). Nordfrisland.

(Elkier). Slesvig-Flensborg.

(Ellbekhof). Slesvig-Flensborg.

Ellebjerg (Ellenberg), ved Kappel over Slien {Aktivitetshusets kort 1997}. Egernførde Amt, Svans.

(Ellenberg). Slesvig-Flensborg.

(Ellenbergholz). Slesvig-Flensborg.

(Ellenberg Siedlung). Slesvig-Flensborg.

Ellehoved, K, Sønder-Løgum S. (Ellhöft). Landsby, Sydtønder Amt.

(Ellenbogen), se: Albuen.

(Ellerbrookskamp). Rendsborg-Egernførde.

(Ellerbüll) [Älerbel], bebyggelse i Husum Amt. – (Groß-Ellerbüll) [Gröt Älerbel]; (Klein-Ellerbüll) [Läitj Älerbel].

(Ellerdorf). Rendsborg-Egernførde.

(Ellerüh). Slesvig-Flensborg.

(Ellgaard). Slesvig-Flensborg.

(Ellhöft). Nordfrisland.

(Ellhöftfeld). Nordfrisland.

(Ellhorn). Nordfrisland.

(Ellhorn). Rendsborg-Egernförde.

(Ellingstedt). Slesvig-Flensborg.

(Ellingstedtfeld). Slesvig-Flensborg.

Ellund, K, Hanved S.  (Ellund). Slesvig-Flensborg.

(Ellundbrück). Slesvig-Flensborg.

(Ellundfeld). Slesvig-Flensborg.

(Ellworth). Nordfrisland.

(Elmholz). Slesvig-Flensborg.

(Elsdorf), se: Elstorp.

(Elstohl). Slesvig-Flensborg.

Elstorp, Elstorp-Vestermølle (Elsdorf), (Elsdorf-Westermühlen), ved Rendsborg, Rendsborg Amt. {Aktivitetshusets kort 1997 over Vestermølle}.

Embsbøl (Emesbüll), se: Emmelsbøl.

(Embühren). Rendsborg-Egernførde.

(Emerhaus). Slesvig-Flensborg.

(Emers). Rendsborg-Egernførde.

(Emkendorf). Rendsborg-Egernførde.

Emmelsbøl, K, S, P, Postrute fra Nibøl. (Emmelsbüll) [Ämesbel]. – (Mark) [Ämesbel Mårke]. – Gustav Rosendals og Boecks kort har: Embsbøl, hos Wolfgang Laur: (Emesbüll) – det er ikke entydigt angivet at være det samme, men det formenes.

(Engberg). Slesvig-Flensborg.

(Engbrück). Slesvig-Flensborg.

(Engdamm). Slesvig-Flensborg.

Enge, K, S. (Enge) [Ding]. Sydøst for Stedesand. Sydtønder Amt.

(Engebeek). Nordfrisland.

Enge Hede, K, Enge S. (Engerheide) [Dinghii].

(Engelsburg). Nordfrisland.

(Engelsburg). Rendsborg-Egernførde.

Engelsby, K, J, Flensborg-Kappel. (Engelsby). Bydel i Flensborg.

(Engemühle). Nordfrisland.

(Engerheide). Nordfrisland.

(Enge-Sande). Nordfrisland.

(Engholm). Nordfrisland.

England (England), på Nordstrand. Nordfrisland.

(Engruf) [Änggröif]. Nordfrisland.

(Engsiek). Rendsborg-Egernførde.

(Enkendorf). Rendsborg-Egernførde.

(Enkendorferholz). Rendsborg-Egernførde.

(Erfde). Slesvig-Flensborg.

(Erfderdamm). Slesvig-Flensborg.

(Erfderdamm). (Gemeinde Süderstapel). Slesvig-Flensborg.

(Erfderfeld). Slesvig-Flensborg.

(Erholung). Nordfrisland.

(Erichshof). Rendsborg-Egernførde.

(Ernsttal). Rendsborg-Egernførde.

(Eschelsmark). Rendsborg-Egernførde.

(Eschhörn). Rendsborg-Egernførde.

(Esgrus), se: Eskeris.

(Esgrusschauby). Slesvig-Flensborg.

(Esing). Nordfrisland.

Eskeris (Esgrus), sydvest for Nisvrå {Aktivitetshusets kort 1997}. Flensborgland.

(Eslingholz). Slesvig-Flensborg.

(Eslingwatt). Slesvig-Flensborg.

(Esmark). Slesvig-Flensborg.

(Esmarkholm). Slesvig-Flensborg.

(Esmarksüderfeld). Slesvig-Flensborg.

(Esmarkwesterfeld). Slesvig-Flensborg.

(Espenis). Slesvig-Flensborg.

(Esperstoft). Slesvig-Flensborg.

(Esperstoftfeld). Slesvig-Flensborg.

(Esprehm). (Gemeinde Geltorf). Slesvig-Flensborg.

(Esprehm). (Gemeinde Güby). Rendsborg-Egernførde.

(Ester Dora). Nordfrisland.

(Estrup). Slesvig-Flensborg.

(Estrupfeld). Slesvig-Flensborg.

(Estruphof). Slesvig-Flensborg.

Everschop (Everschop). Ejdersted Amt.

(Ewersholz). Slesvig-Flensborg.

(Exe). Flensborgbydel.

(Exhöft). Slesvig-Flensborg.

(Exwisch). Rendsborg-Egernförde.

 

(Fahrdorf). Slesvig-Flensborg.

(Fahrdorffeld). Slesvig-Flensborg.

(Fahrenhorst). Rendsborg-Egernförde.

(Fahrenstedt). Slesvig-Flensborg.

(Fahretoft), se: Faretoft.

Faretoft, K, S, P, 2 Postruter fra Dagebøl. (Fahretoft) [Foortuft] {in älterer fries. Rechschreibung: [Foortoft]}. Sydtønder Amt, Nordfrisland. Rosendal har: Foretoft, Boeck har: Fartoft, Stednavneudvalget har: Faretoft.

(Fahrtoft). Slesvig-Flensborg.

(Falkenberg). Ved Slesvig. Slesvig-Flensborg.

(Falkenburg). Rendsburg-Egernførde.

(Fallsick). Slesvig-Flensborg.

(Falshöft). (Gemeinde Nieby). Slesvig-Flensborg.

(Falshöft). (Gemeinde Pommerby). Slesvig-Flensborg.

(Farbeberg). Rendsborg-Egernførde.

Fartrap Dyb {iflg. Boecks kort, svarer på Generalkarte til:} (Amrumtief), se også dette.

(Fasanerie). Rendsborg-Egernførde.

(Faulückfeld). Slesvig-Flensborg.

(Faulücklund). Slesvig-Flensborg.

(Feddersburg). Nordfrisland.

Feddersbøl (Feddersbüll), gård, Sydtønder Amt. Nordfrisland.

(Feddersdeich). Nordfrisland.

(Feddersenhof). Nordfrisland.

(Feddershagen). Nordfrisland.

(Feddershof). Nordfrisland.

(Fedderswarft) [Fädersweerw]. Nordfrisland.

(Fegefeuer). Rendsborg-Egernførde.

(Fegetasch). (Gemeinde Grödersby). Slesvig-Flensborg.

(Fegetasch). (Gemeinde Kappeln). Slesvig-Flensborg.

Fegetask, Fegetasch (Fegetasch) [Fäägetas]. Nykirke Sogn, Viding Herred. Nordfrisland.

(Fehle). Slesvig-Flensborg.

(Fehrenholz). Slesvig-Flensborg.

(Fehsholm), se: Fesholm.

(Feldbergshof). Nordfrisland.

(Feldhof). Nordfrisland.

(Feldscheide). Rendsborg-Egernførde.

(Feldscheide). Slesvig-Flensborg.

(Fellholz). Rendsborg-Egernførde.

(Fellhorst). Rendsborg-Egernførde.

(Felsenrade). Rendsborg-Egernførde.

Felsted ved Harreslev. Fl.A. 11/10-2000.

(Fenne). Slesvig-Flensborg.

Fesholm (Fehsholm) [Feesholm], landsby i Husum Amt. Nordfrisland.

(Fiefharrie). Rendsborg-Egernførde.

(Finkhaus). Nordfrisland.

(Finkhaushallig). Nordfrisland.

(Fischerberg). Rendsborg-Egernførde.

(Fischerhaus). Nordfrisland.

(Fischerhäuser), se: Fiskerhuse.

(Fischerhof). Rendsborg-Egernførde.

(Fischerhütte). Rendsborg-Egernførde.

(Fischerhütte). Slesvig-Flensborg.

(Fischersteg). Slesvig-Flensborg.

(Fischleger). Rendsborg-Egernførde.

Fiskerhuse, P, Postrute fra Tønder. (Fischerhäuser). Avntoft Sogn. Nordfrisland.

Fjolde (Viöl) [Fjåål], mellem Husum og Vanderup. Nordfrisland.

- (Viölfeld). Nordfrisland.

(Flachskoppel). Rendsborg-Egernførde.

(Flarup). Slesvig-Flensborg.

(Flarupgaard). Slesvig-Flensborg.

(Flarupholz). Slesvig-Flensborg.

(Flatzby). Slesvig-Flensborg.

(Flatzbyholz). Slesvig-Flensborg.

(Fleckeby), se: Flækkeby.

(Flemhude). Rendsborg-Egernførde.

(Flemhudersee). Rendsborg-Egernførde.

Flensborg, K, S, J, P, Flensborg-Vamdrup, -Nibøl m. m. (Flensburg). [Flansborj].

Flensborg Skiftespor, J, P, Flensborg-Nibøl, - Vamdrup m. m. (Flensburg el.  Nordschleswigsche Weiche). {Således hos Stednavneudvalget 1919. Men: } Flensborg Sporskifte (Flensburg-Weiche). {Sporskifte om Flensborgbydelen Weiche er hørt mundtligt i august 2000, anvendt af formand for SSF, Heinrich Schultz, og er senere belagt mange gange  i Flensborg Avis}. Se også: Sporskifte.

(Fleudenberg). Nordfrisland.

(Fleudenberg). (Gemeinde Kotzenbüll). Ejdersted, Nordfrisland.

(Fleudenberg). (Gemeinde Tönning). Ejdersted, Nordfrisland.

Fli, Flie, (Fli), (Vlie), [Flii]. På Sild (Sylt) [Söl']. — (Klein-Fli) [Litj Flii]. Se også: Store-Flie.

(Flintbek). Rendsborg-Egernførde.

(Flintbekerholz). Rendsborg-Egernførde.

(Flintberg). Rendsborg-Egernførde.

(Flintholm). Rendsborg-Egernførde.

(Flühe). Nordfrisland.

(Flützholm). Nordfrisland.

Flækkeby (Fleckeby). Mellem Slesvig og Egernførde.

(Flöhdorf). Nordfrisland.

(Fockbek), se: Fokbæk.

Fogedbøl, Foggebøl (Foggebüll) [{Foobelweerw}]. Sydtønder Amt. Nordfrisland.

(Fohr). Rendsborg-Egernførde.

Fokbæk (Fockbek), landsby ved Rendsborg, Rendsborg Amt {Aktivitetshusets kort 1997}.

(Fockbekfeld). Rendsborg-Egernførde.

Follervig (Vollerwiek), postnr. 25836. På Sydejdersted. Ejdersted Amt.

(Frankhöft). Nordfrisland.

(Franzosenberg). Rendsborg-Egernførde.

(Frauenhof). Slesvig-Flensborg.

(Frauenholz). Rendsborg-Egernførde.

(Fraulund). Slesvig-Flensborg. {Er der nogen sammenhæng med Fruerlund etc.???}.

(Fraulund). (Gemeinde Saustrup). Slesvig-Flensborg.

Frederiksberg (Friedrichsberg), bydel i Slesvig by.

Frederiksort (Friedrichsort), i (Kiel-Pries), {Aktivitetshusets kort 1997}.

Frederiksstad (Friedrichsstadt), postnr. 25840. Husum Amt. Syd for Husum. Nordfrisland.

(Freesenkoog). Nordfrisland.

(Freesmark), se: Frismark.

(Freesott). Nordfrisland.

(Freidorf). (Gemeinde Dänischenhagen). Rendsborg-Egernførde.

(Freidorf). (Gemeinde Strande). Rendsborg-Egernførde.

(Freienberg). Rendsborg-Egernførde.

(Freienblick). Nordfrisland.

(Freienwill). Ved Flensborg. Slesvig-Flensborg.

(Freienwillen). Slesvig-Flensborg.

(Freiheit). Slesvig-Flensborg.

(Freikoppel). Slesvig-Flensborg.

(Frenrade). Rendsborg-Egernførde.

(Fresenboje). Rendsborg-Egernførde.

(Fresenburg). Slesvig-Flensborg. Se også: (Friesenburg).

(Fresendelf). Nordfrisland.

(Fresendelferfähre). Nordfrisland.

Fresenhagen, K, Læk S. (Fresenhagen) [{Frisenhuuwen}]. Nordfrisland.

(Fresenhagenfeld). Nordfrisland.

(Fresenhof). Nordfrisland.

(Freudenberg). Ved (Nehms). Rendsborg-Egernførde.

(Freudenhof). Slesvig-Flensborg.

(Freudenlund). Slesvig-Flensborg.

(Freudental). Nordfrisland.

(Freudental). Rendsborg-Egernførde.

(Friddenbüll). Nordfrisland.

(Friedensburg). Nordfrisland.

(Friedenshof). Nordfrisland.

(Friedenshorst). Rendsborg-Egernförde.

(Friedenshöh). Slesvig-Flensborg.

(Friedenstal). Rendsborg-Egernførde.

(Friedenstal). Slesvig-Flensborg.

(Friedland). Rendsborg-Egernførde.

(Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog). Nordfrisland.

(Friedrichsanbau). Slesvig-Flensborg.

(Friedrichsau). Slesvig-Flensborg.

(Friedrichsberg), se: Frederiksberg.

(Friedrichsfeld). Rendsborg-Egernførde.

(Friedrichsfeld). Slesvig-Flensborg.

(Friedrichsgabe). Rendsborg-Egernførde.

(Friedrichsgraben). Rendsborg-Egernførde.

(Friedrichshöft). Slesvig-Flensborg.

(Friedrichshof). Rendsborg-Egernførde.

(Friedrichshof). Slesvig-Flensborg.

(Friedrichsholm). Rendsborg-Egernførde.

(Friedrichsneuland). Slesvig-Flensborg.

(Friedrichsort), se: Frederiksort.

(Friedrichsstadt), se: Frederiksstad.

(Friedrichstal). Slesvig-Flensborg.

(Friedrichswiese). Slesvig-Flensborg.

(Friesenburg) [Friisenborj]. Nordfrisland.

(Friesenheim). Nordfrisland.

(Friesenhof). Nordfrisland.

(Friesenhof). Slesvig-Flensborg.

(Friesentreu). Slesvig-Flensborg.

(Friesick). Slesvig-Flensborg.

(Friesischer Berg). Flensborg.

Frisergade, Flensborg. Fl.A. 9/10-2000.

Frisland (Friesland) [Friislon]. Nordfrisland.

Frismark (Freesmark) [Frismoark] oder früher: [Frismårk]. Avntoft Sogn, Viding Herred, Sydtønder Amt.

(Frohsein). Rendsborg-Egernførde.

Fruerlund, K, J, Flensborg-Runtoft. (Fruerlund). Flensborg-bydel, Angel.

Frueskoven, Flensborg.

Frulundskov (Fruerlundholz)  {jfr. Fruerlund og Frueskoven; hvilke overensstemmelser eller forskelle???}.

Frørup, K, Oversø S. (Frörup). Postdistr.: D-24988 Oeversee. Slesvig-Flensborg.

(Fröruphof). Slesvig-Flensborg.

(Fröruposterfeld). Slesvig-Flensborg.

(Frörupwesterfeld). Slesvig-Flensborg.

Frøslev, K, Hanved S. (Fröslee). {nu Sønderjyllands Amt? Se nedenstående}.

Frøslev, Bov S., Bov K. {formentlig ovenstående Frøslev!?}

(Fuchsberg). Rendsborg-Egernførde.

(Fuchsgraben). Slesvig-Flensborg.

(Fuchsschwanz). Rendsborg-Egernførde.

(Fuhlenrühe). Rendsborg-Egernførde.

(Fuhlreit). Slesvig-Flensborg.

(Fünfmühlen). Slesvig-Flensborg.

(Fünfzehn). Slesvig-Flensborg.

(Füsing). Slesvig-Flensborg.

(Füsingermoor). Slesvig-Flensborg.

(Füsingfeld). Slesvig-Flensborg.

(Fährstraße). {Stednavn i Slesvig-Flensborg Amt, jfr. Genealogienetz}.

(Föhrden). Rendsborg-Egernførde.

(Föhrenskamp). Rendsborg-Egernførde.

Før (Föhr) [Feer]. Vadehavsø vest for Nibøl.

Før Nakke (Föhrer Schulter) [de Fering Skoler]. Farvand nord for øen Før.

 

Gaarde, K, Læk S. (Gaarde). Gods, Sydtønder Amt {p.t. har jeg ikke afklaret, om dette Gaarde er sammenfaldende med et af de tre næste; angivelsen 'Læk Sogn' stammer fra Stednavneudvalget 1919}.

Gaarde (Gaarde) [e Guurd] –  bebyggelse i Horsbøl Sogn.

Gaarde [Guurde] – {Ockholm}.

Gaarde [{e Guurd}] – {Sprakebüll}.

(Gaardwang). Slesvig-Flensborg.

(Gaarwang). Slesvig-Flensborg.

(Gabelshof). Slesvig-Flensborg.

(Gabrielswarft) [Gåbrielsweerw]. Nordfrisland.

(Galgenberg) [Guulibeerch].  I Nørre Gøs Herred, Husum Amt.

(Galgenberg)   {Stapelholm}.

(Gallberg). Slesvig-Flensborg.

Galmesbøl (Galmsbüll) [Galmsbel]. Nordfrisland.

Galmesbøl {Kog} (Galmsbüllkoog) [Galmsbelkuuch], bebyggelse i Sydtønder Amt. Nordfrisland.

Gammelby, P, Postrute fra Højer. (Oldorf) [Ultoarp]. Rodenæs Sogn, Sydtønder Amt. Nordfrisland.

Gammelby (Gammelby). Rendsborg-Egernførde.

Gammelby (Gammelby), landby i Angel, Flensborgland.

Gammelbygård (Gammelbygaard). Slesvig-Flensborg.

(Gammelbyholz). Slesvig-Flensborg.

(Gammelbymoor). Slesvig-Flensborg.

(Gammeldamm). Slesvig-Flensborg.

Gammel Duvensted, Gl. Duvensted (Alt Duvenstedt), landsby, Rendborg Amt {Aktivitetshusets kort 1997}.

(Gammelholt). Slesvig-Flensborg.

Gammellund (Gammellund), postnr. 24855. Landsby, Gottorp/Slesvig Amt.

(Gammellundfeld). Slesvig-Flensborg.

(Gammellück). Slesvig-Flensborg.

(Gammeltoft). Slesvig-Flensborg.

(Gangerschild). Slesvig-Flensborg.

(Gardinenhof). Slesvig-Flensborg.

Garding (Garding), plattysk: (Garn), postnr. 25836. Midt på halvøen Ejdersted. Ejdersted Amt.

(Gardinggeest). Nordfrisland.

(Garlbek). Rendsborg-Egernførde.

(Gassebro). Nordfrisland.

(Gast). Rendsborg-Egernførde.

(Gasthafen). Nordfrisland.

(Gath) [e Gåås], landsby i Sydtønder Amt {afledt af dansk: gade}.

(Geel). Slesvig-Flensborg.

(Geelbek). Slesvig-Flensborg.

(Geelbyholz). Slesvig-Flensborg.

(Geil). Slesvig-Flensborg.

(Geilberg). Slesvig-Flensborg Amt.

(Geilwang). Slesvig-Flensborg Amt.

Gelting (Gelting), postnr. 24395. Flensborg Amt. Angel.

(Geltorf). Slesvig-Flensborg Amt.

(Georgental). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Geschlossenheck). Slesvig-Flensborg Amt.

Gettorp (Gettorf), postnr. 24214. Rendsborg-Egernførde Amt. Sydøst for Egernførde.

(Gieselauschleuse). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Gintoft). Slesvig-Flensborg Amt.

(Gintoftholm). Slesvig-Flensborg Amt.

(Gläserkrug). Nordfrisland.

(Glücksburg), se: Lyksborg.

(Glückstal). Nordfrisland.

(Glüsing). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Gnutz). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Gnutzerviert). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Gokels). Rendsborg-Egernførde Amt.

Goldbæk (Goldebek) [Golbäk], landsby nordøst for Bredsted. Nordfrisland.

(Goldebekfeld). Nordfrisland.

Goldelund (Goldelund) [Gelün], vest for Goldbæk. Nordfrisland.

(Goldelundfeld). Nordfrisland.

(Goldhöft). Slesvig-Flensborg Amt.

(Goldhöftberg). Slesvig-Flensborg Amt.

(Goliatshof). Nordfrisland.

(Golsmaas). Slesvig-Flensborg Amt.

Goltoft (Goltoft), landsby, Gottorp/Slesvig Amt, Angel.

(Goosefeld). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Goosholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Goosschmiede). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Gosewatt). Slesvig-Flensborg Amt.

(Gosharde), se: Nørre Gøs, Sønder Gøs.

Goting, K, Skt.. Johannes S, Før. (Goting) [Guating]. Nordfrisland.

(Gottesberg). Nordfrisland.

(Gottesgabe). Nordfrisland.

(Gottesgruft). Nordfrisland.

(Gotteskoog), se også: Gudskog.

(Gotteskoogdeich), se også: Gudskogdige.

(Gotteskoogdeich) [Gotskuuchsdik], ved Emmelsbøl. Se: Gudskogdige.

(Gotteskoogdeich) [Gutskuuchsdik], ved Nibøl.

(Gotteskoogsee) = (Bundesgaarder See), [Gotskuuchssäie] = [Boinjesguurdsäie], Nykirke Sogn, se: Bondesgård Sø.

(Gotteswohnung). Nordfrisland.

Gottorp (Gottorp) - slot ved Slesvig, hhv. Gottorp Amt.

Gottrupelle, K, Hanved S. (Gottrupel). Slesvig-Flensborg Amt.

(Gottrupelfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grabbelwatt). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grafenstein). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Grahlenstein). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grasholz). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Grauel). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Graues Tal) [Gre Dääl]. Nordfrisland.

(Grauhöft). Slesvig-Flensborg Amt.

(Gravelund). Slesvig-Flensborg Amt.

(Gravenstein). Slesvig-Flensborg Amt.

(Greensteich). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Grellsbüll). Nordfrisland.

(Grellsbüllfeld). Nordfrisland.

(Gremmerup). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grevenhorst). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grevensberg). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Griesgaard). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grimsberg). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grimsfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grimsnis). Slesvig-Flensborg Amt.

(Groß-Bombüll), (Großbombüll)  [Grot Buumel]. Klangsbøl Sogn, Viding Herred, Nordfrisland,  se også: Bombøl.

(Großbrebel). Slesvig-Flensborg Amt.

(Großbremsburg). Nordfrisland.

(Großbrodersby). Slesvig-Flensborg Amt.

(Großbrügkamp). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Großdannewerk). Slesvig-Flensborg Amt.

(Großdannewerkfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Großdunsum). Nordfrisland.

(Großdüne), (Großdün) [Gratdün]. Syd for (Süddorf) på Amrum. Nordfrisland.

(Großegaarde). Nordfrisland.

(Großellerbüll). Nordfrisland.

(Großenbornholt). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Großenmoor). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Großensichten). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Großenwiehe), se: Store Vi.

(Großerhof). Nordfrisland.

(Großerkoog). Nordfrisland.

(Großer Norderkoog). Nordfrisland.

(Großer Rienschlot), (Großer Rhinschlot) [Grote Riinsluuit] {tidl.: [Grote Riinsluitj]}. Emmelsbøl. Nordfrisland.

(Großesholz). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Großfeddersbüll). Nordfrisland.

(Großflintbek). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Großgehege). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Großgrödersby). Slesvig-Flensborg Amt.

(Großhallig), se: Storehallig.

(Großholz). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Großjörl). Slesvig-Flensborg Amt. Se også: Jørel.

(Großjörlfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Großkamp). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Großkoxbüll). Slesvig-Flensborg Amt.

(Großkönigsförde). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Großkönigsförderwohld). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Großmedehop). Nordfrisland.

(Großmoorhof). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Groß-Morsum), (Großmorsum) [Gurt Muasem]. Nordfrisland.

(Groß Nordsee). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Großolversum). Nordfrisland.

(Großquern). Slesvig-Flensborg Amt.

(Groß Rheide). Slesvig-Flensborg Amt.

(Großrheider Ausbau). Slesvig-Flensborg Amt.

(Großrheiderfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Großrüde). Slesvig-Flensborg Amt.

(Großsolt), se: Store Solt.

(Großsoltbrück), se: Store Soltbro.

(Großsoltholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Großsoltwesterholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Großstruxbüll). Nordfrisland.

(Großtarup). Flensborg.

(Großvogelsang). Slesvig-Flensborg Amt.

(Groß Vollstedt). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Großwaabs). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Groß Wittensee). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Grotenknöll). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Grothkamp). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grothusenkoog). Nordfrisland.

(Grotkuhlentorfmoor). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Grubenbek). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Grubentor). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Gruhl). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Grumby). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grumbyhof). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grummark). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grumsholm). Slesvig-Flensborg Amt.

Grumtoft (Grundhof), syd for Langballe, Angel {Aktivitetshusets kort 1997}.

(Grundhof), se: Grumtoft.

(Grundhoffeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grundlos). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grunewald). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grüft). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grüftheck). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grüftlingsfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grünberg). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grünental). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Grünerdeich). Nordfrisland.

(Grünerweg). Nordfrisland.

(Grünestraße). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grünhaus). Nordfrisland.

(Grünhof). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Grünholz). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Grünholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grünholz-Husum). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grünhorst). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Grünhörn). Nordfrisland.

(Grünjäger). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Grünkoppel). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grünlund). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Grüntal). Nordfrisland.

(Grüntal). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Grünwarft). Nordfrisland.

(Gräfsholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Gräslandszug) [Gjarslönjstooch]. Nordfrisland.

Grøde (Gröde) [de Grööe], hallig. Nordfrisland.

Grøde-Abelland (Gröde-Appelland) [de Grööe-Åpellöön], halliger øst for Langenæs. De to halliger Grøde og Abelland er nu sammenvokset til ét ved inddæmning.

(Grödersby). Slesvig-Flensborg Amt.

(Grödersbyholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Gröhnshof). Nordfrisland.

Grønne Ø (Grüne Insel), syd for Ejdersted.

[Guating], se: Goting.

(Guckelsby). Rendsborg-Egernførde Amt.

Gudskog, K, Bøking Herred. (Gotteskoog) [Gotskuuch], [Böökinghiirder Gutskuuch]. Se også: Bondesgård Sø.

Gudskog (Gotteskoog), ved Humdrup/Humtrup (Humptrup).

Gudskog (Karrharder Gotteskoog) [Kårhiirder Gutskuuch].

Gudskog (Gotteskoog) [Gutskuuch], ved Nibøl (Niebüll) [Naibel].

Gudskog (Wiedingharder Gotteskoog) [Wiringhiirder Gotskuuch], Nykirke Sogn.

- Gudkog, se også: (Gotteskoog...)

Gudskogdige (Gotteskoogdeich), (Gotteskoogsdeich) [Gotskuuchsdik], Emmelsbøl Sogn. Generalstabskort 1858 og Trap: Gudskogsdige.

Gulde (Gulde)  - postdistrikt 24409 Stoltebüll. Nordvest for Kappel i Angel. Slesvig-Flensborg Amt.

(Guldeholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Gulum). Nordfrisland.

(Gundelsby). Slesvig-Flensborg Amt.

(Gunneby). Slesvig-Flensborg Amt.

(Gunsbüttel). Nordfrisland.

(Güby). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Güderott). Slesvig-Flensborg Amt.

(Güderottfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Güholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Güldenholm). Slesvig-Flensborg Amt.

(Gärtnerslust). Nordfrisland.

(Görrisau). Slesvig-Flensborg Amt.

Gøs, se: Nørre Gøs, Sønder Gøs.

(Götheby-Holm). Rendsborg-Egernførde Amt.

 

(Haaks) [Hååks]. Nordfrisland.

(Haale). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Haalerau). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Haarholm). Slesvig-Flensborg Amt.

(Haarmark). Slesvig-Flensborg Amt.

(Haasberg). Nordfrisland.

Habel (Habel) [Haabel], hallig øst for Grøde. Nordfrisland.

(Habergaarwang). Slesvig-Flensborg Amt.

(Haberkoppel). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Haberland). Slesvig-Flensborg Amt.

(Habernis). Slesvig-Flensborg Amt.

(Habertwedt). Slesvig-Flensborg Amt.

(Haby). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hackstedt Au), se: Haksted Å.

(Haddeby). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hafeld). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Haferacker). Nordfrisland.

(Haferland). Slesvig-Flensborg Amt.

(Haferrögen). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Haffdeich). Nordfrisland.

(Hafferholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Haffskoppel). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hagab). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hagedorn). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hagedornzaun). Nordfrisland.

(Hahnenkamp). Nordfrisland.

(Hahnenkamp). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hahnenkrug). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hahnenkrug). (Gemeinde Lottorf). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hakelmark). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hakenhof). Nordfrisland.

Haksted Å (Hackstedt Au).

(Halberweg). Nordfrisland.

(Halbmond). Nordfrisland.

Halebøl (Halebüll) [Hälbel], landsby i Husum Amt. Nordfrisland.

Halligerne (die Halligen) [e Halie] i Nordsøen vest for det sydslesvigske fastland.

Hamborg (Hamburg) [Hamborj]. Hansestad.

Hamborg Hallig (Hamburger Hallig), (Hamburgerhallig) [Hamborjer Hali], vest for Bredsted. Hos Boeck: Hamborger Hallig. Nordfrisland.

(Hamburg). Landsby. Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hamburgerdeich). Nordfrisland.

(Hamburgerhallig), se: Hamborg Hallig.

(Hamdorf), se: Hammeltorp.

(Hamdorferweide). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hamer). (Gemeinde Hanerau-Hademarschen). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hamer). (Gemeinde Steenfeld). Rendsborg-Egernførde Amt.

Hammeltorp (Hamdorf), syd for Vestermølle ved Rendsborg {Aktivitetshusets kort 1997}. Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hammer). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hammestoft). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hamweddel). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Handewitt), se: Hanved.

(Handewittbusch). Slesvig-Flensborg Amt.

(Handewittfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Handewitt Kolonie). Slesvig-Flensborg Amt. (Hanswarft) [Hansweerf]. Nordfrisland.

(Handewitt-Ost). Slesvig-Flensborg Amt.

(Handewitt-West). Slesvig-Flensborg Amt.

(Haneburg). Nordfrisland.

(Hanerau-Hademarschen). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hanrade). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hanswarft) [Hansweerf]. Nordfrisland.

Hanved, K, S, J, P, Flensborg-Nibøl. (Handewitt). Postnr. 24983. Flensborg Amt.

(Harblek). Nordfrisland.

(Hardesby). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hardesbyfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hardesbyhof). Slesvig-Flensborg Amt.

(Harenburg). Slesvig-Flensborg Amt.

(Harfe). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Harkmoor). Slesvig-Flensborg Amt.

(Harm). Slesvig-Flensborg Amt.

(Harmonie). Nordfrisland.

Harreslev, K, J, P, Flensborg-Vamdrup. (Harrislee). Postnr. 24955. Flensborg Amt.

Harreslevgade, i Flensborg.

Harreslevmark. Flensborg Amt.

(Harrislee), se: Harreslev.

(Harzhof). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Harzmoor). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Haschendorf). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Haselund). Nordfrisland.

(Haselundfeld). Nordfrisland.

(Haselundsiek). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hasenhallig). Nordfrisland.

(Hasenknüll). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hasenkrug). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Haslohe). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hasselberg). Ud mod Østersøen. Slesvig-Flensborg Amt.

(Hasselhorn). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hasselkrug). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Haßmoor). Rendsborg-Egernførde Amt.

Hatlund (Hattlund) - hører under D-24972 Steinbergkirche. Flensborg Amt. Øst for Flensborg midtvejs mellem Flensborg og Gelting.

(Hattlundmoor). Slesvig-Flensborg Amt.

Hatsted (Hattstedt) [Haatst], postnr. 25856. Husum Amt.

Hatsted Kog (Hattstedter Koog) [Haatstinger Kuuch]. Nordfrisland.

Hatsted Marsk (Hattstedter Marsch) [Haatstinger Määrsch]. Nordfrisland.

(Hattstedtermühle). Nordfrisland.

(Hattstedtfeld). Nordfrisland.

Hattersbølhallig (Hattersbüllhallig) [Hatesbelhali], Nykirke Sogn, Sydtønder Amt. Nordfrisland.

(Hatteshuus). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hattlund), se: Hatlund.

(Hattschau). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hattstedt), se: Hatsted.

(Hau). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hauberg). Nordfrisland.

(Hauberg). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hauert). Nordfrisland.

(Hauheck). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hauke-Haien-Koog). Nordfrisland.

(Haurup), se: Havrup.

(Haveholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Havenstein). Nordfrisland.

(Haverott). Rendsborg-Egernførde Amt.

Havetoft (Havetoft), postnr. 24873. Gottorp Amt. Angel. Slesvig-Flensborg Amt.

(Havetoftfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

Havetoftløjt (Havetoftloit), postnr. 24875. Nordvest for Strukstrup i Angel. Slesvig-Flensborg Amt.

(Havetoftmoor). Slesvig-Flensborg Amt.

Havrup, K, Hanved S. (Haurup). Slesvig-Flensborg Amt.

(Haurupfeld-Nord). Slesvig-Flensborg Amt.

(Haurupfeld-Süd). Slesvig-Flensborg Amt.

(Haurupfeld-West). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hebrohy). Slesvig-Flensborg Amt.

Hedeby (Haitabu), historisk vikingeby ved Slesvig.

Hedehusum, K, Skt. Laurentius S, Før. (Hedehusum) [Hedehüsem]. Nordfrisland.

(Hedwigshof). Nordfrisland.

(Hedwigsruh). Nordfrisland.

(Heerstraße). Nordfrisland.

(Hegeholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hegenholt). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hegenholz). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Heidacker). Nordfrisland.

(Heidberg). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Heidberg). Slesvig-Flensborg Amt.

(Heidbunge). Slesvig-Flensborg Amt.

(Heideberg) [Hiignube]. Nordfrisland.

(Heideland). Slesvig-Flensborg Amt.

(Heidenberg). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Heidholm). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Heidkate). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Heidkaten). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Heidkrug). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Heidkrug). (Gemeinde Osterrönfeld). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Heidkrug). Slesvig-Flensborg Amt.

(Heiligenort) [Heligenört] ved Arksum på Sild.

(Heimoordeich). Nordfrisland.

(Heimoorkoog). Nordfrisland.

(Heineberg). Slesvig-Flensborg Amt.

(Heinkenborstel). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Heinrichshof). Nordfrisland.

(Heinrichshof). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Heinsbeck). Nordfrisland.

(Heisch). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Heisternest). Nordfrisland.

(Heitholm). (Gemeinde Melsdorf). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Heitholm). (Gemeinde Quarnbek). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Helenental). Slesvig-Flensborg Amt.

Helgoland (Helgoland) [deät Lun], (Kreis Pinneberg), frisisk klippeø i Nordsøen.

(Helle). Nordfrisland.

(Helle). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Helle). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hellert). Slesvig-Flensborg Amt.

(Helligbek). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hellör). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hellsiek). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Helmfleeth). Nordfrisland.

(Hemme). Nordfrisland.

(Hemmelmark). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hemmerdeich). Nordfrisland.

(Hemmerswarft). Nordfrisland.

(Hemminghörn). Nordfrisland.

(Hengst) [de Hingst]. Nordfrisland.

(Hennerode). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hennwischen). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hermannshöh). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hermannslück). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hermannsort). Slesvig-Flensborg Amt.

(Herregaardlei). Slesvig-Flensborg Amt.

(Herrendeich). Nordfrisland.

(Herrenkoog) [Hiirnekuuch]. Nordfrisland.

(Hersberg). Slesvig-Flensborg Amt.

Herstum (Herstum) [Heerstem], bebyggelse i Husum Amt. Nordfrisland.

(Herweg). (Gemeinde Fleckeby). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Herweg). (Gemeinde Güby). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hesbüllfeld) [Hjisbelsäie], bebyggelse i Nykirke Sogn, Nordfrisland, se også: Hesbøl.

Hesbøl, P, Nykirke S, Postrute fra Tønder. (Hesbüll) [Hjisbel]. – (Norder Hesbüll) [Noordhjisbel]. (Süder Hesbüll) [Sörhjisbel]. Nordfrisland.

(Hesselholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hesselmühle). Slesvig-Flensborg Amt.

Heste Drag {Farvand mellem Middel Sand øst for Sild og Nordfrisland ved Rodenæs; nord for Hindenburgdæmningen}.

(Hesten Dragt) [Dracht] { = Heste Drag???}.

(Hestemaas). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hestlück). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hestoft). Slesvig-Flensborg Amt.

(Heverkoog). Ejdersted. Nordfrisland.

Hever Stjert (Heversteert), farvand vest for halligen Sydfal.

Hever Strøm, Heverstrøm (Heverstrom), nord for Ejdersted.

(Hilligenbohl). Nordfrisland.

(Hilligenley) [Hingelai]. Nordfrisland.

(Himmelreich). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Himmershoi). Slesvig-Flensborg Amt.

Hindenburgdæmningen (Hindenburgdamm). Autotransport Sylt-Niebüll 50 min.

(Hinkelhöft). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hinrichsholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hirschholm). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hirtenwiese). Rendsborg-Egernførde Amt.

Hjaruplund, K, Oversø S. Nu: Jaruplund, se også dette.  (Jarplund).

Hjoldelund, S, P, Postrute fra Bredsted. (Joldelund) [Jåålün]. Nordfrisland. Se også: (Joldelundfeld).

(Hochbohm). Nordfrisland.

(Hochbrücksiel). Nordfrisland.

(Hochdorf). Nordfrisland.

(Hochfahr). Nordfrisland.

(Hochholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hochhörn) [bai e Hörn], ved Bevertoft, Nykirke Sogn. Nordfrisland.

(Hochhörn)  {Oldenswort}. Nordfrisland.

(Hochmoor). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hochtor). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hochviöl) [Huuchfjåål], formentlig ved Fjolde (Viöl) [Fjåål]?. Husum Amt. Nordfrisland.

(Hochviölberg). Nordfrisland.

(Hochviölbusch). Nordfrisland.

(Hochviölfeld). Nordfrisland.

(Hockenbüll) [Hukensbel], landsby i Husum Amt; W. Laur og Genealogienetz har: (Hockensbüll).

(Hockensbüllfeld). Nordfrisland.

Hoddebøldige (Hoddebülldeich) [Hodebeldik], bebyggelse i Emmelsbøl Sogn. Nordfrisland.

(Hodderup). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hoffeld). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hoffeld). Ved (Bordesholm). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hoffnung). Nordfrisland.

(Hoffnung). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hoffnungstal). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hoffnungstal). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hoffnungstal). (Gemeinde Loit). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hoffnungstal). (Siedlung) {hos: Genealogienetz}, Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hoffnungstaler Wassermühle). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hoffnungstalerhütten). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hofholz). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hofkamp). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hofwiese). Slesvig-Flensborg Amt.

Hoge (Hooge) [de Huuge], hallig mellem Pelvorm og Langenæs. Postnr. 25859. Nordfrisland. Se også: (Hoogerfähre).

(Hogelund) [Huugelün]. Nordfrisland.

(Hohburg). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hoheleuchte). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hoheluft). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hoheluft). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hohenau). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hohenberg). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hohenheide). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hohenholm). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hohenhude). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hohenhörn). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hohenkamp). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hohenlieth). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hohenmoor). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hohenschulen). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hohenstein). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hohenwestedt). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hohes Haus). Nordfrisland.

(Hohlacker). Nordfrisland.

(Hohlgrund). Rendsborg-Egernførde Amt.

Hohn (Hohn). Ved Rendsborg. Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hohnerfähre). Rendsborg-Egernførde Amt.

Hohn Herred (Hohn Harde), postdistr. 24806 Hohn. Rendsborg-Egernførde Amt.

(Holand). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Holbeckwadt). Nordfrisland.

Holdnæs, Munkbrarup S, P, Postrute fra Lyksborg. (Holnis).

 (Hollbüllhuus). Nordfrisland.

(Hollehitt). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hollin). (Forsthaus). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hollin). (Hof). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hollingsbusch). Nordfrisland.

Hollingsted (Hollingstedt). Ved Slesvig. Gottorp Amt. Slesvig-Flensborg Amt.

(Hollmühle). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hollmühle). (Gemeinde Ülsby). Slesvig-Flensborg Amt.

(Holländerdeich). Nordfrisland.

Holm, K, Brarup S. (Holm).

(Holmbek). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Holmfeld). Nordfrisland.

(Holmhof). Nordfrisland.

(Holming). Slesvig-Flensborg Amt.

(Holmingfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Holmkjer). Slesvig-Flensborg Amt.

(Holmkoog). Nordfrisland.

(Holnis). Slesvig-Flensborg Amt.

(Holpust). Slesvig-Flensborg Amt.

(Holstein). Slesvig-Flensborg Amt.

Holsten (Holstein), plattysk: (Holsten). Tidl. hertugdømme; landsdel.

(Holstentor). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Holt), se: Holte.

(Holtdorf), Rendsborg-Egernførde Amt.

Holte, K, Medelby S. (Holt). Slesvig-Flensborg Amt.

Holtenå (Holtenau), Gustav Rosendal har: Holtenau, postdistr. 24159 Kiel-Holtenau. Rendsborg-Egernførde Amt.

(Holtfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

Holtsager, K, Enge S. (Holzacker) [Hoolteeker]. Nordfrisland.

(Holtsee). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Holzacker), se: Holtsager.

(Holzbunge). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Holzdorf). Ved Egernførde. Rendsborg-Egernførde Amt.

(Holzkate). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Holzkate). Slesvig-Flensborg Amt.

(Holzkoppel). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Holzkoppel). Slesvig-Flensborg Amt.

(Holzschicht). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Homfeld). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Honkenswarft) [Hunkensweerf]. Nordfrisland.

(Honnenshof). Nordfrisland.

(Hooge), se: Hoge.

(Hoogerfähre). Nordfrisland.

(Hoolstill). Nordfrisland.

[Hoorning], se: (Langenhorn...), Styrteværk.

(Hopfenhof). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hopfenholz). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hopfenkrug). Rendsborg-Egernførde Amt.

Hornborg (Hornburg) [Hoornborj], {evt. også:} [Huonbori]. Bebyggelse i Nykirke Sogn. Nordfrisland.

(Hornholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Horreck). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Horsbeck). Slesvig-Flensborg Amt.

(Horsberg). Nordfrisland.

Horsbøl, K, S. (Horsbüll) [Hoorbel]. Ved Emmelsbøl nordvest for Nibøl. Viding Herred.

Horsbøl Skær, Horsbøl Skjær (Horsbüll-Steert), farvand ved Sild.

Horsbølmark (Horsbüllfeld) [Hoorbelmoarke], {tidl. også:} [Horbelmårke]. Horsbøl Sogn. Nordfrisland.

(Horstedt) [Hoorst], landsby i Husum Amt. Nordfrisland.

(Horstedtfeld). Nordfrisland.

(Hoskoppeln). Slesvig-Flensborg Amt.

Hostrup (Hostrup), postdistr. 24873 Havetoft. Syd for Store Solt. Slesvig-Flensborg Amt.

(Hostrupfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hostrupholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hoxtrup). Nordfrisland.

(Hoyerswort). Herresæde. Ejdersted. Nordfrisland.

(Huck). Nordfrisland.

(Hude). Ved Husum. Nordfrisland.

(Huderfähre). Nordfrisland.

Humdrup, K, S. (Humptrup) [Humptoorp]. Postnr. 25923. Dansk Skoleforening, Aktivitetshusets kort 1997 og G. Rosendal m.fl. har formen: Humtrup. Stednavneudvalget (1919) skriver Humdrup. Wolfgang Laur har den tyske form: (Humtrup).

(Hummelfeld). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hummelweth). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Humptrup), se: Humdrup.

(Humptrupfeld). Nordfrisland.

(Humptruphof). Nordfrisland.

(Hundebüll). Nordfrisland.

(Hundebüllerkoog) [Hüneblingekuuch], ved (Hundebüll), Sydtønder Amt. Nordfrisland.

(Hundorf). Nordfrisland.

Hungerborg (Hungerburg) [Hongerbeeri], bebyggelse nordøst for Avntoft i Avntoft Sogn. Nordfrisland.

(Hunhoi). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hunnenberg). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hunnenkoog). Nordfrisland.

(Hunnnenswarft) [Hünensweerf]. Nordfrisland.

(Hunwerthusum) [Honerthüsem], bebyggelse i Horsbøl Sogn, Sydtønder Amt. Nordfrisland.

Husby (Husby), postnr. 24975. Flensborg Amt. Øst for Sydflensborg. Slesvig-Flensborg Amt.

(Husbyfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Husbyholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Husbymühle). Slesvig-Flensborg Amt.

(Husbyries). Slesvig-Flensborg Amt.

Husum (Husum)  [Hüsem],  postnr. 25802. (An der Nordsee). Nordfrisland.

Husumhus {dansk forsamlingsbygning i Husum}.

Husum Å (Husum Au), (Husumer Au) [Hüsemer Uu].

(Hye). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hyholm). Nordfrisland.

(Hühnerland). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hüholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hüholz). (Gemeinde Kappeln). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hülk). Nordfrisland.

(Hülken). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hülkenbüll). Nordfrisland.

Hyllerup, K, Hanved S. (Hüllerup). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hüllerupfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

Hyltoft (Hülltoft) [Hältoft], Nykirke Sogn. {Tidligere danske former: Hultoft, Helletoft}. Nordfrisland.

(Hülltofter Tief) [Hältoft Diipe]. Nordfrisland.

(Hülltoftfeld). Nordfrisland.

(Hülsen). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hülsenhain). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hümark). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hümarkfeld). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hünding). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hündingfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hünning). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hüppbrücke). Nordfrisland.

Hyrup (Hürup). Sydøst for Flensborg, sydvest for Husby. Slesvig-Flensborg Amt.

(Hürupfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hürupholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hürupmühle). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hürye). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hüsby). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hüsbybrücke). (Gemeinde Hüsby). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hüsbybrücke). (Gemeinde Schuby). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hüsbyfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hüsbygaard). (Gemeinde Hüsby). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hüsbygaard). (Gemeinde Schuby). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hüsfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hütten). Nordfrisland.

(Hütten). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hütten). Ved Askfelt. Rendsborg-Egernførde Amt.   {samme som 'Hytten'?}

Hytten (Hütten)  - by mellem Egernførde og (Scheelsberg).

(Hüttenkoppel). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hüttenkratt). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hüttenland). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hüttmanns Strandhotel), J, Amrum, Nordterp-Vitdyn.

Hærvejshuset, Skovby. Fl.A. 9/10-2000.

(Höbek). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Höckeberg). Slesvig-Flensborg Amt.

(Höckmoos). Slesvig-Flensborg Amt.

(Högel) [Höögel], landsby i Husum Amt. Nordfrisland.

(Högelfeld) [Höögelfäil]. Nordfrisland.  – (Norder Högelfeld) [Noorder Höögelfäil]. (Ost Högelfeld) [Aaster Höögelfäil].

Høgelund, K, Læk S. (Hogelund) [Huugelün].

Højer (Hoier), (Hoyer),  {fastlandsfrisisk:}  [Huuger], {sølringfrisisk, på Sild:}  [Huader].

Højer Dyb (Hoyer Tief) {Farvand øst for Sild og syd for Lister Dyb}.

(Hökholz). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hölken). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hörn). Nordfrisland.

(Hörnhof). Nordfrisland.

Hørnum, J, P, Vesterland-Hørnum. (Hörnum) [Hörnem]. På øen Sild.

Hørnum Dyb (Hörnumtief) {på sølring/sildfrisisk:} [Hörnem Diip], {på Før og Amrum:} [Hörnum Jip]. Farvand mellem Sild og Før.

(Hörreberg). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hörst). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Hörsten). Rendsborg-Egernførde Amt.

Hørup, K, Nørre-Haksted S. (Hörup) [Häärup]. Slesvig-Flensborg Amt.

(Hörupfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hörupkjer). Slesvig-Flensborg Amt.

(Hötjershaus). Nordfrisland.

(Höxmark). Rendsborg-Egernførde Amt.

 

(Ibenshof). Nordfrisland.

(Idstedt), se: Isted.

(Idstedt Kirche). Slesvig-Flensborg Amt.

(Idstedterwege). Slesvig-Flensborg Amt.

(Idstedtfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Idstedtholzkrug). Slesvig-Flensborg Amt.

(Idstedtwege). Slesvig-Flensborg Amt.

(Idstedtwesterfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Ihlkate). Rendsborg-Egernførde Amt.

[Iibel], se: (Ebüll).

(Iloo). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Im Flui). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Im Moor). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Immenhorst). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Immenstedt). Nordfrisland.

(Immenstedtfeld). Nordfrisland.

(Immenstedtholz). Nordfrisland.

(In dem Busch). Slesvig-Flensborg Amt.

(Ingwershörn). Nordfrisland.

(Innien). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Inselhof). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Ipernstedt). Nordfrisland.

(Ipkenswarft) [Iipkensweerf]. Nordfrisland.

(Ipland). Slesvig-Flensborg Amt.

(Iskiersand). Slesvig-Flensborg Amt.

Isted (Idstedt), postnr. 24879. Gottorp Amt / Slesvig-Flensborg Amt.

(Iverslund). Slesvig-Flensborg Amt.

(Iwersacker). Nordfrisland.

 

Jagel (Jagel), postnr. 24878. Gottorp Amt / Slesvig-Flensborg Amt.

(Jahrsdorf). Rendsborg-Egernførde Amt.

Jakobsvarft (Jacobswarft), (Jakobswarft) [Jokebsweerw], Nykirke Sogn. Nordfrisland.

(Jalm). Slesvig-Flensborg Amt.

(Jalmfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

Janneby, K, Jørel S, Postrute fra Eggebæk St. (Janneby). Flensborgland.

(Jannebyfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Jannenswarft). Nordfrisland.

(Jannsenshof). Nordfrisland.

(Jansenshof). Nordfrisland.

(Jardelund), se: Jarlund.

(Jardelundfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Jarplund), se: Jaruplund.

(Jarplundfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Jarplundgaard), se: Jaruplundgård.

(Jarplund-Weding), se: Jaruplund-Vedding.

(Japsand) [Japsöön].

Jarlund, K, Medelby S. (Jardelund). Nord for Medelby. Rosendals kort har dansk Jardelund. Stednavneudvalget (1919) har: Jarlund.

(Jarsdorf). Rendsborg-Egernførde Amt.

Jaruplund, (tidl.: Hjaruplund, se også dette). (Jarplund), postdistr. 24941 Jarplund-Weding. Flensborg Amt.

Jaruplundgård (Jarplundgaard). Slesvig-Flensborg Amt.

Jaruplund-Vedding (Jarplund-Weding), lidt syd for Flensborg. På Aktivitetshusets kort 1997: Jaruplund-Veding.

(Jellenbek). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Jelstromschleuse). Nordfrisland.

(Jenswarft). Nordfrisland.

(Jeppern). Slesvig-Flensborg Amt.

Jernved  (Dänischwohld) - D-24229 Dänischenhagen.

(Jerrisbek). Slesvig-Flensborg Amt.

(Jerrisbekfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

Jerrishøj (Jerrishoe), nord for Eggebæk {Aktivitetshusets kort 1997}.

(Jerrishoefeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Jerusalem). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Jettbrück). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Jettmark). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Jevenauschleuse). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Jevenberg). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Jevenstedt). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Jevenstedterfeld). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Jevenstedterteich). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Johann-Heimreichskoog). Nordfrisland.

(Johannisberg). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Johannisberg). Slesvig-Flensborg Amt.

(Joldelund), se: Hjoldelund.

(Joldelundfeld). Nordfrisland.

(Jordan). Nordfrisland.

(Jordan). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Jordan). Slesvig-Flensborg Amt.

(Jordanstraße). Slesvig-Flensborg Amt.

(Jordmoos). Slesvig-Flensborg Amt.

Jordsand (Jordsand) [Joortsön'], hallig midtvejs mellem List på Sild og fastlandet; hører til Danmark.

(Jordsands Flak) [Joortsön's Flak].

(Josefinenhof). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Jugendseeheim Kassel). Nordfrisland.

(Juhlschau), se: Julskov.

Juliane-Marie Kog, K, Dagebøl S. (Juliane-Marienkoog) [Juuljåånen-Mariienkuuch]. Nordfrisland.

(Julianenebene). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Julianenhof). Slesvig-Flensborg Amt.

Julskov, K, Oversø S. (Juhlschau).

(Jungeneichen). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Junkernhof). Nordfrisland.

(Junkernkoog). Nordfrisland.

(Junkersmitteldeich). Nordfrisland.

(Justrup). (Gemeinde Dollrottfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Justrup). (Gemeinde Wagersrott). Slesvig-Flensborg Amt.

(Jübek), se: Jydbæk.

(Jübekfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Jübekweide). Slesvig-Flensborg Amt.

Jydbæk (Jübek), postnr. 24855. Gottorp Amt / Slesvig-Flensborg Amt. . Rosendal har: Jybæk.

(Jüggersmarsch). Nordfrisland.

(Jürgensby), se: Jørgensby.

(Jürgensfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Jürgenshagen). Slesvig-Flensborg Amt.

(Jürgensrade). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Jägerkate). Slesvig-Flensborg Amt.

(Jägerkrug) [Jäägerkrooch]. Nordfrisland.

(Jägerkrug). Slesvig-Flensborg Amt.

(Jägerslust). (Gemeinde Felde). Rendsborg-Egernførde Amt.

Jørel, Jørl, S, Flensborg Amt. (Jörl). Sydvest for Eggebæk. Slesvig-Flensborg Amt.  Stednavneudvalget har Jørel; Rosendal, Boeck og Aktivitetshusets kort 1997 har Jørl.

Jørgensby (Jürgensby) - bydel i Flensborg.

(Jörtle). Slesvig-Flensborg Amt.

[Jöömst], se: (Löwenstedt).

 

(Kaaksburg). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Kaamp) [Kaamp]. Nordfrisland.

[Kaamp], se: (Kaamp) og (Kamp).

(Kahleby). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kahlebybrücke). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kahlebygaard). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kahlebüll). Nordfrisland.

(Kahlebüllfeld). Nordfrisland.

(Kalfslund). Nordfrisland.

(Kalkjär). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kalleby). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kallesdamm). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kalleshave). Nordfrisland.

(Kallewatt). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kaltenhof). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Kaltenhörn). Ejdersted. Nordfrisland.

(Kaltoft). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kamerun). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Kamp). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Kamp). Slesvig-Flensborg Amt.

Kampen, J, P, Vesterland-List (Kampen) [Kaamp]. På øen Sild. Nordfrisland.

(Kampenhof). Nordfrisland.

(Kamphörn). Nordfrisland.

(Kanzlei). Slesvig-Flensborg Amt.

Kappel (Kappeln), postnr. 24376. I Østslesvig, Østangel.

(Kappelholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kappelloch). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kappeln), se: Kappel.

Karby (Karby). I Svans sydøst for Kappel. Rendborg-Egernførde Amt.

(Karbymoor). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Karkkamp). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Karlberg). Rendsborg-Egernførde Amt.  {samme som Karlsberg????}

(Karlbergfeld). Rendsborg-Egernførde Amt.

Karlsberg (Karlsberg), ved Karby.

(Karlsburg). Nordfrisland.

(Karlsburg). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Karlsburgerholz). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Karlshof). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Karlsmark). Nordfrisland.

(Karlsminde). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Karlsstift). Rendsborg-Egernførde Amt.

Karlum, K, S. (Karlum) [Kuurlem], postnr. 25926. Sydtønder Amt. Nordfrisland.

(Karlumfeld). Nordfrisland.

(Karlumforst). Nordfrisland.

(Karlumhof). Nordfrisland.

(Karolinenhof). Nordfrisland.

(Karrharde), se: Kær Herred.

Karskov (Karschau). Egenæs sogn (Gemeinde Ekenis). Slesvig-Flensborg Amt. Etymologi: karseskov (Wald mit Kresse), jfr. Laur.

(Kasmark). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Kasmarkerschmiede). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Kasmarkholz). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Katal). Nordfrisland.

(Katarinenberg). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Katarinenborn). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Katarinenhof). Nordfrisland.

(Katarinenhof). Slesvig-Flensborg Amt.

(Katarinental). Slesvig-Flensborg Amt.

(Katenstedt). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Katharinenheerd). Ejdersted. Nordfrisland.

(Kating). Ejdersted. Nordfrisland.

Kating Vad (Katinger Watt), syd for Ejdersted ved Ejderdæmningen.

(Katingmühle). Nordfrisland.

(Katingsiel). Nordfrisland.

Katshjørne (Katzhörn) [Koartshörn], {tidl.: [Kårtshörn]}, Emmelsbøl Sogn. Nordfrisland.

(Kattbek). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kattbeker Schulhaus). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Kattberg). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kattendiek). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Kattenhund). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kattrott). Slesvig-Flensborg Amt.

(Katzheide). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Katzhörn), se: Katshjørne.

Kavslund, J, P, Flensborg-Kappel. (Kauslund). Angel. Flensborg-bydel. Videnskabernes Selskabs Kort 1783 har: Causlund.

(Kaydeich). Nordfrisland.

(Keelbek). Slesvig-Flensborg Amt.

(Keelbekfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kehrwieder). Nordfrisland.

Kejtum, K, S, P, Postrute fra Munkmarsk og Vesterland. (Keitum) [Kairem]. Postdistr. 25980 Sylt-Ost.

(Keller). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Keller). (Gemeinde Aasbüttel). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Kellerbude). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kemphy). Slesvig-Flensborg Amt.

(Ketelsby). Slesvig-Flensborg Amt.

(Ketelswarf) [Käädelsweerf]. Nordfrisland.

(Kiebitz). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Kieckut). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kiefhuck). Nordfrisland.

(Kieholm). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kiek in de See). Nordfrisland.

(Kiekinsdorf). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kiekut). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Kiekut). Slesvig-Flensborg Amt.

Kiel (Kiel). Storby i Nordøstholsten.

Kielerkanalen (Nord-Ostsee-Kanal).

Kiel-Holtenå (Kiel-Holtenau).

Kiel-Pris (Kiel-Pries).

(Kielsburg). Nordfrisland.

(Kielsgaard). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kielsland). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Kieracker). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kiesby). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kiesbyfeld). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kiesperdiek). Slesvig-Flensborg Amt.

Kilseng (Kielseng), bydel i Mørvig-Flensborg {Aktivitetshusets kort 1997}.

(Kippe). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Kirchberg).  Slesvig-Flensborg Amt.

(Kirchdeich). Nordfrisland.

(Kirchdiek). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Kirchenkoog). Nordfrisland.

(Kirchhofswarf) [Schorkhofsweerf]. Nordfrisland.

(Kirchhorst). Rendsborg-Egernførde Amt.

(Kirchkoog). Nordfrisland.

(Kirchwarft). Nordfrisland.

(Kirrenberg). Nordfrisland.

(Kispelheck). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kisperhy). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kius). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kiusballig). Slesvig-Flensborg Amt.

(Kiusweg). Slesvig-Flensborg Amt.

Kixbøl (Kixbüll) [Kiksbel], Rodenæs Sogn, Sydtønder Amt. Nordfrisland.

Kixbølgård (Kixbüllhof) [Kiksbelguurd], Rodenæs Sogn. Nordfrisland.

 (Kladdigdähl), J, Vesterland-Hørnum. {fra Stednavneudv. 1919: = (Klatigdeel)??? Begge stavemåder synes at gengive en plattysk form}

(Klaholz). Slesvig-Flensborg Amt.

(Klamshörn). Nordfrisland.

Klangsbøl, K, S, P, Postrute fra Tønder. (Klanxbüll) [Klangsbel]. Viding Herred, Sydtønder Amt. – (Oster Klanxbüll) [Årster Klangsbel]. (Wester Klanxbüll) [Weerster Klangsbel].

(Klapphagen). Nordfrisland.