Hector Boeck

Kaptajn Hector Boeck

Johann Friederich Hector Emanuel Boeck ['bo'k], født 1874 ved Århus, død 1964 i København.
Dansk officer (kaptajn, senest major) og forfatter (historiske værker). Fra 1927 medlem af styrelsen for Slesvig-Ligaen, æresmedlem 1960. Aktiv i grænseforeningssammenhæng.
Boecks Sønderjyllandskort fra 1943 findes bl.a. aftrykt på forreste forsatsblad i: Inge Adriansen: Fædrelandet, folkeminderne og modersmålet. Sønderborg 1990. ISBN 87-88376-03-6
Boecks Sydslesvigkort (1950/1953) er det gængse dansksprogede kort hos det danske mindretal i Sydslesvig helt op i det 21. århundrede, og det er udgivet og trykt til brug i de danske institutioner i Sydslesvig. Det er således også udgangspunktet for brugen af danske stednavne i Flensborg Avis.
Boecks kort menes at være afledt af Generalstabskortene 1857-58. De er rentegnet af kartograf Karl Jungsted på Geodætisk Institut.

Kort:
Oversigtskort over det historiske Sønderjylland i 1:500.000 (1943).
Kort over Sydslesvig i 1:200.000 i 5 farver (1950, ny udg. 1953).

Litteratur:
Dansk Biografisk Leksikon.
Kraks Blå Bog 1964.
Sydslesvig i Dag. Den store Sydslesvig-Haandbog 1945-56 under redaktion af lektor G. K. Brøndsted. Forlaget Norden, København 1955-56. P.649ff.: Hector Boeck: Sydslesvigs Topografi. Med ovenstående foto af forfatteren.