Wolfgang Laur

Dr. Wolfgang Laur

Født 1921 i Riga i Letland som medlem af det tyske mindretal.
Student 1940 i Posen i Vestprøjsen. Studerede germanistik, nordisk filologi og historie i Greifswald og i Posen 1940-42 og var dernæst soldat, indtil han i 1945 slog sig ned i Slesvig, og han afsluttede sine studier i Kiel i 1949.
Siden 1950 har Wolfgang Laur studeret stednavne (Orts- und Flurnamenforschung) i Slesvig-Holsten, i perioden 1962-1986 som ansat ved Landsarkivet i Slesvig.
Fik i maj 2006 die Schleswig-Holstein-Medaille.
Død 26. august 2009 i Slesvig.
Hovedværket er:
Wolfgang Laur: Historisches Ortsnamenlexikon von Schleswig-Holstein
2., völlig veränderte und erweiterte Auflage, Karl Wachholtz Verlag, Neumünster 1992.
Veröffentlichungen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs Nr. 28. ISBN 3-529-02726-X

Dr. Laur anfører et antal nedertyske, nordfrisiske og sønderjyske former og i enkelte tilfælde rigsdanske; men på dette punkt lader Laurs værk en del tilbage at ønske. Selv når det angives, at et stednavn er oprindeligt dansk, og at det tyske navn er afledt af det danske, kniber det meget med at kunne finde den danske navneform, så stednavnelisterne på dette site er et godt supplement til Laurs bog. At Laur ikke har benyttet Generalstabskortene fra 1857-58 skyldes snarere ideologi, end at han ikke skulle have kendt dem. Hans kendskab til dansk er nemlig godt, og han har publiceret dansksprogede artikler.
Der kan være visse indvendinger mod nogle af navneformerne på GSK-1857/58, men så hellere diskutere dem end fortie dem, skulle jeg mene. Når Dr. Laur i sine etymologiske angivelser godt nok angiver, at orddelene er af dansk oprindelse, men han så alligevel undlader at angive, hvad det danske navn så er, ja så føler jeg et svigt fra hans side. Så har jeg nemlig været nødt til at lede længere ned gennem kilderne, sc. gamle danskesprogede bøger og kort, for at finde belæg for danske navneformer, og de kunne jo lige så godt have været anført hos dr. Wolfgang Laur, når han nu har brugt et helt liv på forskning. Men det er de ikke, og det er en af grundene til, at jeg har påbegyndt en registrering af stednavneformer, nemlig at arbejdet ikke synes gjort før, selv om kilderne foreligger.