Angelo, Theodor Gottfried Nicolai, 1767- 1816

Kobberstikker. F. 9. Okt. 1767 i Slesvig d. 21. Juni 1816 i Kbh., begr. sst. (Ass.). Forældre: Urmager Antonius A. og Juliana Gottfriede Juhl. Gift 3. Juni 1796 i Kbh. med Philippina Sophia Holst, f. 16. Aug. 1776 i Kbh., d. 26. Okt. 1816 sst., D. af Bogholder, senere Hørkræmmer Lorentz H. og Dorothea Johanna Palschau.

Uddannelse: Lærte Tegning i Slesvig; kom 1780 til Kbh., hvor han i Juli n. A. sattes i Lære hos Kortstikker ved Videnskabernes Selskab C. A. Guiter, som if. Kontrakt og for Kongens Regning i Løbet af 5 Aar skulde uddanne ham i Kort- og Skriftstikning samt hvert halve Aar indsende Prøver paa Elevens Duelighed; besøgte samtidig Akad.

Arbejder: Ved Guiters Død 26. Sept. 1787 overtog A. hans Arbejde med at stikke Specialkort over Danmark, og i Tiden 1789-1806 udf. han i alt 7 Kort efter andres Tegning. Kort over Havreballegaard m. fl. Amter (1789), over Dronningborg m. fl. Amter (1791); Indskrift paa Portrætstik af A. G. Moltke, d. 1792; Medaillestik med Ludvig XVI Dauphinen og Marie Antoinette (1793, sikkert efter Fr. Heinr. Krügers Medaille); Kort over Aalborghus m. fl. Amter (1793); Portrætstik af P. O. Bugge, d. 1794, efter Thorvaldsen; Kort over Aastrup og Børglum Amter (1795); Portrætstik af Dr. Rud. Buchhave, d. 1796, efter Paul Ipsen; Kort over Ørum m. fl. Amter (1791); Titelblad til Olufsen: Oeconomiske Annaler (1797). Tegning i Peder Horrebow Hastes Stambog (udat.); Kort over Skivehus m. fl. Amter (1800), over Lundenæs m. fl. Amter (1806), over Tønder m. fl. Amter (efter 1806), over Bornholm (1811).

Angelos Maner ligger tæt op ad Guiters, i Skriftstikning overgaar han ham endog. Efter 1797 blev hans Arbejde ringere, og 1800-05 leverede han overhovedet intet. Til Trods herfor søgte han 1804 om fast Ansættelse som Videnskabernes Selskabs geografiske Kortstikker samt om Gageforhøjelse; begge Dele blev afslaaet. B.L.G.

Utr. K.-C. Molbech: Videnskabernes Selsk.s Hist., 1843.

Fra: Weilbachs Kunstnerlexikon.