Karrikatur af Heinrich du Plat på Frederiksborg Slot. Efter farvelagt pennetegning 26 × 13,5 cm. På originalen er jakken rød og bukserne blå og sort hat med rød fjer.

H. du Plat

Johann Heinrich Christian du Plat (1769-1852) var som sin bror C. F. G. du Plat (1770-1841) i dansk tjeneste; premierløjtnant, senere kar. generalmajor, kammerherre.
Hans bror og hans to sønner er selvstændigt optaget i Dansk Biografisk Leksikon 1935; men vores H. du Plat har bl.a. forestået udarbejdelsen af 8 kortblade over Slesvig i 1804-05, som kan købes i nyt oplag fra: Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein, Kiel. Der er derudover udarbejdet 6 kortblade over Holsten. Disse 14 kortblade er i målestoksforholdet 1:57.600. Der er to oversigtskort i 1:230.000. Reducerede matrikelkort og Videnskabernes selskabs kort dannede grundlaget for udtegning af kortene.
I året 1800 udarbejdede Heinrich du Plat en militærtopografisk kortserie over Sjælland ud fra Videnskabernes Selskabs opmålinger. Dette skete på foranledning af kronprins Frederik, den senere kong Fr. 6.

Litteratur:
P. G. Henriksen: Hærkort i Danmark og nabolandene gennem tiderne.
Geodætisk Institut, København 1971.

Hans-Jürgen Kahlfuß: Landesaufnahme und Flurvermessung in den Herzogtümern Schleswig, Holstein und Lauenburg vor 1864. Beiträge zur Geschichte der Kartographie Nordalbingiens. Karl Wachholtz Verlag, Neumünster 1969. 225 Seiten.

Om broderen, se: Dansk Biografisk Leksikon ff.