Caspar Danckwerth (1605-1672)

Født 1605 i Oldenswort, død 25.01.1672 i Husum.
Historisk-topografisk forfatter og læge, fra ca. 1641 borgmester i Husum.
Kom gennem sin bror i forbindelse med kartografen Johannes Mejer, til hvis kort han skrev teksterne offentliggjort i: Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Schleswich und Holstein. 1652. Dette værk fik meget stor betydning.
Se: Det gode land (Slesvigland 1981, nr. 8)


Litteratur:
Dansk Biografisk Leksikon.