Marius Kristensen

Dr. phil. Marius Kristensen

1869-1941.
Nordisk filolog og højskolemand.
Formand for Udvalg for Folkemaal fra 1909. Medlem af bestyrelsen for foreningen Danmarks Folkeminder.
Forskede i sprog, dialekter, person- og stednavne. Har bl.a. skrevet om slesvigske stednavne i »Namn och Bygd«, som han var medredaktør af.

Litteratur: Krak: Danmarkshistoriens Blå Bog. 1970.