Johannes Mejer (1606-74)

Johannes Mejer Født 12.10.1606 i Husum og begravet 10.06.1674 i Husum i Vestslesvig. Studerede matematik og astronomi i København. Fra 1629 lærer og skriver i Husum, astrolog, kalenderudgiver og kartograf.
Udarbejdede omkring 1635 kort over egnene omkring Husum, dernæst Aabenraa Amt og området omkring Slien, afsluttet 1640-41.
1647 udnævnt til kongelig matematiker, Mathematicus.
1642-48 kortlægning af Slesvig og Holsten. 37 af kortene blev trykt i 1652 i Landesbeschreibung der zwei Herzogthümer med tekst af Caspar Danckwerth, der var borgmester i Husum. Efter uoverensstemmelser og utilfredshed med Danckwerths tekster omarbejdede Johannes Mejer værket, men fik det ikke trykt.
Mejers kort manglede nutidig præcision ved ikke at benytte triangulation, men blev stående i halvandet hundrede år, indtil bedre kort fremkom. I forhold til datidens forhold var Mejers kort imidlertid usædvanligt nøjagtige og uden samtidig konkurrence.

Se: Jane Bossen: Kartografen Johannes Mejer (Slesvigland 1982, nr. 4).
og Rendsborg (Slesvigland 1980, nr 4).

Litteratur:
Dansk Biografisk Leksikon.
Meyers Fanø-kort
Kirsten Jensen: Mejers kort.
Kronik i Flensborg Avis 14.06.2004.

Jeg takker cand. mag. Kirsten Jensen for følgende litteraturliste til kronikken:


 


Et Johannes Mejer-kort fra 1650.