Thomas Bugge d. æ. (1740-1815)

Student 1756, teologisk embedseksamen 1759.
Havde samtidig studeret matematik.
Fra 1762 kartograf for Videnskabernes Selskab, men var ud over landmåler også astronom.
1765 trigonometrisk observator og chef for landmålingskontoret.
1780-1815 leder af Videnskabernes Selskabs opmåling. Fra 1801 også sekretær i selskabet.

Litteratur:
Dansk Biografisk Leksikon.
P. G. Henriksen: Hærkort i Danmark og nabolandene gennem tiderne. Geodætisk Institut, København 1971.
Dansk Biografisk Leksikon.