Opdateret

FORTEGNELSE

 

OVER

 

NAVNE PAA SOGNE, KOMMUNER

OG TRAFIKSTEDER I NORD- OG

MELLEMSLESVIG

 

EN RETSKRIVNINGSLISTE, VEDTAGET AF

STEDNAVNEUDVALGET 23..APRIL 1919

 

 

UDGIVET AF STEDNAVNEUDVALGET

 

KØBENHAVN

TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S

1919

Alle opdateringer fra år 2000 ff. er med kursiv

 

FORKORTELSER

 

 

K =      Kommune.

S =      Sogn.

J =      Jærnbanestation (eller Holdeplads).

P =      Posthus (efter Postleitheft 1918).

 

Ved Kommunerne anføres Sognet, hvortil de hører, og ved Trafiknavnene anføres Ruten (Jærnbane-, Post- og Dampskibsruter).  Nogen Fuldstændighed er ikke tilsigtet; der er blot tilføjet det nødvendigste for at kunne stedfæste Navnene.

I rund Parentes ( ) sættes de tyske Navneformer.

I kantet Parentes [ ] sættes en Række Vedføjelser til Trafiknavnene, som Stednavneudvalget foreslaar til Brug i Trafiketaterne for at undgaa Sammenfald med andre Trafiknavne, som i Forvejen er i Brug.  I Fodnote anføres de danske Navne, som her kommer i Betragtning, samt Forslag til Kendenavn ved disse.

 

Med kursiv er skrevet alle tilføjelser, der ikke findes i originaltrykket, men som er tilføjet i denne af mig videreforarbejdede udgave De med kursiv angivne kommunenavne er dem, der er gældende i år 2000.  En registrering som: Blans, K, Ullerup S.  Sundeved K.  (Blans). skal forstås på den måde, at Blans var en selvstændig kommune i 1919, da nærværende fortegnelse udkom første gang, men efter kommunalreformen i 1970 er Blans en del af Sundeved Kommune.

Opdateringer med kursiv foretaget af Hans Christophersen. Kommentarer modtages gerne på e-mail hc@rostra.dk

 

 

Aabenraa, K, S, J, P, Aabenraa-Røde-Kro, -Graasten, -Løgumkloster. (Apenrade).

Aabenraa Nørreport, J, Aabenraa-Løgumkloster. (Apenrade Nordertor).

Aabenraa Sønderport, J, Aabenraa-Graasten. (Apenrade Südertor).

Aabæk, Åbæk, Åbenrå. (Aubek).

Aabøl, K, Tislund S. Tirslund S., Nørre Rangstrup K.  (Gross-, Klein-Aabel). (Groß-Aabel). (Aabel).

Aalegaardeng, ved Tinglev (Olgaarwiese).

Aalkær (Aalkjer).

Aarsbjerg,  Rinkenæs S., Gråsten K. (Aarsberg).

Aarslev, K, Hjordkær S., Rødekro K. (Arsleben).

Aartoft, Kliplev S., Lundtoft K.,  (Ahretoft).

Aarup, 1) Ensted S., Åbenrå K. 2) Gram S. K. (Aarup).

Aarø, K, Øsby S., Haderslev K.  (Orö, Aaroe, Aarö).

Aarøsund By, J, Haderslev-Aarøsund. Øsby S., Haderslev K.  (Aarösund Dorf).

Aarøsund Havn, J, P, Haderslev-Aarøsund. (Aarösund Hafen).

Aaspe, K, Brede S. Bredebro K. (Aaspe).

Aastrup, K, S. Haderslev K.  (Aastrup).

Aaved, Vodder S., Skærbæk K. (Auwitt, Oved). {Historisches Ortschaftsverzeichnis: Oved].

Abild, K, S. Tønder K. (Abel, Aabel). Der Nordschleswiger hatte am 10.07.2001: (Abild).

Abkær, Vedsted S., Vojens K. (Abkjer).

Abterp, se: Apterp.

Adelby, S. Sydslesvig  (Adelby).

Adelvad, Højst S., Løgumkloster K. (Adelwatt).

Adsbøl, K, S, J, Tinglev-Sønderborg. Gråsten K.  (Atzbüll).

Agerskov, K, S, J, P, Haderslev-Skærbæk. Nørre Rangstrup K.  (Aggerschau).

Agtrup, K, P, Postrute fra Agtrup St.  Sydslesvig  (Achtrup). Frisisk: Åktoorp.

Agtrup Station, P, J, Flensborg-Nibøl. (Achtrup Bahnhof).

Alkersum, K, P, Postrute fra Vik. (Alkersum). Frisisk: Aalkersem.

Aller, K, S. Christiansfeld K.  (Aller).

Allerup, K, Toftlund S.  Nørre Rangstrup K.  (Allerup).

Almsted, K, Notmark S.  Augustenborg K.  (Almstedt).

Almstrup, Uge S., Tinglev K. (Almstrup).

Alnor, Gråsten-Adsbøl og Rinkenæs S., Gråsten K. (Alnor).

Als (Alsen).

Alslev, K, Hjordkær S. Rødekro K.  (Alsleben).

Alslev, K, Højst S. Løgumkloster K.  (Alsleben norden der Au).

Alslev Kro, J, Aabenraa-Løgumkloster.  Løgumkloster K.  (Alslebenkrug).

Alslev over Aaen, K, Højst S.  Løgumkloster K.  (Alsleben süden der Au).

Alslev Vraa, Højst S., Løgumkloster K. (Alslebener Wraa).

Amrum, K, Skt.  Klemens S. (Amrum). Frisisk: Oomram.

Anderup, K, Stepping S.  Christiansfeld K.  (Andrup).

Andholm, K, Øster-Løgum S. Rødekro K.  (Andholm).

Anholt, Notmark S., Augustenborg K. (Anholt).

Anslet, K, Aller S.  Fjeldstrup S., Christiansfeld K.  (Anslet).

Apkær, K, Vedsted S.  Vojens K.  (Abkjer).

Apterp, K, Brede S.  Nu: Abterp.  Bredebro K.  (Apterp, Abterp).

Arksum, K, P, Postrute fra Vesterland. (Archsum). Frisisk: Ärichsem ell. Arichsem.

Arnbjerg, Løjt S., Åbenrå K. (Arnberg).

Arndrup, Bedsted S., Løgumkloster K. (Arndrup).

Arnitlund, K, J, Haderslev-Skærbæk.  Vedsted S., Vojens K.  (Arnitlund).

Arnkil, Ulkebøl S., Sønderborg K. (Arnkiel).

Arnum, J, P, Haderslev-Skærbæk, -Arnum.  Højrup S., Gram K.  (Arnum).

Arrild, K, S, P, Postrute fra Branderup.  Nørre Rangstrup K.  (Arrild).

Asserballe, K, S, J, P, Sønderborg-Nørborg.  Augustenborg K., Als  (Atzerballig).

Asserballeskov, K, Asserballe S. (Atzerballigholz).

Asset, K, J, Aabenraa-Løgumkloster.  Løgumkloster K.  (Assith).

Astrup, K, Brøns S.  Skærbæk K.  (Astrup).

Augustenborg, K, S, J, P, Sønderborg-Nørborg.  Augustenborg K.   (Augustenburg).

Augustenhof, Nordborg S. K. (Augustenhof)

Avnbøl, K, J, P, Tinglev-Sønderborg.  Ullerup S., Sundeved K.  (Auenbüll).

Avne, Fjelstrup S., Christiansfeld K. (Aune).

Avntoft, K, S, P, Postrute fra Tønder. Sydslesvig.  (Aventoft). Frisisk: Oowentoft.

 

Baadsbøl, Ballum S., Bredebro K. (Bodsbüll).

Bagmose, Ulkebøl S., Sønderborg K. (Bagmoos).

Bajstrup, J, P, Flensborg-Vamdrup.  Tinglev S., Tinglev K.  (Baistrup).

Bakkensbro, Ullerup S., Sundeved K.  (Bakkensbro).

Ballebro, Ullerup S, Dampskib fra Sønderborg.  Sundeved K.  (Ballebro).

Ballegaard, Ullerup S., Sundeved K. (Ballegaard).

Ballum, K, S, P, Postrute fra Højer.  Bredebro K.  (Ballum).

Barderup, K, J, P, Flensborg-Slesvig. (Barderup).

Barlund, Øster Løgum S., Rødekro K. (Barlund).

Barsbøl, 1) Lintrup S., Rødding K. 2) Skærbæk S. & K. (Barsbüll).

Barslund, Sønder Hygum S., Rødding K. (Barslund).

Barsmark, K, J, Aabenraa-Løgumkloster.  Løjt S., Åbenrå K.  (Barsmark).

Barsø, K, Løjt S.  Åbenrå K.  (Barsoe, Barsö).

Bavngaard, Kalvslund S., Ribe K. (Baungaard).

Bedsted [Løgum] 1), K, S, J, P, Aabenraa-Løgumkloster.  Løgumkloster K.  (Bedstedt).

1) Jvfr. Bested [Ty].

Bevtoft, K, S, P, Postrute fra Skrydstrup.  Nørre Rangsted K.  (Beftoft).

Billund, Jegerup og Vojens S., Vojens K. (Billund).

Birkelev, Vodder S., Skærbæk K. (Birkeleff).

Birkelund, Agerskov S., Nørre Rangstrup K. (Birkelund).

Bjergskov, Kliplev S., Lundtoft K. (Bergholz).

Bjerndrup, K, Stepping S.  Christiansfeld K.  (Bjerndrup).

Bjerndrup, K, J, P, Kliplev S, Tinglev-Sønderborg.  Lundtoft K.  (Behrendorf).

Bjerndrup, Nørre Løgum S., Løgumkloster K. (Behrendorf).

Bjerning, K, S.  Christiansfeld og Haderslev K.  (Bjerning).

Bjerningrød, Haderslev (Bjerningroi). [Tysk form efter sdr.jysk udtale].

Bjolderup, K, S. Tinglev K.  (Biolderup, Bjolderup).

Bjørnemose, J, Sønderborg -Skovby [Als]. (Björnemoosegaard).

Blaakrog (nu: Over Blåkrog), Varnæs S., Lundtoft K. (Blaukrug).

Blankenhof, J, Haderslev-Skærbæk. (Blankenhof).

Blans, K, Ullerup S.  Sundeved K.  (Blans).

Bloksbjerg, J, P, Nibøl-Dagebøl, Postrute fra Dagebøl. (Blocksberg). Frisisk: Bloksbärj.

Bodum, K, Løjt S.  Åbenrå K.  (Bodum).

Bojskov, K, Tyrstrup S.  Christiansfeld K.  (Boiskov).

Bojskov, K, Ullerup S. Sundeved K.  (Beuschau).

Bokholm, K, Munkbrarup S.  Sydslesvig.  (Bockholm).

Bolderslev, K, J, P, Flensborg-Vamdrup, Postrute til Rabsted. Bjolderup S., Tinglev K.  (Bollersleben).

Boldiksum, K, P, Postrute fra Vik. (Boldixum). Frisisk: Bualigsem.

Bolilmark, Rømø, Skærbæk K. (Bolilmark, Bolindmark).

Bommerlund, K, Bov S.  Bov K.  (Bommerlund).

Borg, K, Brede S.  Bredebro K.  (Borrig).

Borg, J, Dedsbøl S, Nibøl-Dagebøl. (Burg). Frisisk: e Borj.

Borgsum, K, P, Postrute fra Vik. (Borgsum). Frisisk: Borigsem.

Bosholm, Brede S., Bredebro K. (Bosholm).

Bov, K, S. (Bau).

Bov, Burkal S., Tinglev K. (Bau).

Bov Mark, Bov S., Bov K. (Baufeld).

Boversted, K, Ladelund S. (Boverstedt).

Bovlund, K, Agerskov S.  Nørre Rangstrup K.  (Baulund).

Bovrup, K, J, P, Aabenraa-Graasten.  Varnæs S., Lundtoft K.  (Baurup).

Braabæk [nu: Brabæk], Aller S., Christiansfeld K. (Brabek).

Bramdrup, Moltrup S., Haderslev K. (Bramdrup).

Branderup, K, S, J, P, Haderslev-Skærbæk, Postrute til Arrild. Nørre Rangstrup K.   (Branderup).

Branderup Mark, J, Haderslev-Skærbæk. Nørre Rangstrup K.  (Branderupfeld).

Branderup Mølle, J, Haderslev-Skærbæk. (Branderup Mühle).

Brandsbøl, K, Havnbjerg S.  Nordborg K.  (Brandsbüll).

Brarup, K, S. (Braderup).

Brede, K, S. Bredebro K. (Brede).

Bredebro, K, J, P, Tønder-Bramming. (Bredebro).

Bredevad, K, P, Postrute fra Bolderslev. Bylderup S., Tinglev K.  (Bredewatt).

Brem, Rødding S., Rødding K. (Brem).

Bremsbøl, Ubjerg S., Tønder K. (Bremsbüll).

Brendstoft, Lystønde, Flensborg Fjord. (Brennstoft).

Bro, K, J, Sønderborg-Nordborg. Ketting S., Augustenborg K.  (Bro).

Broager, K, S, J, P, V.-Sottrup-Skelde. (Broacker).

Broagermark, Broager S. & K., Sundeved (Broackerfeld).

Broballe, K, Oksbøl S. Nordborg K. (Broballig).

Brobøl, Ullerup S., Sundeved K. (Brobüll).

Brodersbøl, J, Haderslev-Aarøsund. Nu: Brorsbøl. Sønder Starup S., Haderslev K. (Brorsbüll).

Brodersgaard, Vennemose, Abild S., Tønder K. (Brodersgaard).

Broderup, K, Tinglev S. Tinglev K. (Brauderup).

Bromølle, [Sønderborg Amt] (Bromühle).

Brunde, K, Rise S. Rødekro og Åbenrå K. (Brunde).

Brunsnæs, Broager S, Dampskib fra Flensborg. Broager K. (Brunsnis).

Brændstrup, K, J, P, Gram-Rødding. Rødding S., Rødding K. (Brendstrup).

Brøndlund, Nustrup S., Vojens K. (Brundelund).

Brøns, K, S, J, P, Tønder-Bramming. Skærbæk K. (Bröns).

Brøstrup, Sønder Hygum S., Rødding K. (Bröstrup).

Braatterup, Sommersted S., Vojens K. (Bratterup).

Buntje, Ballum S., Bredebro K. (Buntie).

Burkal, K, S. Tinglev K. (Buhrkall).

Busholm, Broager S. & K. (Buusholm).

Bylderup, K, S, J, P, Tinglev-Tønder. Tinglev K. (Bülderup; Stationen: Bülderup - Bau).

Bæk, K, Vonsbæk S. Haderslev K. (Bek).

Bæk, K, Nustrup S. Vojens K.  (Bek).

Bækken, K, Rinkenæs S. Gråsten K. (Beken).

Bækskov, J, Haderslev-Arnum. Nustrup S., Vojens K. (Bekskov).

Bøffelkobbel, Nybøl S., Sundeved K. (Büffelkoppel).

Bøgholm [Sundeved]1), J, Aabenraa-Graasten. Feldsted S., Lundtoft K. (Bögholm).

1) jvfr. Bøgholm [Vendsyssel].

Bøgslund, K,  Medelby S. (Böxlund).

Bøgvad, K. Højst S. Løgumkloster K. (Bögwatt).

Bøllemose, Sundeved (Büllmoose).

Bølsbøl Gods, K, Læk S. (Büllsbüll Gutsbezirk).

Bølsbøl, K, Læk S. (Büllsbüll).

Bønderby, K, Møgeltønder S. Tønder K. (Bönderby).

Bøvlum, K, Sønder-Løgum S. (Böglum).

 

Christian-Albrechts Kog, K, Dedsbøl, Nibøl og Emmelsbøl S. ( - Koog).

Christiansdal, Hammelev S., Vojens K. (Christiansthal).

Christiansfeld, K, J, P, Haderslev-ChristiansfeId. (Christiansfeldt, Christiansfeld).

 

Dagebøl, S, J, P, Nibøl-Dagebøl. (Dagebüll). Frisisk: Doogebel.

Dagebøl Havn, J, P, Nibøl-Dagebøl, Postrute til Vik. (Dagebüll Hafen). Frisisk: Doogebelhuuwen.

Dagebøl Kirke, J, Nibøl-Dagebøl. (Dagebüll Kirche).

Dagebøl Kog, K, Dagebøl S. (Dagebüllerkoog).

Daler, K, S, J, P, Frederiksstad-Højer. (Dahler, Dahler-Osterby).

Dalsgaard, Rinkenæs S., Gråsten K. (Dalsgaard).

Damende, Gl. Haderslev S., Haderslev K. (Dammende).

Damgaard, 1) Lintrup S., Rødding K. 2) Øster Løgum S., Rødekro K.  (Damgaard).

Dams Teglværk (Damms Ziegelei).

Dedsbøl, K, S, J, P, Nibøl-Dagebøl, Postrute fra Nibøl. (Deezbüll). Frisisk: Deesbel.

Dedsbøl (Tricht), J, Nibøl-Dagebøl. (Deezbüll (Tricht)).

De nordre Byer, K, Sild. (Norddörfer).

Dimen, Løjt S., Åbenrå K. (Diemen).

Djernæs, K, Hoptrup S. Nu: Diernæs. Haderslev K. (Djernis).

Dover, K, Lintrup S. Rødding K. (Dover).

Draved, Løgumkloster S. & K. (Dravit).

Dravedskov, K, Løgumkloster S. Løgumkloster K. (Dravit).

Drengsted, K, Døstrup S. Skærbæk K. (Drengstedt).

Duborg, K, Bylderup S. Tinglev K.  (Duburg).

Dunsum, K, Skt.  Laurentius S, Før. (Dunsum). Frisisk: Dunsem.

Dybbøl, K, S, P, Postrute fra Ragebøl. Sønderborg K.  (Düppel).

Dyndved, K, Egen S. Nordborg K. (Dünnewitt).

Dynt, K, J, V.-Sottrup-Skelde. Broager S., Broager K. (Dünth).

Dyrehave, Tandslet S., Sydals K. (Dyrehave).

Dyrhave, Løjt S., Aabenraa K. (Dyrhave).

Dyrhus, Møgeltønder S., Tønder K. (Dürhuus).

Dyvig, Nordborg S. & K. (Düwig).

Døstrup [Tørninglen] 1), K, S, J, P, Tønder-Bramming. Skærbæk K.  (Döstrup).

1) Jvfr. Døstrup [Himmerland].

 

Egebæk, Vester Vedsted S., Ribe K. (Eggebek).

Egen, K, S. Nordborg K. (Eken).

Egernsund, K, P, Postrute fra Graasten. Broager K. (Ekensund).

Egeskov, Broager S. & K., Sundeved (Egeskov).

Eggebæk, K, Tinglev S. Tinglev K. (Eggebek).

Eggebæk, S, P, Postrute fra Eggebæk Station. (Eggebek).

Eggebæk Station, J, P, Flensborg,- Slesvig. (Eggebek Bahnhof).

Egvad, S, J, Aabenraa-Løgumkloster. Rødekro K. (Ekwatt, Eckwatt).

Ejdum Fuglekøje, J, Vesterland-Hørnurn. (Eidum Vogelkoje). Frisisk: Aidem Kui.

Ejsbøl, J, Gl.  Haderslev S, Haderslev-Skodborg. Haderslev K.  (Eisbüll).

Eliselund, Dampskib fra Aabenraa. (Elisenlund).

Ellehoved, K, Sønder-Løgum S. (Ellhöft).

Ellum, K, J, Løgumkloster S, Bredebro- Løgumkloster. Løgumkloster K. (Ellum).

Ellund, K, Hanved S.  (Ellund).

Elsmark, Havnbjerg S., Nordborg K. (Elsmark).

Elstrup, K, J, Sønderborg-Nørborg. Egen S., Nordborg K.  (Elstrup).

Emmelsbøl, K, S, P, Postrute fra Nibøl. (Emmelsbüll). Frisisk: Ämesbel.

Emmerlev, K, S. Højer K. (Emmerleff).

Emmerske, Tønder S. & K. (Emmerschede).

Enderup, Hviding S., Ribe K. (Endrup).

Enderupskov, K, Gram S. Gram K.  (Endrupskov).

Enge, K, S. (Enge).

Enge Hede, K, Enge S. (Engerheide). Frisisk: Dinghii.

Engelsby, K, J, Flensborg-Kappel. (Engelsby).

Ensted, S. Åbenrå K. (Enstedt).

Erlev, K, J, Haderslev-Skærbæk. Gammel Haderslev S., Haderslev K. (Erleff).

Erlev Kro, J, Haderslev-Skærbæk. (Erleff  Krug).

Errested, K, Bjerning S. Christiansfeld K. (Errigstedt).

Ertebjerg, K, Tandslet S. Sydals K. (Erteberg).

 

Faarehus, J, P, Flensborg-Vamdrup. Nu: Fårhus. Bov S., Bov K.  (Schafhaus).

Faarehus, nu: Fårhus, Agerskov S., Nørre Rangstrup K. (Faarhuus).

Faretoft, K, S, P, 2 Postruter fra Dagebøl. (Fahretoft). Frisisk: Foortuft.

Farris, J, Flensborg-Vamdrup. Ødis S., Vamdrup K., Vejle Amt. (Farris).

Farris, Jels S., Rødding K.

Farversmølle, Åbenrå S. & K. (Färbersmühle).

Favrby, tidl. Faverby,  Løgumkloster S. & K. (Fauerby).

Favrholm, Tandslet S., Sydals K. (Faurholm).

Favrvraa, K, Tyrstrup S. Nu: Favervrå, Christiansfeld K.  (Fauerwraa).

Favstrup, J, P, Haderslev-Christiansfeld. Tyrstrup S., Christiansfeld K.  (Faustrup).

Feldum, Vonsbæk S., Haderslev K. (Feldum).

Felsbæk, Felsted S., Lundtoft K. (Felsbek).

Felsted, K, S, J, P, Aabenraa-Graasten. Lundtoft K. (Feldstedt).

Felstedskov, K, Felsted S. Lundtoft K.  (Feldstedtholz).

Fiskebæk [Sundeved]1), J, Aabenraa-Graasten. Nu: Fiskbæk. Graasten-Adsbøl S., Graasten K. (Fischbek).

1) Jvfr. Fiskebæk [Falster].

Fiskebækskov, J, Aabenraa-Graasten. (Fischbekholz).

Fiskerhuse, P, Postrute fra Tønder. (Fischerhäuser).

Fiskholm, Arrild S., Nørre Rangstrup K. (Fischholm).

Fisknæs, Gråsten-Adsbøl S., Gråsten K.  (Fisnis).

Fjelby, J, Sønderborg-Skovby [Als]. Lysabild S., Sydals K.  (Fjelby).

Fjelstrup, K, S, J, P, Haderslev-Christiansfeld. Christiansfeld K.  (Fjelstrup).

Fjærsted, J, Haderslev-Skærbæk. (Fjerstedt).

Fladsten, Løjt S., Åbenrå K. (Fladsteen).

Flensborg, K, S, J, P, Flensborg-Vamdrup, -Nibøl m. m. (Flensburg). Frisisk: Flansborj.

Flensborg Skiftespor, J, P, Flensborg-Nibøl, - Vamdrup m. m. (Flensburg el.  Nordschleswigsche Weiche).

Flensborg Sporskifte (Flensburg-Weiche). {Sporskifte om Flensborgbydelen Weiche er hørt mundtligt i august 2000, anvendt af formand for SSF, Heinrich Schultz}.

Flovt, K, Øsby S. Haderslev K.  (Flauth).

Fogedrup, K, Rabsted S.  Nu: Foverup ell. Fogderup, Ravsted S., Tinglev K.  (Fauderup).

Foldingbro, Lintrup S., Rødding K. (Foldingbro).

Fole, K, S, P, Postrute fra Gramby. Gram K.  (Fohl).

Forballum, Mjolden S., Skærbæk K. (Forballum).

Fredenshøj, Rise og Åbenrå S., Åbenrå K. (Friedenshügel).

Frederikshof eller Frederiksgaard, Notmark S., Augustenborg K. (Friederichshöy, Friederichshof).

Frederiks Kog, K, Højer og Avntoft S.  Frederikskog, Højer S., Højer K.  (Friedrichenkoog).

Fredsted, K, Gl.  Haderslev S. Haderslev K.  (Fredstedt).

Fredstrup, K, Bylderup S. Nu: Frestrup, Tinglev K.  (Frestrup).

Fresenhagen, K, Læk S. (Fresenhagen). Frisisk: Frisenhuuwen.

Frifelt, J, P, Haderslev-Skærbæk. Vodder S., Skærbæk K. (Friefeld).

Frifelt, Emmerlev S., Højer K.

Fruerlund, K, J, Flensborg-Runtoft. Ved Flensborg, Sydslesvig. (Fruerlund).

Frydendal, Bov S. & K. (Frydendal).

Frøderup, K, S. Nu: Frørup S., Christiansfeld K.  (Frörup).

Frørup, K, Oversø S. (Frörup).

Frøruprød, Frørup S., Christiansfeld K. (Fröruproi).

Frøslev, K, Hanved S. (Fröslee).

Frøslev, Bov S., Bov K. (Fröslee). Ved landegrænsen.

Fuglebæk, Lintrup S., Rødding K. (Fuglbek).

Fuglsang, Haderslev (Vogelsang).

Fynshav, P, Notmark S. Augustenborg K.  (Fühnenshaff, Fünenshaff).

Fæsted, K, Hygum S. Sdr. Hygum S., Rødding K.  (Fedstedt).

 

Gaansager, K, Vodder S. Skærbæk K.  (Gonsagger).

Gaarde, K, Læk S. (Gaarde).

Gaardeby, Tinglev S. & K. (Gaardeby).

Gaasblok, Nørre Løgum S., Løgumkloster K. (Gorsblok).

Gaaskær, K, Bjolderup S. Tinglev K.  (Gaaskjer, Gaaskjär).

Gabøl, K, P, Nustrup S, Postrute fra St. Nustrup. Vojens K.  (Gabel).

Ved Gaden, Højer S. & K. (Gath).

Gallehus, K, Møgeltønder S.  Tønder K. (Gallehuus).

Galsted, J, Haderslev-Skærbæk. Agerskov S., Nørre Rangsted K.  (Galstedt).

Gammelby, P, Postrute fra Højer. (Oldorf). Frisisk: Ultoarp.

Gammel Frederikskog, Højer S. & K. (Alter Friedrichenkoog).

Gammelgaard, Asserballe S., Augustenborg K. (Gammelgaard).

Gammelgab, K, Broager S. Broager K.  (Gammelgab).

Gammel-Haderslev, K, S. Haderslev K.  (Alt-Hadersleben).

Gammel-Ladegaard, Haderslev-Arnum. (Ladegaard II).

Gammelmark, Broager S. & K. (Gammelmark).

Gammel-Pøl, nu: Gammel Pøl, Lysabild S., Sydals K. (Gammelpöhl).

Gammel Skovbøl, Felsted S., Lundtoft K. (Alt-Schobüll).

Ganderup, Fole S., Gram K. (Ganderup).

Geestrup, K, Agerskov S. Nørre Rangsted K.  (Geestrup).

Gelaa, K, Holbøl S. Nu: Gejlå, Holbøl S., Bov K.  (Gehlau, Geilau).

Gelsbro, Gram S. & K. (Gelsbro, Gjelsbro).

Gelstoft, Højrup S., Gram K. (Gjelstoft).

Genner, K, J, P, Aabenraa -Løgumkloster.  Øster Løgum S., Rødekro K.  (Gjenner).

Gerrebæk, Tinglev S. & K. (Gerrebek).

Gesing, Skærbæk S. & K. (Gesing).

Goting, K, Skt.. Johannes S, Før. (Goting). Frisisk: Guating.

Gottrupelle, K, Hanved S. (Gottrupel).

Graasten, K, J, P, Tinglev-Sønderborg, Aabenraa-Graasten, Postrute til Egernsund. Gråsten K.  (Gravenstein).

Graasten Gods, K, Adsbøl S. Gråsten K.  (Gravenstein Gutsbezirk).

Gram, K, S, J, Haderslev-Arnum. Gram K.  (Gramm).

Gramby, K, J, P, Haderslev-Arnum. Gram K. (Grammby).

Grarup, K, S. Haderslev K.  (Grarup).

Gravlund, Toftlund S., Nørre Rangstrup K. (Graulund).

Grippenfelt, gårdnavn, Møgeltønder S., Tønder K. (Grippenfeld).

Grødebøl, Vilstrup S., Haderslev K. (Grödebüll).

Grønbæk, Felsted S., Lundtoft K. (Grönbek).

Grøngaard, K, Burkal S. Tinglev K.  (Grünhof).

Grøngård Mark, Burkal S., Tinglev K. (Grünhoffeld).

Grøngrøft, K, J, Aabenraa-Graasten. Felsted S., Lundtoft K.  (Grüngrift).

Grønnebæk, K, Jels S. Rødding K.  (Grönnebek).

Guderup, J, P, Sønderborg -Nørborg.  Egen S., Nordborg K.  (Guderup).

Guderup-Sjellerup, K, Egen S.  Nordborg K.  (Guderup-Sjellerup).

Gudskog, K, Bøking Herred. (Gotteskoog). Frisisk: Gotskuuch, Böökinghiirder Gutskuuch.

Gundestrup, Ketting S., Augustenborg K. (Gunstrup).

Gærup, K, Daler S. Højer K.  (Gjerrup).

Gøtterup, K, Tislund S. Nu: Gøttrup, Tirslund S., Nørre Rangstrup K.  (Götterup).

 

Haderslev K, S. Haderslev K.  (Hadersleben).

Haderslev Privatbanegaard, J, P, Haderslev-Skærbæk, m. m. (Hadersleben Kleinbahnhof).

Haderslev Skolegade-Station, J. (Hadersleben Schulstr.)

Haderslev Statsbanegaard, J, P, Vojens -Haderslev. (Hadersleben Staatsbahnhof).

Hadstrup, K, J, P, Haderslev-Aarøsund. Nu: Hajstrup, Øsby S., Haderslev K.  (Haistrup).

Hadstrup, K, Bylderup S. Nu: Hajstrup, Tinglev K.  (Haistrup).

Hadstrupgaard, K, Bylderup S. (Haistruphof).

Hagenbjerg, Havnbjerg S., Nordborg K. (Hagenberg).

Hajstrup, se: Hadstrup (som på sønderjysk udtales haj-).

Halk, K, S, J, P, Haderslev-Aarøsund. Haderslev K.  (Halk).

Hammelev, K, S, J, P, Vojens-Haderslev. Vojens K.  (Hammeleff).

Hanved, K, S, J, P, Flensborg-Nibøl. (Handewitt).

Haraldsholm, J, Haderslev-Skodborg. Jels S., Rødding K.  (Haraldsholm).

Hardeshøj, Færgegaard, Oksbøl S, Dampskib fra Sønderborg. Nordborg K.  (Hardeshoi).

Harknag, Ballum S., Bredebro K. (Harknag).

Harreby, Sønder Hygum S., Rødding K. (Harreby).

Harres, K, Brede S. Bredebro K.  (Harrits).

Harreslev, K, J, P, Flensborg-Vamdrup. Sydslesvig.  (Harrislee).

Haved, Rejsby S., Skærbæk K. (Haved).

Havervad, K, Brøns S. Skærbæk K.  (Haverwatt).

Havnbjerg, tidl. Hagenbjærg, K, S, J, Sønderborg-Nørborg. Nordborg K.  (Hagenberg).

Havneby, P, Rømø, Dampskib fra Højer Sluse. Rømø S., Skærbæk K.  (Havneby).

Havrup, K, Hanved S. (Haurup).

Havsted, K, Rabsted S.  Ravsted S., Tinglev K.  (Haustedt).

Hedehusum, K, Skt. Laurentius S, Før. (Hedehusum). Frisisk: Hedehüsem.

Heds, K, Bylderup S. Tinglev K. (Heez).

Hejlsminde, Aller og Hejls S., Christiansfeld K. (Heilsminde).

Hejsager, K, J, P, Haderslev-Aarøsund. Halk S., Haderslev K. (Heisagger).

Hellet, 1) Løjt S., Åbenrå K. 2) Øster Lindet S., Rødding K. (Hellet).

Hellevad, K, S, J, P, Aabenraa-Løgumkloster. Rødekro K.  (Hellewatt).

Hellevad Mølle, J, Aabenraa-Løgumkloster.  Rødekro K.  (Hellewatt Mühle).

Helved, K, Notmark S. Augustenborg K.  (Hellwitt).

Hesbøl, P, Nykirke S, Postrute fra Tønder. (Hesbüll). Frisisk: Hjisbel.

Heslegaard, Aabenraa Amt (Herslevgaard).

Hessel, K, Rabsted S.  Nu: Ravsted S., Tinglev K.  (Heisel).

Hesselbjerg, Øster Løgum S., Rødekro K. (Hesselberg).

Himmark, Svenstrup S., Nordborg K. (Himmark).

Hindballe, 1) Gram S. & K. 2) Rødding S. & K. (Hindballe).

Hinderup, Hellevad S., Rødekro K. (Hinderup).

Hjartbro, K, Bevtoft S. Nørre Rangsted K.  (Hjartbro).

Hjaruplund, K, Oversø S. Nu: Jaruplund, Sydslesvig.  (Jarplund).

Hjemsted, Skærbæk S. & K. (Hjemstedt, Hiemstedt).

Hjerndrup, K, S, J, Haderslev-Skodborg. Christiansfeld K.  (Hjerndrup).

Hjerpsted, K, S. Højer K.  (Jerpstedt).

Hjerting, K, S. Rødding K. (Hjerting).

Hjoldelund, S, P, Postrute fra Bredsted. (Joldelund). Frisisk: Jåålün.

Hjolderup, K, Bjolderup S. Tinglev K. (Jolderup).

Hjordkær, K, S, J, P, Flensborg-Vamdrup. Rødekro K.  (Jordkirch).

Hjortholm, K, Kegnæs S. Sydals K. (Hirschholm).

Hjortspring, gård, Svenstrup S., Nordborg K. (Hirschsprung).

Hjortvad, K, Hygum S. Rødding K. (Hjortwatt).

Hokkerup, K, P, Holbøl S. Bov K. (Hockerup).

Holbæk, Vodder S., Skærbæk K. (Holbek).

Holbøl, K, S, J, P, Flensborg-Tørsbøl. Bov K. (Holebüll). Der Nordschleswiger 04.05.2001: (Holbüll).

Holdnæs, Munkbrarup S, P, Postrute fra Lyksborg. (Holnis).

Holm, Holme, Øster Højst,  K, Højst S. Løgumkloster K. (Holm).

Holm, K, Brarup S. (Holm).

Holm, K, Nørborg S. Nu: Nordborg S., Nordborg K. (Holm).

Holm, Kliplev S., Lundtoft K.

Holm, Løjt S., Åbenrå K. (Holm).

Holm, Sønder Hygum S., Rødding K.

Holmgård (Holmgaard).

Holm Mark, Nordborg S., Nordborg K. (Holmfeld).

Holte, K, Medelby S. (Holt).

Holtsager, K, Enge S. (Holzacker). Frisisk: Hoolteeker.

Hoptrup, K, S, P, Postrute fra Haderslev. Haderslev K. (Hoptrup).

Hornse, K. Rabsted S. Nu: Ravsted S., Tinglev K. (Horns).

Horsbyg, K, Egvad S. Rødekro K. (Horsbük).

Horsbøl, K, S. (Horsbüll). Frisisk: Hoorbel.

Hostrup, K, S. Tønder K. (Hostrup).

Hostrupskov, Ensted S., Åbenrå K. (Hostrupholz).

Hovslund, K, J, P, Flensborg-Vamdrup, Aabenraa-Løgumkloster. Øster Løgum S., Rødekro K.  (Haberslund).

Hovst, Vilstrup S., Haderslev K. (Haust).

Huholt, Ulkebøl S., Sønderborg K. (Huholt).

Humdrup, K, S. (Humptrup). Frisisk: Humptoorp.

Hundebøl, Rødding S. & K. (Hundebüll).

Hundslev, K, Notmark S. {også Ketting S.}  Augustenborg K.  (Hundsleben).

Husum-Ballum, Ballum S., Bredebro K. (Husum-Ballum).

(Hüttmanns Strandhotel), J, Amrum, Nordterp-Vitdyn.

Hviding, K, S, J, P, Tønder-Bramming. Ribe K., Ribe Amt. (Hvidding).

Hviding Herred (Wiedingharde).

Hvinderup, Tyrstrup S., Christiansfeld K. (Winderup).

Hvinderup-Favstrup, K, Tyrstrup S. Christiansfeld K. (Winderup-Faustrup).

Hydevad, K, Hellevad S. Rødekro K. (Hüdewatt).

Hyllerup, K, Hanved S. (Hüllerup).

Hynding, K, Rabsted S. Ravsted S., Tinglev K. (Hünding).

Hyrup, Bevtoft S., Nørre Rangstrup K. (Hürup).

Hyrup, K, J, Øsby S, Haderslev-Aarøsund. Haderslev K. (Hürup).

Høgebjerg, Asserballe S., Augustenborg K. (Hügeberg).

Høgebjerg, Aabenraa (Hökeberg).

Høgebjerg-Dyrehaven, K, Løjt S. Åbenrå K. (Hökeberg-Dyrhave).

Høgelund, J, Vedsted S, Haderslev-Arnum. (Högelund).

Høgelund, K, Læk S. (Hogelund). Frisisk: Huugelün.

Høgsbro, Hviding S., Ribe K. (Höxbro).

Høgsholt, Ravsted S., Tønder K. (Höxholt).

Høgslund, K,.  Abild S. Tønder K. (Höxlund).

Højbjerg (Hoibjerg).

Højer, K, S, J, P, Frederiksstad-Højer. Højer K. (Hoier el.  Hoyer).

Højer Sluse, J, Frederiksstad-Højer. Højer K. (Hoyer Schleuse).

Højrup [Jylland] 1), K, S, J, P, Haderslev-Skærbæk. Gram K. (Hoirup II).

1) Jvfr. Højrup [Fyn].

Højrup, K, Stepping S. Christiansfeld K. (Hoirup I).

Højst, K, S, P, Postrute fra Bylderup. Løgumkloster K. (Osterhoist).

Høkkelbjerg, Tyrstrup S., Christiansfeld K. (Höckelberg).

Hønkys, K, Egvad S. Rødekro S. (Hönkys).

Hønning, K, Arrild S. Nørre Rangstrup K. (Hönning).

Hønsnap,.  K, Holbøl S. Bov K. (Hönschnap).

Hørnum, J, P, Vesterland-Hørnum. (Hörnum). Frisisk: Hörnem.

Hørup [Als]2) K, S, J, P, Sønderborg-Skovby [Als]. Sydals K. (Hörup).

2) Jvfr. Hørup [Jelling].

Hørup, K, Nørre-Haksted S. (Hörup). Frisisk: Häärup.

Høruphav, Hørup S, Dampskib fra Sønderborg. Sydals K.  (Höruphaff).

Hørupkirke, Hørup S., Sydals K. (Hörupkirche).

 

Iller, K, Broager S. Broager K. (Iller).

Immervad, Sønderå, ved Oksevejen mellem Haderslev og Bommerlund. (Immerwatt).

 

Janneby, K, Jørel S, Postrute fra Eggebæk St. (Janneby).

Jarlund, K, Medelby S. (Jardelund).

Jaruplund, se: Hjaruplund.

Jegerup, K, S, J, Flensborg-Vamdrup. Vojens K. (Jägerup).

Jejsing, K, J, P, Tønder-Tinglev. Hostrup S., Tønder K. (Jeising-Hostrup, Jeising).

Jels, K, S, J, P, Haderslev-Skodborg. Rødding K. (Jels).

Jels Skov, nu: Jelsskov, Jels S., Rødding K. (Jelsholz).

Jels Troldkær, Jels S., Rødding K. (Jels Trolkjer).

Jenning, Gram S. & K. (Jenning).

Jernhyt, Jernhytte ell. Neder Jernhyt, Hammelev S., Vojens K. (Jernhütte).

Jestrup, Tandslet S., Sydals K. (Jestrup).

Juhlsminde, Hjerndrup S., Christiansfeld K. (Juhlsminde).

Juliane-Marie Kog, K, Dagebøl S. (Juliane-Marienkoog).

Julskov, K, Oversø S. (Juhlschau).

Juvre, K, Rømø. Skærbæk K. (Juvre).

Jyndevad, K, BurkaI S. Tinglev K. (Jündewatt).

Jægerslyst, Gråsten-Adsbøl S., Gråsten K.

Jørel, S, Flensborg Amt. (Jörl).

 

Kabdrup, Bjerning S., Christiansfeld K. (Kabdrup).

Kagebøl, Skærbæk S. & K. (Kagebüll).

Kalkær, Felsted S., Lundtoft K. (Kalkjer).

Kalvø, Øster Løgum S., Rødekro K. (Kalö).

Kamp, 1) Bov S. & K. 2) Hellevad S., Rødekro K. 3) Rinkenæs S., Gråsten K. 4) Sønder Hygum S., Rødding K. (Kamp).

Kampen, J, P, Vesterland-List (Kampen). Frisisk: Kaamp.

Kamtrup, Sønder Hygym S., Rødding K. (Kamptrup).

Karlsvraa, Bylderup S., Tinglev K. (Karlswraa).

Karlum, K, S. (Karlum). Frisisk: Kuurlem.

Kassø, K, Hjordkær S. Rødekro K. (Kassö).

Kastbjerg, Linstrup S., Rødding K. (Kastberg).

Kastrup, K, Gram S. Gram K. (Kastrup).

Kastvraa, K, J, P, Haderslev - Skodborg. Sommersted S., Vojens K. (Kastwraa).

Katry, tidl. også Katryde og Katrød, Notmark S., Augustenborg K. (Kattry).

Kavslund [Angel] 1), J, P, Flensborg-Kappel. (Kauslund).

1) Jvfr. Kavslunde [Fyn].

Kegnæs, S. Sydals K. (Kekenis).

Kegnæs Færgested, Dampskib fra Sønderborg. Sydals K. (Kekenisfähre).

Kegnæsgaard, Kegnæs S., Sydals K. (Kekenisgaard).

Kegnæshøj, Kegnæs S., (Kekenishoi, Kainäshoi).

Kejtum, K, S, P, Postrute fra Munkmarsk og Vesterland. (Keitum). Frisisk: Kairem.

Keldbjerg, Holbøl S., Bov K. (Keelberg).

Kelsbjerg, Avnbøl, Ullerup S., Sundeved K. (Keelsberg).

Kelstrup, K, J, Haderslev-Aarøsund. Vilstrup S., Haderslev K. (Kjelstrup; Stationen: Kjelstrup-Victoriabad). Der Nordschleswiger 21.04.2001: (Kelstrup).

Kelstrup, Holbøl S., Bov K. (Kjelstrup).

Kelstrupskov, K, Holbøl S. Bov K.  (Kjelstrupholz).

Kestrup, Haderslev Amt (Kjestrup). Se: Kærstrup.

Kestrup, Jegerup S., Vojens K. (Kjestrup).

Ketting, K, S, J, P, Sønderborg-Nørborg. Augustenborg K. (Ketting).

Kettingskov, K, Asserballe S. Augustenborg K. (Kettingholz).

Kiding, J, Aabenraa- Graasten. Felsted S., Lundtoft K. (Kieding).

Kirkeby, K, Rømø. Skærbæk K. (Kirkeby).

Kirkehøj, Toftlund S., Nørre Rangstrup K. (Kirkehoi).

Kiskelund, Bov S. & K. (Kitschelund).

(Kladdigdähl), J, Vesterland-Hørnum.

Klangsbøl, K, S, P, Postrute fra Tønder. (Klanxbüll). Frisisk: Klangsbel.

Klansager (Glansager).

(Klappholttal), J, Vesterland-List. Frisisk: Klapholtdääl.

Kleinbjerg, Nustrup S., Vojens K. (Kleinberg).

Klingbjerg, 1) Tinglev S. & K. 2) Svenstrup S., Nordborg K. (Klingenberg).

Klinting, K, Ulkebøl S. Sønderborg K. (Klinting).

Klintum, K, Læk S. (Klintum).

Kliplev, K, S, J, P, Tønder-Sønderborg. Lundtoft K. (Klipleff).

Klovtoft, K, J, P, Aabenraa-Løgumkloster. Hellevad S., Rødekro K.  (Klautoft).

Klægsbøl, K, S, P, Postrute fra Nibøl. (Klixbüll). Frisisk: Klasbel.

Klægsbølgaard, K, Klægsbøl S. (Klixbüllhof).

Klægsøkog, K, S, J, Nibøl-Dagebøl. (Kleiseerkoog). Frisisk: Kloisiiekuuch.

Kløjing, K, Nørre-Løgum S. Løgumkloster K. (Kloying, Kloiing).

Knappen, J, Aabenraa-Løgumkloster. (Knapp).

Knipsand, J, Vitdyn-Knipsand. (Kniepsand). Frisisk: Knip.

Knivsbjerg, J, Aabenraa-Løgumkloster. Øster Løgum S., Rødekro K.  (Knivsberg).

Knivsig, Ravsted S., Tinglev K. (Knivsig).

Knorborg, K,.  Enge S. (Knorburg). Frisisk: Knorborch.

Knorborg, Sønder Hygum S., Rødding K. (Knorburg).

Knud, K, Fjelstrup S. Christiansfeld K.  (Knud).

Knudsmade, Rinkenæs S., Gråsten K. (Knudsmai).

Kobberholm, Bojskov, Ullerup S., Sundeved K. (Kobberholm).

Kobberholt, Barsmark, Løjt S., Åbenrå K. (Kobberholt).

Kobbermølle, K, Bov S. Nu: Sydslesvig. (Kupfermühle).

Kokhave, Kværs S., Gråsten K., (Kockhau).

Kokær, Tyrstrup S., Christiansfeld K. (Kokjer).

Koldby, Hjerpsted S., Højer K. (Kohlby, Koldby).

Koldkaad, Nørre Løgum S., Løgumkloster K. (Koldkaad).

Kollund, K, Bov S, Bov K. Dampskib fra Flensborg. (Kollund).

Kolsnap, K, J, Nustrup S. Haderslev-Arnum. Vojens K. (Kolsnap).

Kolstrup, 1) Stepping S., Christiansfeld K. 2) Åbenrå S. & K. (Kolstrup).

Kongeåen (Königsau).

Kongsbjerg, 1) Skrave S., Rødding K. 2) Åbenrå S. & K. (Kongsberg).

Kongsmark, K, J, P, Kongsmark-Lakolk, Postrute fra Havneby. Rømø, Skærbæk K. (Kongsmark).

Korntved, Tønder S. & K. (Korntwedt).

Korup, K, Rabsted S. Ravsted S., Tinglev K. (Quorp).

Kov, 1) Højst S., Løgumkloster K. 2) Kliplev S., Lundtoft K. (Kau).

Kragelund, K, Bov S. Bov K. (Kracklund).

Kravlund, K, P, Postrute fra Tinglev. Tinglev S., Tinglev K. (Kraulund).

Kravlund Mark, Tinglev S. & K., (Kraulundfeld) Der Nordschleswiger 10.07.2001.

Krogstrup, Skrave S., Rødding K. (Krogstrup).

Krum-om, Ketting S., Augustenborg K. (Krumm-om).

Krusaa, K, P, Bov S. Bov K. (Krusau).

Krusmølle, Felsted S., Lundtoft K. (Kruusmühle).

Kumled, tidl. Kummerled,  Brede S., Bredebro K. (Kummerleff).

Kvistrup, K, Øsby S. Haderslev K. (Quistrup, Quidstrup).

Kværs, K, S. Gråsten K. (Quars).

Kær, K, Ulkebøl S. Sønderborg K. (Kjaer, Kjär, Kjärr).

Kærbølling, Rejsby S., Skærbæk K. (Kjerbölling).

Kærgaard, J, Agerskov S, Haderslev-Skærbæk. Nørre Rangstrup K. (Kjärgaard).

Kærgaarde, nu: Kærgård, K, EmmerIev S. Højer K. (Kjärgaard).

Kærherredgaard, K, Klægsbøl S. (Karrharde).

Kærstrup, K, Hoptrup S. Haderslev K. (Kjestrup).

Københoved, K, Skrave S. Rødding K. (Kjöbenhoved, Köbenhoved).

 

Laagemade, Fyr, Broager S.  Egernsund S., Broager K.  (Laagmai).

Laasled, J, Gram - Rødding. Rødding S., Rødding K. (Laasled).

Ladegaard, K, Aastrup S. Haderslev K. (Ladegaard I).

Ladegaard, K, Adsbøl S. Gråsten K. (Laygaard).

Ladegaard, Kværs S., Lundtoft K. (Langenvorwerk).

Ladegaardskov, K, Adsbøl S. Gråsten K.  (Laygaardholz).

Ladelund, K, S, P, Postrute fra Agtrup St. Nu: Sydslesvig. (Ladelund). Frisisk: Låålönj.

(Lakolk), J, P, Kongsmark-Lakolk. Nu: Lakolk (bebyggelse), Rømø S., Skærbæk K.  (Lakolk Röm).

Laksmølle, Ensted S., Åbenrå K. (Lachsmühle).

Lambjerg, K, Hørup S. Sydals K.  (Lamberg).

Landeby, K, Nørre-Løgum S. Løgumkloster K. (Landeby).

Langager, Skodborg S., Rødding K. (Langacker).

Langesø, Havnbjerg S., Nordborg K. (Langesö).

Langesøby, K, Havnbjerg S. Nordby K. (Lauensby).

Langetved, K, Skrave S. Rødding K. (Langetwedt).

Langkær, Gammel Haderslev S., Haderslev K. (Langkjär, Langkjer).

Langsted, K. Eggebæk S. (Langstedt).

Lavensby, Havnbjerg S., Nordborg K. (Lauensby).

Lavrup, K, Døstrup S. Skærbæk K. (Laurup).

Lebøl, K, Tandslet S. Sydals K. (Lebüll).

Lendemark, se: Lændemark.

Lerskov, Agerskov S., Nørre Rangstrup K. (Leerskov).

Lerskov, Øster Løgum S., Rødekro K. (Leerschau).

Lerte, Lert, K, J, P, S. Haderslev-Skodborg. Sommersted S., Vojens K. (Leerdt).

Lilholt, Skrydstrup S., Vojens K. (Lilholdt).

Lille-Anslet, nu: Lille Anslet, Fjelstrup S., Christiansfeld K. (Klein-Anslet).

Lillebælt (Kleiner Belt).

Lille-Emmerske, K, Tønder Landsogn. Tønder K. (Klein-Emmerschede).

Lillehorn, K, Læk S. (Lütjenhorn).

Lille Jyndevad, Burkal S., Tinglev K. (Klein-Jündewatt).

Lille-Knivsig, nu: Lille Knivsig, Ravsted S., Tinglev K. (Klein-Knifzig).

Lille-Mommark, J, Sønderborg-Skovby [Als]. Lysabild S., Sydals K.  (Kl.  Mummark).

Lillemølle, Notmark S., Augustenborg K. (Kleinmühle).

Lille-Nustrup, J, Haderslev-Arnum. Nustrup S., Vojens K.  (Klein Nustrup).

Lille Tønde. (Klein Tonde).

Lille-Vi, K, P, Postrute fra Valsbøl. (Klein Wiehe).

Lindaa, K, Nørre-Haksted S. (Linnau).

Lindetskov, Lindet Skov, 1) Højrup S., Gram K. 2) Vodder S., Skærbæk K. (Linnetschau).

Lindholm, Toftlund S., Nørre Rangstrup K. (Lindholm).

Lindholm [Frisland]1), K, S, J, P, Flensborg-Nibøl, Frederiksstad-Højer. (Lindholm). Frisisk: Lonham.

1)  Jvfr. Lindholm [Slangerupb.].

Lindsnakke, Åbenrå S. & K. (Lehnsnack).

Lindved-Lyngvraa, K, Store-Vi S. (Lindewitt-Lüngerau).

Lintrup, K, S, P, Postrute fra Rødding.  Rødding K.  (Lintrup).

List, K, J, P, Vesterland-List, Dampskib fra Højer Sluse. (List). Frisisk: List.

Loddenhøj, Løjt S., Åbenrå K. (Loddenhoi).

(Lornsen-Friesenhain), J, Vesterland-Munkmarsk.

Lovrup, Døstrup S., Skærbæk K. (Laurup).

Lovtrup, K, P, Postrute fra Tinglev. Uge S., Tinglev K.  (Lautrup).

Lundbæk, Tinglev S. & K. (Lundbek).

Lunde, Lund, K, Burkal S. {Ved Tinglev / Tønder}. (Lund).

Lunden, Havnbjerg S., Nordborg K. (Lunden).

Lunden-Elsmark, K, Havnbjerg S. Nordborg K.  (Lunden-Elsmark).

Lunderup, K, Rise S. Rødekro K.  (Lunderup).

Lunding, K, Starup S. Haderslev K.  (Lunding).

Lundsbjerg, Ensted S., Åbenrå K. (Lundsberg).

Lundsbæk, Nustrup S., Vojens K. (Lundsbek).

Lundsgaarde, Højst S., Løgumkloster K. (Lundsgaarde).

Lundtoft, K, J, P, Tinglev-Sønderborg. Kliplev S., Lundtoft K.  (Lundtoft).

Lydersholm, K, Burkal S. Tinglev K.  (Lüdersholm).

Lykkepold, se: Løkkepold.

Lyksborg, K, S, J, P, Flensborg-Kappel, Dampskib fra Flensborg. (Glücksburg Flecken).

Lyksborg Slot, K, Flensborg Amt. (Glücksburg Schloss). (Glücksburg Schloß).

Lysabild, K, S, J, P, Sønderborg-Skovby [Als]. Sydals K.  (Lysabbel).

Læk, K, S, J, P, Flensborg-Nibøl. (Leck). Frisisk: Leek.

Læksgaarde, K, Karlum S. (Lexgaard). Frisisk: Leeksguurd.

Lændemark, K, Bylderup S. Nu: Lendemark, Tinglev K.  (Lendemark).

Løgum Bjerge, Nørre Løgum S., Løgumkloster K. (Lügumberg).

Løgumgaarde, K, Nørre-Løgum S. Løgumkloster K.  (Lügumgaard).

Løgumkloster, K, S, J, P, Aabenraa-Løgumkloster, Bredebro-Løgumkloster. (Lügumkloster). Frisisk: Kloorster.

Løgumkloster Holmplads, J, Aabenraa-Løgumkloster. (Lügumkloster Holmplatz).

Løjt, S. Åbenrå K.  (Loit).

Løjt Kirkeby, K, J, P, Løjt S, Aabenraa-Løgumkloster. Åbenrå K.  (Loitkirkeby).

Løjtkloster, Løjt S., Åbenrå K. (Loitkloster).

Løjt Skovby, J, Løjt S, Aabenraa-Løgumkloster. Åbenrå K.  (Schauby).

Løjtved, K, Nørre-Løgum S. Løgumkloster K.  (Loitwitt).

Løkkepold, Kliplev Sogn, Lundtoft Kommune  (Lückepolt).

Lønholm, J, Aabenraa-.Løgumkloster. Hellevad S., Rødekro K. (Lönholm).

 

Maarbæk, K, Bedsted S. Løgumkloster K. (Maarbek, Moorbek).

Maasbøl [Angel], K, J, P, Kiel-Flensborg. Sydslesvig.  (Maasbüll Angeln).

Maasbøl [Frisland], K, J, P, Nibøl-Dagebøl. Sydslesvig. (Maasbüll). Frisisk: Moosbel. {Se også: Mosbøl}.

Magstrup, nu: Maugstrup, K, S, J, Haderslev-Skodborg. Maugstrup S., Vojens K.  (Maugstrup).

Majbøl, K, J, Sønderborg-Skovby [Als]. Hørup S., Sydals K.  (Maibüll).

Mandbjerg, J, Haderslev-Skærbæk. Branderup S., Nørre Rangstrup K. (Mandberg).

Marie Kog, K, Bøking Herred. (Marienkoog). Frisisk: Mariienkuuch.

Marstrup, J, P, Haderslev-Skærbæk.  Haderslev-Arnum. Hoptrup S., Haderslev K.  (Mastrup, Marstrup).

Maugstrup, se: Magstrup.

Medelby, K, S, P, Postrute fra Valsbøl. (Medelby).

Meden, K, P, Valsbøl S, Postrute fra Valsbøl. (Meyn).

Meden-Valsbøl, J, P, Flensborg-Nibøl. (Meyn-Wallsbüll).

Medsted, Halk S., Haderslev K. (Medtstedt).

Mejlby, K, Lintrup S. Rødding K. (Meilby).

Mellem-Lerte, nu: Mellem Lert, Sommersted S., Vojens K. (Mittel-Leerdt).

Mellem-Nibøl, J, Nibøl-Dagebøl. (Mittel Niebüll).

Mellerup, K, Agerskov S. Nørre Rangstrup K.  (Mellerup).

Mellerup, K, Bjolderup S. Tinglev K. (Mellerup).

Meng, Aller S., Christiansfeld K. (Meng).

Midtskov, Gråsten-Adsbøl S., Gråsten K. (Mitschau).

Midlum, K, P, Postrute fra Vik. (Midlum). Frisisk: Madlem.

Mikkelborg, J, P, Haderslev-Skodborg. (Mecklenburgkrug).

Mintebjerg, K, Hørup S. Sydals K.  (Minteberg).

Mjang, K, Hørup S. Sydals K.  (Miang).

Mjels, K, Oksbøl S. Nordborg K.  (Meels).

Mjolden, K, S. Skærbæk K.  (Medolden).

Mjøls, K, Rise S. Rødekro K.  (Miöls).

Mojbøl, Øster Lindet S., Rødding K. (Moibüll).

Mollerup, Visby S., Bredebro K. (Mollerup).

Moltrup, K, S, J, Haderslev-Skodborg. Haderslev K.  (Moltrup).

Mommark, K, Lysabild S. Sydals K. (Mummark).

Mommark Færgegaard, J, Sønderborg-Skovby [Als]. Sydals K.  (Mummark Fähre).

Morsum, K, S, P, Postrute fra Vesterland. (Morsum). Frisisk: Muasem.

Mosbøl,nu: Mosebøl,  Højst S., Løgumkloster (Maasbüll). {Se også: Maasbøl}.

Mosehuse, J, Nibøl-Dagebøl. (Moorhäuser, Mohrhäuser). Frisisk: Moosjarn.

Munkbrarup, S. (Munkbrarup).

Munkemølle, Rønshoved, Holbøl S., Bov K. (Munkmühle).

Munkmarsk, J, P, Munkmarsk-Højer Sluse, -Vesterland, -Kejtum. (Munkmarsch). Frisisk: Munkmäärsk.

Munkvolstrup, K, Oversø S. (Munkwolstrup).

Muspyt, Hellevad S., Rødekro K. (Muspött).

Møgelmose, Hjerting S., Rødding K. (Mögelmose).

Møgeltønder, K, S, J, P, Frederiksstad-Højer. Tønder K.  (Mögeltondern). Frisisk: Grottoner.

Mølby, Spandet S., Ribe K. (Mölby).

Mølby, Oksenvad S., Vojens K. (Mölby).

Møllehus, Ubjerg S., Tønder K. (Mühlenhaus).

Mølmark, K, Broager S. Broager K.  (Moellmark, Möllmark).

Mønterhøj, Rise S., Åbenrå K. (Minterhöhe).

Mørvig, P, Adelby S, Dampskib fra Flensborg. (Mürwik).

 

Naldmadebro, Gråsten-Adsbøl S., Gråsten K.  (Nalmaibrück).

Naldtang, Varnæs S., Lundtoft K. (Nailtang).

Nebel [Amrum]1), J, Nordterp-Vitdyn. (Nebel). Frisisk: Neebel.

1) Jvfr. Nørre-Nebel.

Neder-Aastrup, J, P, Haderslev-Christiansfeld. Haderslev K. (Nieder Aastrup, Nieder-Aastrup).

Neder Geestrup, Agerskov S., Nørre Rangstrup K. (Nieder-Geestrup).

Neder-Jerstal, J, P, Haderslev-Skærbæk. Bevtoft S., Nørre Rangstrup K.  (Niederjersdal, Nieder-Jersdal).

Neder Jestrup, Tandslet S., Sydals K. (Nieder-Jestrup).

Nedre-Lerte, nu: Neder Lert, Sommersted S., Vojens K. (Nieder-Leerdt).

Neder-Tandslet, J, P, Sønderborg-Skovby [Als]. Sydals K.  (Niedertandslet).

Nejs, Broager S. & K. (Neiß).

Niblum, K, P, Postrute fra Vik. (Nieblum). Frisisk: Njiblem.

Nibøl, K, S, J, P, Tønder Amt, Nibøl-Flensborg, -Dagebøl, Frederiksstad-Højer. (Niebüll). Frisisk: Naibel.

Nolde, K, Burkal S. Tinglev K. (Nolde).

Nordborg, se: Nørborg.

Nordterp, K, J, Nordterp-Vitdyn. (Norddorf ell. Norddörfer).

Normsted, Brøns S., Skærbæk K. (Normstedt).

Notmark, K, S, J, P, Sønderborg-Nørborg. Augustenborg K. (Nottmark; Stationen: Nottmark-Hundsleben).

Notmarkskov, Notmark S., Augustenborg K. (Nottmarkholz).

Nustrup, K, S. Vojens K. (Nustrup).

Nybo, Løgumkloster S. & K. (Nybo).

Nybøl, K, Hjordkær S. Rødekro K. (Nübel).

Nybøl, K, S, J, P, Vester-Sottrup-Skelde. Sundeved K. (Nübel).

Nybølgaard, Gram S. & K. (Nübbelgaard).

Nybøl Nor, Broager og Sundeved kommuner (Nübelnoor).

Ny Frederikskog, Højer S. & K. (Neuer Friedrichenkoog).

Nygaard, K, Kegnæs S. Sydals K. [Skovfogedbolig/Forsthaus].  (Neuhof).

Ny-Galmsbøl, S, P, Postrute fra Nibøl. (Neugalmsbüll). Frisisk: Naigalmsbel.

Nyhus, K, Bov S. {Sydslesvig} (Niehuus).

Nykirke, K, S, P, Postrute fra Tønder. (Neukirchen). Frisisk: Naischöspel.

Nykro, Egvad S., Rødekro K. (Neukrug).

Nymølle, 1) Emmerlev S., Højer K. 2) Rise S., Rødekro K. 3) Åbenrå S. & K.  (Neumühle).

Ny Pøl, Lysabild S., Sydals K. (Nypöhl).

Ny Skovbøl, Felsted S., Lundtoft K. (Neu-Schobüll).

Ny Stavnsbøl, Augustenborg S. & K. (Neustaunsbüll).

Nørballe, J, Aabenraa-Graasten. Felsted S., Lundtoft K. (Nordballig).

Nørborg, K, S, J, P, Sønderborg-Nørborg. Nu: Nordborg. (Norburg).

Nørby, J, Genner, Løjt S, Aabenraa-Løgumkloster. Åbenrå K.  (Norby).

Nørbygaard, J, Haders!ev-Skærbæk. (Nörbygaard).

Nørre-Gravlund, J, Toftlund S, Nørre Rangstrup K.  Haderslev-Skærbæk. (Graulund).

Nørre-Haksted, K, S. (Nordhackstedt).

Nørre-Hjarup, K, Øster-Løgum S. Rødekro K.  (Norderjarup).

Nørre-Hostrup, K, J, Egvad S., Rødekro K.  Aabenraa-Løgumkloster. (Norderhostrup).

Nørre-Løgum, K, S. Løgumkloster K.  (Norderlügum).

Nørremølle, Højer S. & K. (Nordermühle).

Nørre-Sejerslev, K, Emmerlev S. Højer K.  (Norder-Seiersleff). Der Nordschleswiger 26.06.2001: (Norderseiersleff).

Nørreskov (Norderholz) {mange forekomster}.

Nørre-Smedeby, K, J, P, Bov S., Bov K.  Flensborg-Tørsbøl. (Norderschmedeby).

Nørre-Vilstrup, K, J, P, Vilstrup S., Haderslev K.  Haderslev-Aarøsund. (Norderwilstrup).

Nørre Vollum, Brede S., Bredebro K. (Norderwollum).

Nørre-Ønlev, K, Rise S. Rødekro K.  (Norderenleben).

 

Oksbøl [Als] 1), K, S, J, Nordborg K.  Sønderborg-Nørborg. (Oxbüll).

1) Jvfr. Oksbøl [Vestjylland].

Oksbøl, K, Munkbrarup S. (Oxbüll).

Oksenvad, K, S. Vojens K.  (Oxenwatt).

Oksevejen, historisk vej. (Der Ochsenweg).

Oldemorstoft, Padborg, Bov S. & K. (Waldemarstoft).

Oldsum, P, Postrute fra Vik. (Oldsum). Frisisk: Olersem.

Oldsum-Klintum, K, Skt. Laurentius S, Før. (Oldsum-Klintum).

Olling (Olling).

Olufskær, J, Sønder Starup S., Haderslev K.  Haderslev-Aarøsund. (Olufskjer).

Ondaften, J, Flensborg-Nibøl. (Unaften).

Ophusum, K, J, P, Frederiksstad-Højer. (Uphusum). Frisisk: Äphüsem.

Ormstoft, Ulkebøl S., Sønderborg K. (Ormstoft).

Osbæk, Ketting S., Augustenborg K. (Osbek).

Ottersbøl, K, Mjolden S. Skærbæk K.  (Ottesbüll, Ottersbüll).

Over-Aastrup, J, Over Åstrup, Åstrup S., Haderslev K.  Haderslev-Christiansfeld. (Ober-Aastrup).

Overby, K, Døstrup S. Skærbæk K.  (Overby).

Overby, Rinkenæs S., Gråsten K. (Oberdorf).

Over Geestrup, Agerskov S., Nørre Rangstrup K. (Ober-Geestrup).

Over Jels, Jels S., Rødding K. (Oberjels).

Over-Jerstal, K, J, P, Vedsted S., Vojens K.  Haderslev-Skærbæk, Flensborg-Vamdrup. (Oberjersdal, Ober-Jersdal).

Over Kestrup, Hoptrup S., Haderslev K. (Ober-Kjestrup).

Oversø, S, Flensborg Amt. (Oeversee).

 

Paddeborg, nu: Padborg, J, P, Bov S., Bov K.  Flensborg-Vamdrup, Paddeborg -Tørsbøl. (Pattburg).

Pamhule, Hoptrup S., Haderslev K. (Pamhul).

Pebersmark, Burkal S., Tinglev K. (Peppersmark). Der Nordschleswiger 10.07.2001.

Perbøl, K, Bjolderup S. Tinglev K.  (Perbüll).

Perbøl, Kliplev S., Lundtoft K. (Perebüll).

Pomose, Asserballe S., Augustenborg K. (Pomoos).

Porsbøl, mellem Uge og Bolderslev, Tinglev K. (Porsbüll).

Pøl, K, Nørborg S. Nordborg S., Nordborg K.  (Pöhl).

 

Raade, J, P, Haderslev-Aarøsund. (Raad).

Raahede, Hviding S., Ribe K. (Raahede).

Rabsted, K, S, P, nu: Ravsted S., Tinglev K.  Postrute fra Bolderslev. (Rapstedt).

Ragebøl, K, J, P, Dybbøl S., Sønderborg K. Tinglev-Sønderborg. (Rackebüll).

Randerup, K, S. Bredebro K. (Randrup).

Rangstrup, K, J, P, Nørre Rangstrup K.  Haderslev-Skærbæk. (Rangstrup).

Rantum, K, J, Vesterland-Hørnum. (Rantum). Frisisk: Raantem.

Rantum Fuglekøje, J, Vesterland-Hørnum. (Rantum Vogelkoje).

Raved, K, Bjolderup S. Tinglev K.  (Ravit).

Ravning, Lintrup S., Rødding K. (Rauning).

Ravsted, se: Rabsted.

Rebbøl, Bjolderup S., Tinglev K. (Reppel).

Rejsby, K, S, J, P, Skærbæk K.  Tønder-Bramming. (Reisby).

Rejsby, nu: Rejsby-Ballum, Ballum S., Bredebro K. (Reisby).

Renbæk, Vodder S., Skærbæk K. (Reinbek).

Rendbjerg, Egernsund S., Broager K. (Rennberg).

Rends, nu: Rens, K, Burkal S. Tinglev K. (Renz).

Revslund, Branderup S., Nørre Rangstrup K. (Refslund).

Revsø, K, Sommersted S. Vojens K.  (Refsö).

Revsø Mark, Sommersted S., Vojens K. (Refsöfeld).

Ringsbjerg, K, J, P, Flensborg-Kappel. (Ringsberg).

Ringtved, Maugstrup S., Vojens K. (Ringtwedt).

Rinkenæs, K, S, J, P, Gråsten K.  Tønder-Sønderborg. (Rinkenis).

Risbrig, K, Nørre-Haksted S. (Riesbriek).

Rise, K, S, J, Rødekro K. og Åbenrå K.  Røde-Kro-Aabenraa. (Ries).

Rise-Hjarup, K, Rise S. Rødekro K. og Åbenrå K.  (Riesjarup).

Risum, K, S. (Risum). Frisisk: Risem.

Roager, K, S, J, P, Ribe K., Ribe Amt.  Haderslev-Skærbæk. (Roagger).

Rodenæs, K, S. (Rodenäs). Frisisk: Runees.

Roest, nu: Roost,  K, Arrild S. Nørre Rangstrup K.  (Roost).

Rojbøl, Øster Lindet S., Rødding K. (Roybüll).

Rosenkrans, Aventoft S., Sydslesvig (Rosenkranz), syd for Rudbøl grænseovergang.

Rovstrup,tidl. Rogstrup,  Moltrup S., Haderslev K. (Raugstrup).

Rudebøl, nu: Rudbøl,  K, Højer S. Højer K. (Ruttebüll). Frisisk: Rübel.

Rudebøl Kog, nu: Rudbøl Kog, K, Højer og Avntoft S. hhv. Højer K. og Sydslevig.  (Ruttebüllerkoog). Frisisk: Rübel Kuuch.

Rugbjerg*), K, J, P, Aabenraa-Løgumkloster. (Rauberg). (Se nedenfor).

*) I eksemplaret på Stednavneudvalgets bibliotek er med håndskrift tilføjet:  Rovbjærg, som var en tidligere navneform.

Rubjerg, Øster Løgum S., Rødekro K.

Rubjerg, Arrild S., Nørre Rangstrup K.

Rurup, K, Branderup S. Nørre Rangstrup K.  (Rurup).

Ryde [Angel] 1), J, P, Flensborg-Kappel. (Rüde).

1) Jvfr. Ryde [Laaland].

Rylskov, S, Flensborg Amt.  (Rüllschau).

Rødding, K, S, J, P, Rødding K.  Gram-Rødding. (Rödding).

Rødding Mark, Rødding Østermark, Rødding S. & K. (Röddingfeld).

Rødebæk, Tinglev S. & K. (Rothenbek).

Rødehus, J, Flensborg-Kappel. (Rothenhaus).

Røde-Klif, Fyr, Sild. (Rothe Kliff). Frisisk: Ruar Klef.

Røde-Kro, nu: Rødekro, J, P, Rise S., Rødekro K.  Flensborg-Vamdrup, Røde-Kro-Aabenraa. (Rothenkrug).

Røllum, K, Ensted S. Åbenrå K.  (Röllum).

Rømet, Toftlund S., Nørre Rangstrup K. (Römet).

Rømø, S. Skærbæk K.  (Röm). Frisisk: Rem.

Rønhave, Ulkebøl S., Sønderborg K.  (Rönhof).

Rønshoved, Holbøl S, Bov K.,  Dampskib fra Flensborg. (Randershof, -höft).

Rørkær, K, J, P, Hostrup S, Tønder K. Tønder-Tinglev. (Rohrkarr).

 

Saksborg, Burkal S., Tinglev K. (Saxburg).

Sandager, Rinkenæs S, Gråsten K.  Dampskib fra Flensborg. (Sandacker).

Sandbjerg, K, Sottrup S, Sundeved K.,  Dampskib fra Sønderborg. (Sandberg).

Sandet, K, Enge S. (Sande). Frisisk: de Sönj.

Skt. Johannes S, Før. (St. Johannis).

Skt. Klemens S, Amrum. (St. Clemens).

Skt. Laurentius S, Før. (St. Laurentii).

Skt. Nikolaj S, Før. (St. Nikolai).

Sarup, K, J, Lysabild S., Sydals K.  Sønderborg-Skovby [Als]. (Sarup).

(Sateldyn), J, Nordterp-Vitdyn. (Satteldüne). Frisisk: Saateldün.

Schackenborg, Møgeltønder S., Tønder K. (Schackenburg).

Sebelev, nu: Sebbelev, K, Ketting S. Augustenborg K.  (Sebbelau, Sebbeleff).

Seggelund, K, Tyrstrup S. Christiansfeld K. (Seggelund).

Selskær, Jegerup S., Vojens K. (Selskjär).

Sild. (Sylt). Frisisk: Söl'.

Sillerup, K, Store-Vi S. (Sillerup).

Sillerup, K, J, Fjelstrup S., Haderslev K.  Haderslev-Christiansfeld. (Sillerup).

Sillerupgaard, J, Haderslev-Christiansfeld. (Sillerupgaard).

Siltoft, Højer S. & K. (Sieltoft).

Simmersted 1), K, J, P, Maugstrup S., Vojens K.  Haderslev-Skodborg. (Simmerstedt).

1) Jvfr. Simested paa Hobro-Aalestrup-Banen.

Sindet, Agerskov S., Nørre Rangstrup K. (Sindet).

Sivkro, J, Aabenraa-Løgumkloster. (Sieverkrug).

Sjellerup, Egen S., Nordborg K. (Schellerup, Sjellerup).

Skads, ejerlav, sogn og herred, Esbjerg K., Ribe amt (Schads).

Skaftekær, nu: Skaftkær, Rødding S. & K. (Skaftkjär).

Skardebøl, K, Enge S. (Schardebüll). Frisisk: Schårdebel.

Skarrev, Skærrev, Løjt S., Åbenrå K. (Scherriff).

Skast, K, S, P, Sdr. Skast S., Bredebro K.  Postrute fra Højer. (Schads).

Skavlund*), K, J, P, Flensborg-Nibøl. (Schafflund).

*) nu:  Skovlund.

Skedebjerg, Åbenrå S. & K. (Schedeberg).

Skelbæk, J, Aabenraa-Graasten. (Schelbek).

Skelbæk, Tinglev S., Tinglev K. (Skelbek, Skjelbek).

Skelbæk, vandareal, Sønderjyllands Amt.

Skelde, K, J, P, Broager S., Broager K.  V.-Sotttup-Skelde. (Schelde).

Skibelund, K, Nustrup S. Vojens K.  (Skibelund).

Skidenkind, Lystønde, Flensborg Fjord.

Skjoldager, Gram S. & K. (Schioldagger).

Skodborg, K, S, J, P, Rødding K.  Haderslev-Skodborg. (Schottburg).

Skodborg Skov, J, Skodborg S., Rødding K.  Haderslev-Skodborg. (Schottburgholz).

Skodsbøl [Sundeved]2), K, J, P, Broager S, Broager K.  V.-Sottrup-Skelde. (Schottsbüll).

2) Jvfr. Skodsbøl [Vestjylland].

Skovby, K, Vedsted S. Vojens K.  (Skovby).

Skovby [Als] 3), K, J, P, Lysabild S, Sydals K.,  Sønderborg-Skovby [Als]. (Schauby-Alsen, Schauby).

3) Jvfr. Skovby [Østjylland].

Skovbyballe, Lysabild S., Sydals K. (Schaubyballe).

Skovbøl, K, Store-Vi S. (Schobüll).

Skovbølgaard, K, J, Felsted S., Lundtoft K.  Aabenraa-Graasten. (Schobüllgaard).

Skovbølling, Bjerning S., Christiansfeld K. (Skovbölling).

Skovgård, Hammelev S., Vojens K. (Schaugaard).

Skovgaard, Aabenraa Amt. (Skovgaard).

Skovhuse, K, Aller S. Christiansfeld K.  (Skovhuus).

Skovlund, Toftlund S., Nørre Rangstrup K. (Skovlund).

Skrave, S.  Rødding K.  (Skrave).

Skrydstrup, K, S, J, P, Vojens K.  Haderslev-Arnum. (Skrydstrup).

Skudstrup, Skodborg S., Rødding K. (Skudstrup).

Skærbæk, K, S, J, P, Skærbæk K.  Haderslev-Skærbæk, Tønder-Bramming. (Scherrebek).

Slukefter, J, Haderslev-Skærbæk. (Wittstedt (Slukefter)).

Slyngsten, J, Felsted S., Lundtoft K.  Aabenraa-Graasten. (Slyngsteen).

Smedager, K, Bjolderup S. Tinglev K. (Schmedagger).

Smedeby, Bov S. & K. (Schmedeby).

Smøl, K, Broager S. Broager K. (Schmöl).

Snogbæk, K, Sottrup S. Sundeved K.  (Schnabek).

Snurom, Kværs S., Gråsten K. (Snurrom).

Sode, K, J, Halk S, Haderslev K.,  Haderslev-Aarøsund. (Soed).

Sofiedal, K, Tinglev S. Tinglev K.  (Sophienthal).

Soholm, K, Enge S. (Soholm). Frisisk: Såhulm.

Solderup, K, Hostrup S. Tønder K.  (Soldrup, Solderup).

Sollerup, K, Jørel S. (Sollerup).

Sommerlyst, Rødding S. & K. (Sommerlust).

Sommersted, K, S, J, P, Vojens K.  Haderslev-Skodborg, Flensborg-Vamdrup. (Sommerstedt).

Sommersted Bystation, J, Vojens K.  Haderslev-Skodborg. (Sommerstedt Dorf).

Sommersted Privatbanegaard, J, Vojens K.  Haderslev-Skodborg. (Sommerstedt Kleinbahnhof).

Sommersted Vest-Station, J, Haderslev - Skodborg. (Sommerstedt West).

Sommersted Øst-Station, J, Haderslev-Skodborg. (Sornmerstedt Ost).

Sosti, Bov S, Dampskib fra Sønderborg. (Waschersleben).

Nu tysk: Wassersleben.

Sottrup, K, S.  Sundeved K.  (Satrup).

Sottrup, K, Bylderup S. Tinglev K.  (Sotterup).

Sottrupskov, Sottrup S, Sundeved K.  Dampskib fra Flensborg. (Satrupholz).

Spandet, K, S, J, P, Ribe K., Ribe Amt. Haderslev-Skærbæk. (Spandet).

Spang, J, Ulkebøl S, Sønderborg K.  Sønderborg-Nørborg. (Spang-Ulkebüll).

Sprakebøl, K, J, Flensborg-Nibøl. (Sprakebüll).

Spramshuse, Løjt S., Åbenrå K. (Spramshuus).

Stade, K, Burkal S. Tinglev K.  (Stade).

Stadum, K, Læk S. Sydslesvig. (Stadum). Frisisk: Ståårem.

Starup, S. Haderslev K.  (Starup).

Stavgaard, nu: Stovgård, K, Dybbøl S. Sønderborg K.  (Staugaard).

Stedesand, K, S, J, P, Frederiksstad-Højer. (Stedesand). Frisisk: Stääsönj.

Stenodde, Havn, Amrum, Dampskib fra Vik. (Steenodde). Frisisk: Stianood.

Stentoft, Løjt S., Åbenrå K. (Stentoft).

Stemmild, K, Burkal S. Tinglev K. (Stemmilt).

Stenderup [Sundeved]1), K, J, P, Nybøl S., Sundeved K. Vester-Sottrup-Skelde. (Stenderup).

1) Jvfr. Stenderup [Juelsmindeb.]

Stenderup [Toftlund]1), K, J, Toftlund S, Nørre Rangstrup K., Haderslev-Skærbæk. (Stenderup).

1) Jvfr. Stenderup [Juelsmindeb.]

Stenderup, Øster Lindet S., Rødding K. (Stenderup).

Stenderup, Grarup S., Haderslev K. (Stenderup [bei Grarup]).

Stenderup Nørremark, Haderslev (Stenderup Norderfeld). [Histor. Ortschaftsverzeichnis].

Stepping, K, S, P, Christiansfeld K. Postrute fra Sommersted. (Stepping).

Stevelt, Øsby S., Haderslev K. (Stevelt).

Stevning, K, J, Svenstrup [Als] S, Nordborg K.  Sønderborg-Nørborg. (Stevning).

Stevningnor, Svenstrup [Als] S, Nordborg K.  Dampskib fra Sønderborg. (Stevningnor).

Stobbum, nu: Stubbom, K, Aller S. Christiansfeld K. (Stubbum).

Stokkebro, K, Møgeltønder S. Tønder K. (Stokkebro).

Stolbro, K, Egen S. Nordborg K. (Stolbro).

Stolbro Næs, Egen S., Nordborg K. (Stolbrones).

Stollig, K, J, Løjt S., Åbenrå K.  Aabenraa-Løgumkloster. (Stollig).

Stoltelund, K, Tinglev S. Tinglev K. (Stoltelund).

Store-Anslet, nu: Store Anslet, Fjelstrup S., Christiansfeld K. (Groß-Anslet).

Store-Barsbøl, nu: Store Barsbøl, Jels S., Rødding K. (Groß-Barsbüll).

Store-Emmerske, K, Tønder Landsogn. Tønder K. (Grosz-Emmerschede). (Groß-Emmerschede).

Store-Flie, J, Vesterland-Hørnum. (Gr.-Vlie).

Store-Jyndevad, P, Burkal S., Tinglev K.  Postrute fra Tinglev. (Gr. Jündewatt, Groß-Jündewatt).

Store-Knivsig, nu: Store Knivsig, Ravsted S., Tinglev K. (Groß-Knifzig).

Store-Nustrup, J, P, Nustrup S., Vojens K.  Haderlev-Arnum. (Gross-Nustrup). (Groß-Nustrup).

Store Okseø, ud for Sønderhav, Holbøl S., Bov K. (Große Ochseninsel).

Store-Tarup, J, P, Flensborg-Runtoft. (Gross-Tarup). (Groß-Tarup).

Store Tønde, Hostrup S., Tønder K. (Groß-Tonde).

Store-Vi, K, S, P, Postrute fra Valsbøl. (Grossenwiehe). (Großenwiehe).

Stovgård, se: Stavgaard.

Strandelhjørn, K, J, P, Bevtoft S., Nørre Rangstrup K.  Haderslev-Skærbæk. (Strandelhjörn).

Stranderød, Rinkenæs S., Gråsten K. (Stranderott).

Strågård, Løjt S., Åbenrå K. (Straagaard).

Stubbom, se: Stobbum.

Stubbæk, K, J, Ensted S., Åbenrå K.  Aabenraa-Graasten. (Stübbek).

Stursbøl, Oksenvad S., Vojens K. (Stursbüll).

Styding, K, J, Hammelev S., Vojens K. Vojens-Haderslev. (Stüding).

Styrteværk Kog, K, Stedesand S. (Störtewerkerkoog). Frisisk: Störtewärkskuuch.

Styrtom, J, Ensted S, Åbenrå K.  Aabenraa-Graasten. (Störtum, Stürtom).

Sundeved, halvø og kommune (Sundewitt).

Sundsmark, K, J, P, Ulkebøl S., Sønderborg K.  Sønderborg-Skovby [Als], Sønderborg-Nørborg. (Sundsmark).

Surløkke, Dybbøl S., Sønderborg K. (Surlücke).

Svejlund, Hellevad S., Rødekro K. (Schweilund).

Svejrup, K, Felsted S. Lundtoft K. (Schweirup).

Svensmølle (Schwensmühle).

Svenstrup [Als]1), K, S, J, P, Nordborg K.  Sønderborg-Nørborg. (Schwenstrup).

1) Jvfr. Svenstrup [Himmerland] og Svenstrup [Sjælland].

Sverdrup, Øsby S, Haderslev K.  Dampskib fra Haderslev. (Sverdrup).

Svinborg, Højst S., Løgumkloster K. (Schwinborg).

Svinhøj, Arrild S., Nørre Rangstrup K. (Schweinehöhe).

Sydals (Südalsen).

Syderende, K, Skt. Laurentius S, Før. (Süderende). Frisisk: Söleraanj.

Sydfeld, K, Møgeltønder S. Nu: Ved Åen [Tønder-Ved-Åen] (Südfeld).

Sydterp, J, Vitdyn-Nordterp. (Süddorf). Frisisk: Sössaarep.

Sæd, K, Ubjerg S. Tønder K. (Seth). Frisisk: Seet.

Søderup, K, Hjordkær S. Rødekro K. (Söderup).

Søgaard, K, Kliplev S. Lundtoft K. (Seegaard).

Søgaard, gårdnavn, Løgumkloster S. & K. (Sögaard).

Søllingvrå, Bylderup S., Tinglev K. (Söllingwraa).

Sølsted, K, Abild S. Tønder K. (Söllstedt).

Sønderballe, K, Hoptrup S. Haderslev K. (Süder-Ballig).

Sønderborg, K, S, J, P, Sønderborg-Tønder, -Skovby [Als], -Nørborg. (Sonderburg).

Sønder-Bramdrup 2), K, J, P, Moltrup S, Haderslev K.  Haderslev-Skodborg. (Bramdrup).

2)  Jvfr. Nørre-Bramdrup [Kolding-Egtved].

Sønderby, P, Kegnæs S, Sydals K. Postrute fra Skovby [Als]. (Sönderby).

Sønderby, K, Møgeltønder S. Tønder K. (Sönderby).

Sønderby-Østerby, K, Kegnæs S. Sydals K. (Sönderby-Osterby).

Sønder-Gravlund, J, Bedsted S, Løgumkloster K.  Aabenraa-Løgumkloster. (Graulund).

Sønderhav, P, Holbøl S, Dampskib fra Flensborg. (Süderhaff).

Sønderholm, Sønder Hygum S., Rødding K. (Süderholm).

Sønder-Hostrup, K, J, Ensted S., Åbenrå K.  Aabenraa-Graasten. (Süder-Hostrup, Süderhostrup).

Sønder-Hygum, K, S, P, Rødding K.  Postrute fra Rødding. (Hügum).

Sønderjyllands Amt (Kreis Nordschleswig).

Sønder-Løgum, K, S, J, P, Frederiksstad-Højer. (Süderlügum). Frisisk: Läigem, Leegem.

Sønder-Nibøl, J, Nibøl-Dagebøl. (Süd Niebüll).

Søndernæs, Brøns S., Skærbæk K. (Söndernis).

Sønder-Otting, K, Gl. Haderslev S. Haderslev K.  (Süder-Otting).

Sønder-Sejerslev, K, P, Emmerlev S., Højer K.  Postrute fra Højer. (Süder-Seiersleff).

Sønder Tvismark, Rømø S., Skærbæk K. (Süder-Twismark).

Sønderup, K, Adelby S. (Sünderup).

Sønder-Vilstrup, K, J, P, Vilstrup S., Haderslev K.  Haderslev-Aarøsund. (Süderwilstrup, Süder-Wilstrup).

Sønder Vollum, Brede S., Bredebro K. (Süder-Wollum).

Sønder-Ønlev, K, Hjordkær S. Rødekro K.  (Süderenleben).

Søst, K, Rise S. Rødekro K. samt Åbenrå K. (Sös, Soes).

Søvang, K, Læk S. (Seewang).

Søvang, K, Højst S. Løgumkloster K.  (Seewang).

 

Taagholm, Tågholm, Hjordkær S., Rødekro K. (Tagholm).

Tabdrup, senere: Taagerup, nu: Tågerup, Stepping S., Christiansfeld K. (Tapdrup, Tobdrup). Vest for Stepping. Preußische Landesaufnahme 25 fra 1880 har: Tapdrup. Historisches Ortschaftsverzeichnis har: Tobdrup.

Tagholm, Rømø S., Skærbæk K. (Tagholm).

Taksensand, Fyr, Als. Notmark S., Augustenborg K.  (Taksens Sand).

Tandselle, Tandslet S., Sydals K. (Tandselle).

Tandslet, K, S, J, P, Sydals K.  Sønderborg-Skovby [Als]. (Tandslet).

Tandsryd, nu: Tandsryde, Tandslet S., Sydals K. (Tandsrye).

Tarp, K, P, J, Flensborg-Kiel. (Tarp).

Tarup, K, Adelby S. (Tarup).

Terkelsbøl, K, J, P, Tinglev S., Tinglev K.  Tønder-Tinglev. (Terkelsbüll).

Terp, Øster Lindet S., Rødding K. (Terp).

Tevring, Døstrup S., Skærbæk K. (Teuring).

Timmersig, K, Hanved S. (Timmersiek).

Tinglev, K, S, J, P, Tinglev K.  Tønder-Sønderborg, Flensborg-Vamdrup. (Tingleff).

Tinglev S., Lundtoft K.

Tingvad, Nustrup S., Vojens K. (Tingwatt).

Tinningsted, K, Karlum S. (Tinningstedt). Frisisk: Taningstää.

Tinnum, K, P, Postrute fra Vesterland. (Tinnum). Frisisk: Tinem.

Tiset, K, J, P, Gram S., Gram K.  Haderslev-Arnum. (Thiset).

Tislund, nu: Tirslund, K, S. Nørre Rangstrup K. (Tieslund).

Todsbøl, K, Bjolderup S. Tinglev K.  (Todsbüll).

Toft, 1) Gråsten-Adsbøl S., Gråsten K. 2) Rinkenæs S., Gråsten K. 3) Tønder S. & K. (Toft).

Toftlund, K, S, J, P, Nørre Rangstrup K.  Haderslev-Skærbæk. (Toftlund).

Toftlund Kirke, J, Nørre Rangstrup K.  Haderslev-Skærbæk. (Toftlund Kirche).

Toftum, Rømø S., Skærbæk K. (Toftum).

Toghale, Møgeltønder S., Tønder K. (Toghale).

Torning, K, Tyrstrup S. Christiansfeld K.  (Taarning, Torning).

(Torning), se også: Tørning.

Tornskov, Nørre Løgum S., Løgumkloster K. (Tornschau).

Tornum, K, Lintrup S. Rødding K. (Tornum).

Torp, Ensted S., Åbenrå K. (Torp).

Torp, nu: Torup, Svenstrup S., Nordborg K. (Tarup).

Tostrup, K, J, Flensborg-Runtoft. (Tostrup).

Tovskov, J,  Haderslev-Skodborg. (Mölby (Tauschaumühle)).

Traasbøl, K, Felsted S. Lundtoft K.  (Trasbüll).

Traner Odde, nu: Tranerodde, Fyr, A1s. Svenstrup S., Nordborg K.  (Tranerort).

Trappen, Rinkenæs S., Gråsten K. (Treppe).

Travsted, Abild S., Tønder K. (Traustedt).

Trøjborg, Visby S., Bredebro K. (Troiburg).

Tumbøl, K, J, P, Felsted S. Lundtoft K.   Aabenraa-Graasten. (Tombüll).

Tved, K, Tønder Landsogn. Tønder K.  (Twedt).

Tved, K, Adelby S. (Twedt).

Tvedskov, K, Adelby S. (Twedterholz).

Tvismark, Rømø S., Skærbæk K. (Twismark).

Tygskov, nu: Tyvse, K, Abild S. Tønder K. (Tüchschau).

Tyrstrup, K, S. Christiansfeld K.  (Tyrstrup).

Tyvse, se: Tygskov.

Tøftum, K, Skt. Laurentius S, Før. (Toftum). Frisisk: Taftem.

Tønder,.  S, J, P, Tønder K. Tønder-Bramming, Tønder-Sønderborg, Frederiksstad-Højer. (Tondern). Frisisk: Toner.

Tønder Landsogn, S. Tønder K.

Tønder Nord-Station, J, P, Tønder K. Tønder-Tinglev. (Tondern Nord).

Tønder Slots- og Frigrund (Schloß und Freigrund Tondern). [Historisches Ortschaftsverzeichnis].

Tørning, Hammelev S, Vojens K. (Torning).

Tørsbøl, K, J, P, Kværs S., Gråsten K. Tinglev-Sønderborg, Flensborg-Tørsbøl. (Törsbüll).

 

Ubjerg, K, S. Tønder K.  (Uberg).

Ustrup, K, J, Vedsted S, Vojens K. Haderslev-Skærbæk. (Ustrup).

Uge, K, S, P, Tinglev K.  Postrute Tinglev-Uge. (Uk).

Uldal, J, Skrydstrup S., Vojens K.  Haderslev-Arnum. (Uldal).

Ulkebøl, K, S. Sønderborg K. (Ulkebüll).

Ulkebølskov, Ulkebøl S., Sønderborg K. (Ulkebüllholz).

Ullemølle, J, Skærbæk S., Skærbæk K.  Haderslev-Skærbæk. (Ullemühle).

Ullerup, K, S, P. Sundeved K.  (Ulderup).

Ullerup, Skærbæk S. & K. (Ullerup).

Ulriksbjerg, J, Haderslev-Skodborg. (Ulrichsberg).

Ulstrup, K, Munkbrarup S. (Ulstrup).

Ulstrup, Nørre Løgum S., Løgumkloster K. (Ulstrup).

Ultang, Halk S., Haderslev K. (Ultang).

Undelev, Holbøl S., Bov K. (Undeleff).

Urnehoved, gårdnavn, Uge S., Tinglev K. (Urnehöved).

Ustrup, Vedsted S., Vojens K. (Ustrup).

 

Vadgaard, K, Risum S. (Waygaard). Frisisk: Waiguurd.

Valsbøl, K, S, J, P, Stationen: Meden-Valsbøl, (Meyn-Wallsbüll), Flensborg-Nibøl.

Vanderup, S. (Wanderup).

Vandling, K, J, P, Starup S., Haderslev K.  Haderslev-Aarøsund. (Wandling).

Varnæs, K, S, J, P, Lundtoft K.  Aabenraa-Graasten. (Warnitz).

Vasbykro (Wattschaukrug).

Vedbøl, K, Vedsted S. Vojens K. (Weibüll).

Vedding, K, Hanved S. (Weding).

Ved Gaden, Højer S. & K. (Gath).

Vedsted, S. Vojens K. (Wittstedt, Stationen: Wittstedt (Slukefter)).

Ved Åen, Møgeltønder S., Tønder K. (An der Aue). Se også: Sydfeld (Südfeld).

Vejbæk, K, Bov S. Bov K. (Weibek).

Vellerup, Agerskov S., Nørre Rangstrup K. (Wellerup).

Vemmingbund, Broager S. Broager K. (Wenningbund).

Vennemose, K, Abild S. Tønder K.  (Wennemos, Wennemoos).

Venningsted, J, P, Kejtum S, Sild, Vesterland-List. (Wenningstedt). Frisisk: Woningstair.

Vertemine, Ketting S., Augustenborg K. (Werthemine). Syd for Asserballe.

Vesby, K, Medelby S. (Weesby).

Vese, K, J, Flensborg-Kappel. (Wees).

Vester Aabølling, Brøns S., Skærbæk K. (Wester-Obeling).

Vesterbæk, Roager S., Ribe K. (Westerbek).

Vestered, K, Ladelund S. (Westre).

Vesterende, nu: Vesterende Ballum, Ballum S., Bredebro K. (Westerende).

Vestergaard, Arrild S., Nørre Rangstrup K. (Westergaard).

Vester Gammelby, Emmerlev S., Højer K. (Wester-Gammelby).

Vester-Gasse, K, Skærbæk S. Skærbæk K.  (Wester-Gasse).

Vester-Højst, K, Højst S. Løgumkloster K.  (Wester-Hoist).

Vesterland, K, S, J, P, Sild, Postrute fra Munkmarsk m. m., Bane til Hørnum og List. (Westerland). Frisisk: Wäästerlön'.

Vester-Lindet, K, J, P, Gram S., Gram K.  Haderslev-Arnum. (Westerlinnet).

Vestermark (Westerfeld) {mange forekomster}.

Vesterris, J, Åstrup S., Haderslev K. Haderslev-Christiansfeld. (Westerriis).

Vester-Snattebøl, K, Stedesand S. (Wester-Schnatebüll). Frisisk: Weester Snootebel.

Vester Snogbæk, Sottrup S., Sundeved K. (Wester-Schnabek).

Vester-Sottrup, J, P, Sottrup S., Sundeved K.  Sønderborg-Tørsbøl, Sidebane til Skelde. (Wester-Satrup).

Vester-Terp, K, Nørre-Løgum S. Løgumkloster K. (Westerterp).

Vibøge, Lysabild S. Sydals K. (Wiby).

Vibøge-Fjelby, K, Lysabild S. Sydals K. (Wiby-Fjelby).

Vik, K, P, Skt.  Nikolaj S, Før, Dampskib fra Dagebøl. (Wyk). Frisisk: a Wik.

Vildfang, J, Vonsbæk S, Haderslev K.  Haderslev-Christiansfeld. (Wildfang).

Vilsbæk, K, Holbøl S. Bov K. (Wilsbek).

Vilstrup, S. Haderslev K.  (Wilstrup).

Vimmersbøl, K, Sønder-Løgum S. (Wimmersbüll).

Vimtrup, Lintrup S., Rødding K. (Wimtrup).

Vinum, K, Døstrup S. Skærbæk K. (Winum).

Vippel, Tinglev S. & K. (Wippel).

Visbjerg, Nørre Løgum S., Løgumkloster K. (Wiesberg).

Visby, K, S, J, P, Bredebro K. Tønder-Bramming. (Wiesby).

(Vitdyn), J, P, Amrum, Dampskib fra Vik. (Wittdün). Frisisk: Witjdün.

Vitsum, K, Skt. Johannes S, Før. (Witsum). Frisisk: Wiisem.

Vodder, K, S. Skærbæk K. (Wodder).

Vojens, K, J, P, Flensborg-Vamdrup, Vojens-Haderslev, Haderslev-Arnum. (Woyens).

Vojensgaard, Vojens S. & K. (Woyenshof).

Vollerup, K, P, Bjolderup S, Tinglev K. Postrute fra Bolderslev. (Wollerup).

Vollerup, K, J, Ulkebøl S, Sønderborg K. Sønderborg-Skovby [Als]. (Wollerup).

Vollerup under Augustenborg {ejerlav}, Augustenborg K.

Vollum, J, Brede og Døstrup S, Tønder-Bramming. (Wollum, Norder Wollum).

Vollum, K, Brede S. Bredebro K. (Wollum).

Volsballe, Rinkenæs S., Gråsten K. (Wolfsballig).

Vongshøj, Nørre Løgum S., Løgumkloster K. (Wongshoi).

Vonsbæk, K, S, J, P, Haderslev K.  Haderslev-Christiansfeld. (Wonsbek).

Vriksum, K, P, Postrute fra Vik. (Wrixum). Frisisk: Wraksem.

Vraa, Bevtoft S., Nørre Rangstrup K. (Wraa).

Vrågård, 1) Emmerlev S., Højer K. 2) Burkal S., Tinglev K. (Wraagaard).

 

Yttersum, K, Skt. Laurentius S, Før. (Utersum). Frisisk: Ödersem.

 

Øbening, K, Egvad S. Rødekro K. (Öbening).

Øbjerg, Arrild S., Nørre Rangstrup K. (Öberg).

Ørby, K, Aastrup S. Haderslev K. (Örby, Orby).

Ørbyhage, Vonsbæk S., Haderslev K. (Örbyhage).

Ørderup, Toftlund S., Nørre Rangstrup K. (Örderup).

Ørslev, K, Egvad S. Rødekro K. (Örsleff).

Ørslev, Hellevad S., Rødekro K. (Örsleben).

Ørsted [Oksenvad] 1), K, J,.P, Oksenvad S., Vojens K.  Haderslev-Skodborg. (Oersted, Örstedt).

1) Jvfr. Ørsted i Randers Amt.

Øsby, K, S, J, P, Haderslev K. Haderslev-Aarøsund. (Oesby, Ösby). Der Nordschleswiger 15.05.2001 har også: (Ösby).

Øster-Aabølling, J, Roager S., Ribe K., Ribe Amt. Haderslev-Skærbæk. (Osterobeling, Oster-Obling).

Østerby, K, P, Postrute fra Valsbøl. Sydslesvig.  (Osterby).

Østerby, K, Daler S. Højer K. (Osterby). [Amtsbz. Wiesby].

Østerby, Kegnæs S., Sydals K. (Osterby).

Østerbæk, Bov S. & K. (Osterbek).

Østerende Ballum, Ballum S., Bredebro K. (Osterende-Ballum).

Østergaarde, J, Agerskov S, Nørre Rangstrup K.  Haderslev-Skærbæk. (Ostergaard).

Øster Gammelby, Visby S., Bredebro K. (Oster-Gammelby).

Øster-Gasse, K, Skærbæk S. Skærbæk K. (Oster-Gasse).

Øster-Gejl, K, Holbøl S. Bov K. (Ostergeil).

Østerholm, Egen S., Nordborg K. (Osterholm).

Øster-Højst, K, P, Højst S. Løgumkloster K. (Osterhoist).

Øster-Lindet, K, S, J, P, Rødding K. Haderslev-Arnum. (Oster-Linnet, Osterlinnet).

Øster-Løgum, K, S, J, Rødekro K.  Aabenraa-Løgumkloster. (Osterlügum).

Østermark, J, Bedsted S., Løgumkloster K.  Aabenraa-Løgumkloster. (Osterfeld).

Østermark, Kværs S., Gråsten K.

Østermark, Rise S., Åbenrå K.

Østermark, Roager S., Ribe K., Ribe Amt

Østermark, Tirslund S., Nørre Rangstrup K.

Østermarken, Løgumkloster S., Løgumkloster K.

Øster-Snattebøl, K, Læk S. (Oster-Schnatebüll). Frisisk: Ååster Snootebel.

Øster Snogbæk, Sottrup S., Sundeved K. (Oster-Schnabek).

Øster-Terp, K, J, P, Bedsted S., Løgumkloster K.  Aabenraa-Løgumkloster. (Osterterp).

Øvenum, K, P, Postrute fra Vik. (Oevenum). Frisisk: Ööwenem.

Å..., se: Aa...

 

_________________________________________________________________________