Slesvigske stednavne: FAQ

Hvad kan man forvente sig af dette register?
Som tiden er gået, kan man forvente sig langt mere af dette register, end da det blev grundlagt som en tosproget liste for år tilbage.
Det er nu et databaseregister, der løbende udvides med nye felter, der skal dokumentere historiske og nutidige former af stednavnene i Nord- og Sydslesvig, det historiske Hertugdømme Slesvig eller Sønderjylland.
Dette koncept betyder, at kilderne præsenteres, således at forskere har gøre sig deres egne selvstændige overvejelser.
Under krigen 1848-50 var det officielle og autoriserede kort det af kaptajn O. N. Olsen udarbejdede kort fra 1836, publiceret af det kongelige Videnskabernes Selskab.
Efterfølgeren, der var til rådighed under krigen i 1864, var også officielt og autoriseret; det var generalstabskortet i seks dele fra 1857-58.
De to kort er meget forskellige m.h.t. navnestoffet. Ved at blive præsenteret for begge former har man mulighed for selv at overveje hvorfor.
Det nuværende omfang fremgår til dels af, hvilke felter databasen har nu (men ikke alt er udfyldt endnu), se: DB-felter.

Hvornår bliver registeret færdigt?
Det gør det aldrig! Men det bliver bedre og bedre med tiden.
Men ligesom en lommeordbog dækker et sprog jævnt, men ufuldstændigt, så har dette register det vigtigste med først, og det mere sjældne må komme sporadisk, og gerne tilskyndet af brugerne.
De inddateringer, der står øverst på min ønskeliste i øjeblikket, er generalstabskortene 1857-58, Preußische Landesaufnahme 1878-82 og Trap 1864.
Men enhver, der savner noget, der endnu ikke er inddateret, er velkommen til at skrive til mig, og så vil jeg gennemgå mine kilder, som hovedsagelig består af gamle kort.

Har din liste forbindende autoritet?
Registeret indeholder de primærkilder, der har været autoriserede.
Med hensyn til Nordslesvig (Sønderjyllands Amt) er de i nutiden autoriserede former gengivet på Kort- og Matrikelstyrelsens kort, og det er disse, der er anvendt i databasefeltet »dansk«; men for Sydslesvigs vedkommende findes der i sagens natur ikke nogen nutidigt autoriserede former på dansk, så feltet dansk indeholder højst bedste vurdering af en de facto-standard i nutidigt sprog.
Med hensyn til Sydslesvig indeholder feltet »deutsch« altid den i nutiden autoriserede form, jfr. Landesvermessungsamt i Kiel. For Nordslesvigs vedkommende er den seneste autoritet på området målebordsbladene fra Preußische Landesaufnahme ca. 1878-82.
Forbindende autoritet, dvs. autorisation, officiel godkendelse, kan kun meddeles af myndighederne, og efter 1920 bliver stednavnene i Nordslesvig autoriseret fra dansk side og i Sydslesvig fra tysk side. Fra perioden 1866-1919 kender jeg kun PLA som (tysk) autoritet, og før den tid er de (til dels skiftende) godkendte navneformer de, der fremgår af myndighedernes autoriserede kort, dvs. fra Videnskabernes Selskab og efterfølgende generalstabskortet.