Edvard Klingsey
Edvard Klingsey
 
Edvard Klingsey
Edvard Klingsey

Peter Edvard Klingsey (1817-87)

Korttegner og kortlitograf Edvard Klingsey (*20.01.1817 †06.06.1887) var søn af kobberstikker ved Søkortarkivet Hans Christian Klingsey og skal her nævnes, fordi han ledede recognosceringsarbejderne til generalstabskortene, som udkom 1857-58, og som blev den seneste officielle standard for de sydslesvigske stednavne på dansk form. De nordslesvigske stednavne fik fra 1919 og frem opdateret deres officielle form.

Litteratur:
Dansk Biografisk Leksikon