Højskoleforstander Hans Rosendal

Hans Rosendal var født i Kollemorten ved Vejle i 1839 og død i Lyngby i 1921.
Lærereksamen fra Jelling Seminarium. I 25 år forstander for Vinding Højskole ved Vejle, og 1892-1919 forstander for Grundtvigs Højskole i Lyngby, en post hvor han blev efterfulgt af sin søn, højskoleforstander Hans Rosendal (1876-1971).
Hans Rosendal d.æ. udgav en række historiske skrifter, bl.a. Træk af Danskhedens Historie i Sønderjylland, I-II, 1911-12; Fra Danskhedens Kamp i Sønderjylland, 1918.
Portrætter af Rosendal findes på Det kongelige Bibliotek i København.

Kort:
Sønderjylland 1:320.000. Bilag til: H. Rosendal: Træk af Danskhedens Historie i Sønderjylland, II. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme.

Litteratur:
Dansk Biografisk Leksikon.
Kraks Blaa Bog 1920.
Dansk Skole-Stat, bind 1, side 210, København 1933.