Karl Jungsted

Kartograf K. Jungsted

Karl Jungsted, stabsofficiant, født 21.09.1881 i Fredericia, død 1956 på Bispebjerg. Søn af overmontør ved Statstelegrafen W. S. C. Nielsen og Henriette Louise Margrethe, født Sandfus. Gift 2. april 1908 med Anna Mathilde Elise, f. Stockfleth.
Gennemgik hærens elevskole; 15.10.1901 sergeant, 20.10.1905 guide ved Generalstaben, 01.04.1915 oversergeant, 05.08.1920 stabssergeant, 01.02.1923 stabsofficer, fra 01.04.1928 tjenstgørende ved Geodætisk Institut. Bosat på Hollændervej i Dragør på Amager, hvor han var grundejerforeningsformand og medlem af fugleskydningsselskabet. Flyttede i 1940 til Bispebjerg.
Har virket som kartograf bl.a. ved udgivelsen af kaptajn Hector Boecks kort.